Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału…"— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału…
Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum Świata Telekomunikacji, ( 28 Marca 2005, Warszawa Note: The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU. Jaroslaw K. Ponder can be contacted at

2 ITU – International Telecommunication Union
Najstarsza wyspecjalizowana agenda ONZ z więcej niżeli 140 lat doświadczenia w sektorze komunikacji Siedziba w Genewie, pięć przedstawicielstw regionalnych Więcej niżeli 750 zatrudnionych z więcej niż 80 państw 189 państw członkowskich plus więcej niżeli 640 członków sektora prywatnego Struktura ITU ITU-T – Standaryzacja ITU-R – Radiokomunikacja ITU-D – Biuro Rozwoju Telekomunikacji Warszawa, 28 Marzec 2006

3 ITU – International Telecommunication Union
Warszawa, 28 Marzec 2006

4 Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału…
Jaroslaw K. Ponder Strategy and Policy Unit International Telecommunication Union Vi Sympozjum Świata Telekomunikacji, ( 28 Marca 2005, Warszawa Note: The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU. Jaroslaw K. Ponder can be contacted at

5 Agenda Trendy w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Nowe wyzwania dla sektora prywatnego oraz regulatora Cyfrowa przepaść Światowy Szczyt na temat Społeczeństwa Informacyjnego Wnioski dla krajów wschodniej i środkowej Europy Warszawa, 28 Marzec 2006

6 Trendy w sektorze technologii I&K
Reforma regulacyjna podkreślająca wagę pro-konkurencyjnej polityki Wysoka dynamika innowacyjna oraz zwiększone nakłady inwestycyjne Ciągły spadek cen sprzętu I&K oraz usług komunikacyjnych Kończący się proces digitalizacji i wkraczanie w nową erę świata telekomunikacji opartego o IP Wzmożony proces konwergencji Warszawa, 28 Marzec 2006

7 Trendy w sektorze technologii I&K
Zmiana charakteru tradycyjnego sektora telekomunikacyjnego Zmiana struktury dochodów operatorów telekomunikacyjnych Popularyzacja technologii bezprzewodowych Rosnący popyt na usługi szeroko-pasmowego dostępu do Internetu Powolna separacja infrastruktury transportowej od dostawców usług Warszawa, 28 Marzec 2006

8 Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla sektora prywatnego
Wypracowanie nowych modeli bussinesowych Nowe strategie sprzedaży oparte na różnicowaniu cenowym Pakietyzacja staje się coraz bardziej skuteczną strategią Migracja w kierunku sieci następnej generacji opartych na IP Wielomilionowe inwestycje wymagają jasnej polityki regulacyjnej Warszawa, 28 Marzec 2006

9 ? ? ? ? ? ? Dokąd zmierzamy? Konkurencja Konkurencja Struktura rynku
Ograniczona/Rząd/ Prawne Monopole Struktura rynku 2 wymiarowa: jedna sieć/ jeden serwis Konsument Regulowane ceny, mała zróżnicowanie produktu, ograniczona innowacyjność Innowacyjność Znaczna ale wolna Wszechobecne Sieci Tradycyjny system rozwoju infrastruktury dostępowej Regulacja Silnie regulowana z silnym prawem Konkurencja W usługach i infrastrukturze Struktura rynku Konwergentna, trój dymencjalna: jedna sieć i wiele usług Konsument Niższe ceny, więcej innowacji, zróżnicowanie produktu, personalizacja Innowacyjność Duża dynamika na wszystkich poziomach (Siec /Aplikacje/Dostęp) Wszechobecne Sieci Technologiczne zaawansowanie Regulacja Mniej regulacji, granice zacierają się ? ? ? ? ? ? Warszawa, 28 Marzec 2006

10 Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla polityki regulacyjnej
Rynek Konkurencja Infr. <-> Usł. Nowe inwestycje Modernizacja Rozwój zasięgu Innowacyjność Publiczne potrzeby Kwestie Socjoekonomiczne Pełniejszy udział!!! Przychód Społeczeństwo Polityka Warszawa, 28 Marzec 2006

11 Platforma IP (zapewniająca QoS)
Trendy w sektorze technologii I&K Nowe wyzwania dla polityki regulacyjnej Obecnie Sieci Następnej Generacji (NGN) Różne koncepcje ale podobny cel Regulacja nowych oraz wschodzących rynków Nowe zasady dla interconnections Koncept powszechnej usługi Międzynarodowe regulacje (GATS) Ochrona konsumenta Usługa A Usługa B Usługa C Sieć A Sieć B Sieć C Przyszłość Usługi A, B, C Platforma IP (zapewniająca QoS) Sieci (Backbone) Warszawa, 28 Marzec 2006

12 Efektywna polityka regulacyjna ma przełożenie na inwestycje
Sektor telekomunikacyjny, Inwestycje Mrd. USD, Pozytywna zależność między efektywną polityka regulacyjną a poziomem inwestycji Źródło: ECTA (2006) Sektor telekomunikacyjny, Inwestycje Mrd. USD, Wydatki na TIK na osobę, 2005 Warszawa, 28 Marzec 2006 Źródło: EITO (2006) Źródło : ITU, (2006)

