Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ATC Grupa. Lata 2004 -2006 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA ZPORR DZIAŁANIE 2.1. GRUPA ODBIORCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ATC Grupa. Lata 2004 -2006 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA ZPORR DZIAŁANIE 2.1. GRUPA ODBIORCÓW."— Zapis prezentacji:

1 ATC Grupa

2 Lata 2004 -2006 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA ZPORR DZIAŁANIE 2.1. GRUPA ODBIORCÓW – Dorosłe osoby pracujące Naprzeciw potrzebom wielkopolskiego rynku pracy PROJEKT pn. Naprzeciw potrzebom wielkopolskiego rynku pracy ILOŚĆ OSÓB: 1161 Przyszłość w Twoich rękach. Wykorzystaj szansę podnieś swoje kwalifikacje. PROJEKT pn. Przyszłość w Twoich rękach. Wykorzystaj szansę podnieś swoje kwalifikacje. ILOŚĆ OSÓB: 1216 Kształć się razem z nami POJEKT pn. Kształć się razem z nami ILOŚĆ OSÓB: 300

3 Osoby pracujące 2.1.2.1.II.2.1.III. KobietyMężczyźniKobietyMężczyźniKobietyMężczyźni Osoby zamieszkujące tereny wiejskie 12626414760680120 Osoby zamieszkujące tereny miejskie 3144571403234060 Ogółem440721287929120180 RAZEM: 2677

4 Lata 2004 -2006 DZIAŁANIE 2.3. GRUPA ODBIORCÓW – Rolnicy, domownicy oraz osoby pracujące w rolnictwie. Wspieranie rozwoju zawodowego osób odchodzących z rolnictwa PROJEKT pn. Wspieranie rozwoju zawodowego osób odchodzących z rolnictwa ILOŚĆ OSÓB: 659 Wiedza – Twoja szansa na sukces PROJEKT pn. Wiedza – Twoja szansa na sukces ILOŚĆ OSÓB: 986 Ciekawe szkolenia-droga do zmiany zatrudnienia PROJEKT pn. Ciekawe szkolenia-droga do zmiany zatrudnienia ILOŚĆ OSÓB: 516

5 Rolnicy, domownicy oraz osoby pracujące w rolnictwie 2.3.2.3.II.2.3.III. KobietyMężczyźniKobietyMężczyźniKobietyMężczyźni Rolnik, domownik217402140576201259 Osoby pracujące w rolnictwie 1030130140650 Ogółem227432270716207309 RAZEM: 2161

6 Lata 2004 -2006 DZIAŁANIE 2.4. GRUPA ODBIORCÓW: Osoby restrukturyzowane PROJEKT pn. Nie poddawaj się zmień swoje kwalifikacje ILOŚĆ OSÓB: 565 KOBIETYMĘŻCZYŻNIOGÓŁEM Osoby zamieszkujące tereny wiejskie 83115237 Osoby zamieszkujące tereny miejskie 154213328 RAZEM: 565

7 Lata 2004 -2006 Lata 2004 -2006 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH DZIAŁANIE 1.6. GRUPA ODBIORCÓW – Bezrobotne kobiety PROJEKT pn. Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę ILOŚĆ OSÓB: 400 KOBIETY Bezrobotni – osoby długotrwale bezrobotne215 Bezrobotni – młodzież do 25 roku życia120 Bezrobotni - absolwenci33 Bezrobotni – osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu 32 RAZEM: 400

8 Ilość ogółem – 5 803 osób

9 Lata 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 9.5 – ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH GRUPA DOCELOWA mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmiotów działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i stymulowania rozwoju społeczno – gospodarczego DZIAŁANIE 8.1 – WSPIERANIE ROZWÓJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 8.1 – WSPIERANIE ROZWÓJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW GRUPA DOCELOWA przedsiębiorcy i ich pracownicy, regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracowników), pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno – prawnych, ponadto: wsparcie skierowane jest do osób i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego

10 DZIAŁANIE 6.1 – WSPIERANIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA NA REGIONALNYM RYNKU PRACY DZIAŁANIE 6.1 – WSPIERANIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA NA REGIONALNYM RYNKU PRACY GRUPA DOCELOWA Osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: Osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: - - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat - - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - - osoby do 25 roku życia - - osoby niepełnosprawne - - osoby po 45 roku życia - - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą) instytucje rynku pracy i ich pracownicy instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstw publiczno-społecznych na poziomie regionalnym i lokalnym. podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstw publiczno-społecznych na poziomie regionalnym i lokalnym.

11 Dziękuję za uwagę ATC GRUPA ul. Lipowa 1 63-800 Gostyń


Pobierz ppt "ATC Grupa. Lata 2004 -2006 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA ZPORR DZIAŁANIE 2.1. GRUPA ODBIORCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google