Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji Konferencja Odpowiedzialny Biznes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji Konferencja Odpowiedzialny Biznes."— Zapis prezentacji:

1 1 Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji Konferencja Odpowiedzialny Biznes 2005, listopada 2005 Enabling a Better Environment for CSR in CEE Countries Project

2 2 Celem projektu jest nawiązanie i podtrzymanie dialogu w Europie Środkowej i Wschodniej, dotyczącego wartości i sposobów promowania odpowiedzialności społecznej firm Badanie przeprowadzono w ostatnim kwartale 2004 roku i pierwszym kwartale 2005 W badaniu wzięły udział 154 firmy z Polski, 150 firm z Węgier oraz 150 firm ze Słowacji. Przedsiębiorstwa zostały wybrane z grupy 500 firm o najwyższym obrocie i/lub liczbie pracowników Wśród polskich firm 84% to firmy prywatne, a 16 % jest własnością skarbu państwa Informacje o badaniu

3 3 Rozumienie koncepcji odpowiedzialności społecznej firm - główni interesariusze

4 4 Rozumienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

5 5 Polska – kodeksy etyczne Czy w Pana (Pani) firmie istnieje kodeks etyczny postępowania pracowników? Badanie 2003 Tak, niespisany 34% Nie 32% Tak, spisany 23% Nie wiem 11% Badanie 2005 Tak, spisany 22% Nie wiem 6% Nie 20% Tak, niespisany 34%

6 6 Kodeksy etyczne - korzyści postrzegane przez polskie firmy

7 7 Polska – roczne raporty społeczne oraz środowiskowe

8 8 Korzyści płynące z wdrażania praktyk odpowiedzialnego biznesu Badanie 2003 Polska Badanie 2005

9 9 Główne bariery na drodze do wdrażania praktyk odpowiedzialnego biznesu Badanie 2005 Badanie 2003, Polska

10 10 Ryzyko związane z wprowadzeniem praktyk odpowiedzialnego biznesu

11 11 Wsparcie ze strony rządu, organizacji pozarządowych, właścicieli i pracowników (3.5 = zdecydowanie pomocne, 1.5 = zdecydowanie niepomocne) Rola i oczekiwane wsparcie od kluczowych interesariuszy Niskie oczekiwania polskich firm wobec rządu

12 12 Wpływ polityki rządu na inwestycje w działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu Firmy z Polski najbardziej zdecydowanie wypowiadają się na temat braku istnienia odpowiedniej polityki rządu zachęcającej do inwestowania w działania z zakresu CSR

13 13 Działania umożliwiające poprawę praktyk odpowiedzialnych społecznie

14 14 Wnioski z badania Polscy menedżerowie (80%) znacznie częściej niż w innych krajach postrzegają społeczną odpowiedzialność biznesu jako etyczne działanie Znacznie rzadziej (mniej niż 1/5 polskich respondentów) wskazują na rozumienie odpowiedzialnego biznesu jako relacje z interesariuszami i rozwiewanie ich obaw. Ten ostatni wynik był najczęściej wskazywany przez badanych menedżerów na Słowacji i Węgrzech. Bardzo podobnie w badanych krajach są definiowani główni interesariusze firmy. We wszystkich krajach pierwsze trzy wskazywane grupy to: akcjonariusze, klienci i pracownicy, choć występują nieznacznie różnice we wskazaniach procentowych.

15 15 Wnioski z badania cd. Duże podobieństwa występują również w zakresie definiowania głównych barier i ryzyka związanego z wprowadzaniem zasad odpowiedzialnego biznesu. Wskazywane zagadnienia są związane głównie z finansami: wyższe koszty, negatywny wpływ na rentowność czy brak przełożenia na sukces finansowy. Często wskazywany jest brak odpowiednich przepisów, co może dziwić w obliczu faktu, że badani menedżerowie właściwie w małym stopniu oczekują wsparcia rządu (najrzadziej jednak liczą na niego w Polsce). W Polsce też, mówiąc o wpływie polityki rządu na inwestycje w działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, określa się go zdecydowanie negatywnej w porównaniu z innymi badanymi krajami.

16 16 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa, ul. Myśliwiecka 10/2


Pobierz ppt "1 Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji Konferencja Odpowiedzialny Biznes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google