Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału… Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału… Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum."— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału… Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum Świata Telekomunikacji, (http://www.migutmedia.pl/sympozjum2006/) 28 Marca 2005, Warszawahttp://www.migutmedia.pl/sympozjum2006/ Note: The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU. Jaroslaw K. Ponder can be contacted at

2 Warszawa, 28 Marzec ITU – International Telecommunication Union Najstarsza wyspecjalizowana agenda ONZ z więcej niżeli 140 lat doświadczenia w sektorze komunikacji Siedziba w Genewie, pięć przedstawicielstw regionalnych Więcej niżeli 750 zatrudnionych z więcej niż 80 państw 189 państw członkowskich plus więcej niżeli 640 członków sektora prywatnego Struktura ITU ITU-T – Standaryzacja ITU-R – Radiokomunikacja ITU-D – Biuro Rozwoju Telekomunikacji

3 Warszawa, 28 Marzec ITU – International Telecommunication Union

4 Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału… Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum Świata Telekomunikacji, (http://www.migutmedia.pl/sympozjum2006/) 28 Marca 2005, Warszawahttp://www.migutmedia.pl/sympozjum2006/ Note: The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU. Jaroslaw K. Ponder can be contacted at

5 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych Nowe wyzwania dla sektora prywatnego oraz regulatora Cyfrowa przepaść Światowy Szczyt na temat Społeczeństwa Informacyjnego Wnioski dla krajów wschodniej i środkowej Europy

6 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Reforma regulacyjna podkreślająca wagę pro-konkurencyjnej polityki Wysoka dynamika innowacyjna oraz zwiększone nakłady inwestycyjne Ciągły spadek cen sprzętu I&K oraz usług komunikacyjnych Kończący się proces digitalizacji i wkraczanie w nową erę świata telekomunikacji opartego o IP Wzmożony proces konwergencji

7 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Zmiana charakteru tradycyjnego sektora telekomunikacyjnego Zmiana struktury dochodów operatorów telekomunikacyjnych Popularyzacja technologii bezprzewodowych Rosnący popyt na usługi szeroko- pasmowego dostępu do Internetu Powolna separacja infrastruktury transportowej od dostawców usług

8 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla sektora prywatnego Wypracowanie nowych modeli bussinesowych Nowe strategie sprzedaży oparte na różnicowaniu cenowym Pakietyzacja staje się coraz bardziej skuteczną strategią Migracja w kierunku sieci następnej generacji opartych na IP Wielomilionowe inwestycje wymagają jasnej polityki regulacyjnej

9 Warszawa, 28 Marzec Dokąd zmierzamy? Konkurencja Ograniczona/Rząd/ Prawne Monopole Struktura rynku 2 wymiarowa: jedna sieć/ jeden serwis Konsument Regulowane ceny, mała zróżnicowanie produktu, ograniczona innowacyjność Innowacyjność Znaczna ale wolna Wszechobecne Sieci Tradycyjny system rozwoju infrastruktury dostępowej Regulacja Silnie regulowana z silnym prawem Konkurencja W usługach i infrastrukturze Struktura rynku Konwergentna, trój dymencjalna: jedna sieć i wiele usług Konsument Niższe ceny, więcej innowacji, zróżnicowanie produktu, personalizacja Innowacyjność Duża dynamika na wszystkich poziomach (Siec /Aplikacje/Dostęp) Wszechobecne Sieci Technologiczne zaawansowanie Regulacja Mniej regulacji, granice zacierają się

10 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla polityki regulacyjnej Konkurencja Infr. Usł. Nowe inwestycje Modernizacja Rozwój zasięgu Innowacyjność Publiczne potrzeby Kwestie Socjoekonomiczne Pełniejszy udział!!!Pełniejszy udział!!! Polityka Rynek Przychód Społeczeństwo

11 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla polityki regulacyjnej Sieci Następnej Generacji (NGN) Różne koncepcje ale podobny cel Regulacja nowych oraz wschodzących rynków Nowe zasady dla interconnections Koncept powszechnej usługi Międzynarodowe regulacje (GATS) Ochrona konsumenta Obecnie Usługa AUsługa B Usługa C Sieć ASieć BSieć C Przyszłość Usługi A, B, C Platforma IP (zapewniająca QoS) Sieci (Backbone)

12 Warszawa, 28 Marzec Efektywna polityka regulacyjna ma przełożenie na inwestycje Pozytywna zależność między efektywną polityka regulacyjną a poziomem inwestycji Źródło: ECTA (2006) Źródło : ITU, (2006) Źródło: EITO (2006) Wydatki na TIK na osobę, 2005 Sektor telekomunikacyjny, Inwestycje Mrd. USD,