13 Popularyzacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Ilość stacjonarnych linii tel. na 100 mieszkańców W roku 2004 w krajach rozwijających się ilość abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców jest średnio 4 razy niższa niżeli w krajach rozwiniętych. 10 lat temu stosunek ten wynosił 27. Ilość abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców Source: ITU, (2006) W roku 2004 w krajach rozwijających się ilość stacjonarnych linii telefonicznych na 100 mieszkańców jest średnio 4 razy niższy niżeli w ekonomiach rozwiniętych. 10 lat temu stosunek ten wynosił 11. Source: ITU, (2006) Warszawa, 28 Marzec 2006

14 Trendy w sektorze technologii I&K Trendy globalne
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Penetracja na 100 mieszkańców Tel. Stacjonarna Tel. Komórkowa W roku 2002 ilość użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła ilość stacjonarnych linii telefonicznych. Wciąż obserwowany jest wzrost popularności telefonii bezprzewodowej. Popularność dostępu szerokopasmowego, top 20 (I/2005) Ilość użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu rośnie w większości państw rozwiniętych wręcz ex-potencjalnie. Konkurencja, nie tylko na poziomie usług ale również infrastruktury znacznie zbija ceny. Również oferty bezprzewodowego dostępu zyskują popularność. Warszawa, 28 Marzec 2006

15 Najtańsze oferty ADSL w regionie centralnej Europy
Porównanie międzynarodowe ADSL: Najprostszy plan, miesięcznie w USD, 2005 Najtańsze oferty ADSL w regionie centralnej Europy Państwo ADSL Operator Taryfa POLSKA $17,84 TP.S.A. Neostrada 128 WEGRY $24,90 INVITEL for surfers CZECHY $16,50 CESKY TELEKOM IMPULS SŁOWACJA $12,41 TELECOM FLAT HOME ESTONIA $20,63 ELION DOM 1 SŁOWENIA $31,91 VOLJANET LITWA $13,72 TAKAS Id2 ŁOTWA $15,70 LATTELEKOM Apollo city internet RUMUNIA $48,59 ROMTELECOM ADSL Express 2048 Warszawa, 28 Marzec 2006

16 Światowy Szczyt na Temat Społeczeństwa Informacyjnego
We all build the Information Society together! Warszawa, 28 Marzec 2006

17 Globalna inicjatywa na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
Światowy Szczyt na temat Społeczeństwa Informacyjnego Zaproponowany przez Tunezję na Konferencji ITU w roku 1998 Uznane jako Szczyt ONZu w roku 2001 (UNGA Res 56/183) Unikalny Szczyt Pierwszy Szczyt w dwóch fazach Prawdziwy proces z udziałem różnych partnerów Liczne jednoczesne spotkania tematyczne Dokumenty Genewska Deklaracja Zasad Genewski Plan Akcji Zobowiązanie podjęte w Tunisie Agenda dla Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, 28 Marzec 2006

18 Rezultaty www.wsis.org Deklaracja Genewska & Zobowiązanie z Tunisu
Wspólna wizja i zasady zmierzające ku zamknięciu cyfrowej przepaści i osiągnięciu MDGs Potwierdzone ujednolicone podejście do Cyber-bezpieczeństwa Zobowiązanie do wolności wyrazu online Umożliwiające środowisko (good governance, transparency, polityka pro-konkurencyjna) Wsparcie rozwoju lokalnych treści oraz multilingualism Genewski Plan Akcji & Agenda z Tunisu Buduje Build otwarte oraz zorientowane na rozwój Społeczeństwo Informacyjne Wyznacza 11 Linii Działań Cel: 2015 Wyznacza benchmarks oraz definiuje proces ewaluacji Mechanizm Finansowy Zarządzanie Internetem Implementation and Follow-up Warszawa, 28 Marzec 2006

19 Finansowe mechanizmy www.wsis.org
Mechanizmy finansowe odpowiadające wyzwaniom TIK dla Rozwoju Dobrowolny Cyfrowy Fundusz Solidarnościowy Przyjęcie, ulepszenie & innowacje w istniejących mechanizmach w celu promocji TIK dla rozwoju IXPs oraz zagadnienia Interconnection Rozwój państwowych finansowych instrumentów Lokalne mikro-finansowanie, inkubatory, publiczne kredyty, inicjatywy oparte na lokalnych komunach, cyfrowa solidarność Zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów transakcyjnych Umarzanie długów Warszawa, 28 Marzec 2006

20 Zarządzanie Internetem
Wypracowanie definicji zarządzania Internetu Tworzenie otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron Forum Zarządzania Internetem Rozpoznanie potrzeby intensywnej kooperacji Uznanie narodowej suwerenności dotyczącej ccTLDs Rozpoznanie potrzeby globalnego podejścia do cyber-bezpieczeństwa oraz spraw związanych ze SPAMem Więcej uwagi do spraw związanych z e-businessem oraz e-governmentem Poparcie dla rozwoju alternatywnych otwartych rozwiązań softwarowych Warszawa, 28 Marzec 2006