13 Warszawa, 28 Marzec Popularyzacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych Source: ITU, (2006) W roku 2004 w krajach rozwijających się ilość stacjonarnych linii telefonicznych na 100 mieszkańców jest średnio 4 razy niższy niżeli w ekonomiach rozwiniętych. 10 lat temu stosunek ten wynosił 11. W roku 2004 w krajach rozwijających się ilość abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców jest średnio 4 razy niższa niżeli w krajach rozwiniętych. 10 lat temu stosunek ten wynosił 27. Ilość abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców Ilość stacjonarnych linii tel. na 100 mieszkańców

14 Warszawa, 28 Marzec Trendy w sektorze technologii I&K Trendy globalne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Penetracja na 100 mieszkańców Tel. Stacjonarna Tel. Komórkowa W roku 2002 ilość użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła ilość stacjonarnych linii telefonicznych. Wciąż obserwowany jest wzrost popularności telefonii bezprzewodowej. Ilość użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu rośnie w większości państw rozwiniętych wręcz ex- potencjalnie. Konkurencja, nie tylko na poziomie usług ale również infrastruktury znacznie zbija ceny. Również oferty bezprzewodowego dostępu zyskują popularność. Popularność dostępu szerokopasmowego, top 20 (I/2005)

15 Warszawa, 28 Marzec Porównanie międzynarodowe ADSL: Najprostszy plan, miesięcznie w USD, 2005 Najtańsze oferty ADSL w regionie centralnej Europy PaństwoADSLOperatorTaryfa POLSKA$17,84TP.S.A.Neostrada 128 WEGRY$24,90INVITELfor surfers CZECHY$16,50CESKY TELEKOM IMPULS SŁOWACJA$12,41TELECOMFLAT HOME ESTONIA$20,63ELIONDOM 1 SŁOWENIA$31,91VOLJANET LITWA$13,72TELECOMTAKAS Id2 ŁOTWA$15,70LATTELEKOMApollo city internet RUMUNIA$48,59ROMTELECOMADSL Express 2048

16 Warszawa, 28 Marzec Światowy Szczyt na Temat Społeczeństwa Informacyjnego Światowy Szczyt na Temat Społeczeństwa Informacyjnego We all build the Information Society together!

17 Warszawa, 28 Marzec Globalna inicjatywa na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Światowy Szczyt na temat Społeczeństwa Informacyjnego Zaproponowany przez Tunezję na Konferencji ITU w roku 1998 Uznane jako Szczyt ONZu w roku 2001 (UNGA Res 56/183) Unikalny Szczyt Pierwszy Szczyt w dwóch fazach Prawdziwy proces z udziałem różnych partnerów Liczne jednoczesne spotkania tematyczne Dokumenty Genewska Deklaracja Zasad Genewski Plan Akcji Zobowiązanie podjęte w Tunisie Agenda dla Społeczeństwa Informacyjnego

18 Warszawa, 28 Marzec Deklaracja Genewska & Zobowiązanie z Tunisu Wspólna wizja i zasady zmierzające ku zamknięciu cyfrowej przepaści i osiągnięciu MDGs Potwierdzone ujednolicone podejście do Cyber-bezpieczeństwa Zobowiązanie do wolności wyrazu online Umożliwiające środowisko (good governance, transparency, polityka pro-konkurencyjna) Wsparcie rozwoju lokalnych treści oraz multilingualism Genewski Plan Akcji & Agenda z Tunisu Buduje Build otwarte oraz zorientowane na rozwój Społeczeństwo Informacyjne Wyznacza 11 Linii Działań Cel: 2015 Wyznacza benchmarks oraz definiuje proces ewaluacji Mechanizm Finansowy Zarządzanie Internetem Implementation and Follow-up

19 Warszawa, 28 Marzec Finansowe mechanizmy Mechanizmy finansowe odpowiadające wyzwaniom TIK dla Rozwoju Cyfrowy Fundusz Solidarnościowy Dobrowolny Cyfrowy Fundusz Solidarnościowy istniejących mechanizmach Przyjęcie, ulepszenie & innowacje w istniejących mechanizmach w celu promocji TIK dla rozwoju Interconnection IXPs oraz zagadnienia Interconnection państwowych finansowych instrumentów Rozwój państwowych finansowych instrumentów Lokalne mikro-finansowanie, inkubatory, publiczne kredyty, inicjatywy oparte na lokalnych komunach, cyfrowa solidarność ryzyka inwestycyjnego kosztów transakcyjnych Zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów transakcyjnych Umarzanie długów Umarzanie długów

20 Warszawa, 28 Marzec Zarządzanie Internetem definicji zarządzania InternetuWypracowanie definicji zarządzania Internetu Forum Zarządzania InternetemTworzenie otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron Forum Zarządzania Internetem kooperacjiRozpoznanie potrzeby intensywnej kooperacji ccTLDsUznanie narodowej suwerenności dotyczącej ccTLDs cyber-bezpieczeństwa SPAMemRozpoznanie potrzeby globalnego podejścia do cyber-bezpieczeństwa oraz spraw związanych ze SPAMem e-businessem e-governmentemWięcej uwagi do spraw związanych z e-businessem oraz e-governmentem otwartych rozwiązań softwarowychPoparcie dla rozwoju alternatywnych otwartych rozwiązań softwarowych

21 Warszawa, 28 Marzec Proces ImplementacjiProces Implementacji Narodowy, regionalny oraz międzynarodowy Narodowy, regionalny oraz międzynarodowy Multi-stakeholder characterMulti-stakeholder character współpracy/kooperacjiRola współpracy/kooperacji Społeczeństwo Informacyjne w liczbachSpołeczeństwo Informacyjne w liczbach Współpraca przy Badanu TIK dla Rozwoju Współpraca przy Badanu TIK dla Rozwoju ICT Opportunity Index ICT Opportunity Index Digital Opportunity Index Digital Opportunity Index Złota KsięgaZłota Księga Nowe zobowiązania oraz inicjatywy WSIS StocktakingWSIS Stocktaking Projekty związane z implementacją Linii Działań WSIS Kontynuacja inicjatywy Connect the WorldKontynuacja inicjatywy Connect the World

22 Warszawa, 28 Marzec Koordynacja dalszych działań na szczeblu międzynarodowym We all build the Information Society together!

23 Warszawa, 28 Marzec Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) 102.At the international level, bearing in mind the importance of the enabling environment: a) Implementation and follow-up of the outcomes of the Geneva and Tunis phases of the Summit should take into account the main themes and action lines in the Summit documents; b) Each UN agency should act according to its mandate and competencies, and pursuant to decisions of their respective governing bodies, and within existing approved resources; c) Implementation and follow-up should include intergovernmental and multi-stakeholder components.

24 Warszawa, 28 Marzec Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex)

25 Warszawa, 28 Marzec Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex) Okresowa ocena, używając uzgodnionych metodologii (Para )

26 Warszawa, 28 Marzec Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex) Wdrożenie o Charakterze Multi-stakeholder (Para Annex) Okresowa ocena, używając uzgodnionych metodologii (Para ) Uwaga na linie działań Koordynacja

27 Warszawa, 28 Marzec Wdrożenie Ciąg dalszy Action Line Possible moderators/facilitators С1. The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development ECOSOC/UN Regional Commissions/ITU С2. Information and communication infrastructureITU C3. Access to information and knowledgeITU/UNESCO C4. Capacity buildingUNDP/UNESCO/ITU/ UNCTAD C5. Building confidence and security in the use of ICTsITU C6. Enabling environmentITU/UNDP/UN REGIONAL COMMISSIONS/UNCTAD C7. ICT Applications E-government E-business E-learning E-health E-employment E-environment E-agriculture E-science UNDP/ITU WTO/UNCTAD/ITU/UPU UNESCO/ITU/UNIDO WHO/ITU ILO/ITU WHO/WMO/UNEP/UN-Habitat/ITU/ICAO FAO/ITU UNESCO/ITU/UNCTAD C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local contentUNESCO C9. MediaUNESCO C10. Ethical dimensions of the Information SocietyUNESCO/ECOSOC C11. International and regional cooperationUN REGIONAL COMMISSIONS/ UNDP/ITU/UNESCO/ECOSOC

28 Warszawa, 28 Marzec Wnioski We all build the Information Society together!

29 Warszawa, 28 Marzec procesem długofalowymBudowa Społeczeństwa Informacyjnego jest procesem długofalowym choć istnieje wiele instrumentów pozwalających na jego przyśpieszenie Współpraca wszystkichWspółpraca wszystkich zaangażowanych stron, zarówno sektora prywatnego, publicznego jak i pozarządowego jest niezbędne dla odniesienia sukcesu w budowie Społeczeństwa Informacyjnego odpowiedzialność za tępoPrawodawcy jak i urząd regulacyjny ponosi olbrzymią odpowiedzialność za tępo rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

30 Warszawa, 28 Marzec doskonałego zrozumieniaBudowa Społeczeństwa Informacyjnego wymaga doskonałego zrozumienia istoty wirtualnego świata, bowiem TIK niosą za sobą wiele korzyści, ale mogą być również źródłem olbrzymich strat w skali całego państwa przyśpieszonym wzrostem gospodarczym,Rozpowszechnienie TIK może się wiązać z przyśpieszonym wzrostem gospodarczym, co w szczególności dla państw w transformacji powinno być podstawowym argumentem działań promujących rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

31 Warszawa, 28 Marzec Dziękuję za Państwa Uwagę! Jaroslaw K. Ponder International Telecommunication Union Strategy and Policy Unit Tel: Fax: We all build the information society together!


Pobierz ppt "Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału… Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google