21 Wdrożenie www.wsis.org Proces Implementacji
Narodowy, regionalny oraz międzynarodowy „Multi-stakeholder character” Rola współpracy/kooperacji Społeczeństwo Informacyjne w liczbach Współpraca przy Badanu TIK dla Rozwoju ICT Opportunity Index Digital Opportunity Index Złota Księga Nowe zobowiązania oraz inicjatywy WSIS Stocktaking Projekty związane z implementacją Linii Działań WSIS Kontynuacja inicjatywy „Connect the World” Warszawa, 28 Marzec 2006

22 Koordynacja dalszych działań na szczeblu międzynarodowym
We all build the Information Society together! Warszawa, 28 Marzec 2006

23 Wdrożenie Międzynarodowe
Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) 102. At the international level, bearing in mind the importance of the enabling environment: a) Implementation and follow-up of the outcomes of the Geneva and Tunis phases of the Summit should take into account the main themes and action lines in the Summit documents; b) Each UN agency should act according to its mandate and competencies, and pursuant to decisions of their respective governing bodies, and within existing approved resources; c) Implementation and follow-up should include intergovernmental and multi-stakeholder components. Warszawa, 28 Marzec 2006

24 Wdrożenie Ciąg dalszy www.wsis.org Wdrożenie Narodowe (Para 100)
Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Wdrożenie o Charakterze „Multi-stakeholder” (Para Annex) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Warszawa, 28 Marzec 2006

25 Wdrożenie Ciąg dalszy www.wsis.org Wdrożenie Narodowe (Para 100)
Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Wdrożenie o Charakterze „Multi-stakeholder” (Para Annex) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Okresowa ocena, używając uzgodnionych metodologii (Para ) Warszawa, 28 Marzec 2006

26 Uwaga na linie działań Koordynacja
Wdrożenie Ciąg dalszy Wdrożenie Narodowe (Para 100) Wdrożenie Regionalne (Para 101) Wdrożenie Międzynarodowe (Para 102) Ciąg dalszy oraz przegląd (Para 104, 105, 111) Wdrożenie o Charakterze „Multi-stakeholder” (Para Annex) Koordynacja między Agendami ONZ (Para 103) Uwaga na linie działań Koordynacja Okresowa ocena, używając uzgodnionych metodologii (Para ) Warszawa, 28 Marzec 2006

27 Possible moderators/facilitators
Wdrożenie Ciąg dalszy Action Line Possible moderators/facilitators С1. The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development ECOSOC/UN Regional Commissions/ITU С2. Information and communication infrastructure ITU C3. Access to information and knowledge ITU/UNESCO C4. Capacity building UNDP/UNESCO/ITU/ UNCTAD C5. Building confidence and security in the use of ICTs C6. Enabling environment ITU/UNDP/UN REGIONAL COMMISSIONS/UNCTAD C7. ICT Applications E-government E-business E-learning E-health E-employment E-environment E-agriculture E-science UNDP/ITU WTO/UNCTAD/ITU/UPU UNESCO/ITU/UNIDO WHO/ITU ILO/ITU WHO/WMO/UNEP/UN-Habitat/ITU/ICAO FAO/ITU UNESCO/ITU/UNCTAD C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content UNESCO C9. Media C10. Ethical dimensions of the Information Society UNESCO/ECOSOC C11. International and regional cooperation UN REGIONAL COMMISSIONS/ UNDP/ITU/UNESCO/ECOSOC Warszawa, 28 Marzec 2006

28 Wnioski We all build the Information Society together!
Warszawa, 28 Marzec 2006

29 Wnioski Budowa Społeczeństwa Informacyjnego jest procesem długofalowym choć istnieje wiele instrumentów pozwalających na jego przyśpieszenie Współpraca wszystkich zaangażowanych stron, zarówno sektora prywatnego, publicznego jak i pozarządowego jest niezbędne dla odniesienia sukcesu w budowie Społeczeństwa Informacyjnego Prawodawcy jak i urząd regulacyjny ponosi olbrzymią odpowiedzialność za tępo rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, 28 Marzec 2006

30 Wnioski Budowa Społeczeństwa Informacyjnego wymaga doskonałego zrozumienia istoty wirtualnego świata, bowiem TIK niosą za sobą wiele korzyści, ale mogą być również źródłem olbrzymich strat w skali całego państwa Rozpowszechnienie TIK może się wiązać z przyśpieszonym wzrostem gospodarczym, co w szczególności dla państw w transformacji powinno być podstawowym argumentem działań promujących rozwój Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, 28 Marzec 2006

31 Dziękuję za Państwa Uwagę!
Jaroslaw K. Ponder International Telecommunication Union Strategy and Policy Unit Tel: Fax: We all build the information society together! Warszawa, 28 Marzec 2006


Pobierz ppt "Społeczeństwo Informacyjne 2015 W stronę pełniejszego udziału…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google