Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013

2 Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 38-200 Jasło

3 Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168 poz. 1324 z dnia 9 października 2009r.)

4 Organizacja i przebieg ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla członkowie zespołu ewaluacyjnego w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przygotowali i przeprowadzili ewaluację wewnętrzną.

5 Ewaluacji wewnętrznej został poddany obszar: Zarządzanie szkołą Zarządzanie szkołą W celu dokonania oceny pracy szkoły w tym obszarze sprawdzony został poziom spełniania następujących wymagań:

6 Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach Funkcjonuje współpraca w zespołach Cel ewaluacji: Określenie, jak funkcjonuje współpraca w powołanych zespołach przedmiotowych, zadaniowych i problemowych.

7 Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Cel ewaluacji: Określenie czy wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane dla rozwoju szkoły.

8 Wymaganie 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Cel ewaluacji: Określenie, czy podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć.

9 Kryterium ewaluacji: Kryterium ewaluacji: Szkoła sprawnie funkcjonuje dzięki właściwemu zarządzaniu Szkoła sprawnie funkcjonuje dzięki właściwemu zarządzaniu

10 WNIOSKI Nauczyciele wspólnie planują i analizują działania dydaktyczno – wychowawcze w ramach funkcjonujących w szkole zespołów Nauczyciele wspólnie planują i analizują działania dydaktyczno – wychowawcze w ramach funkcjonujących w szkole zespołów Dyrektor szkoły w celu zapewnienia lepszej współpracy dokonuje, co roku przydziału zadań dodatkowych dla nauczycieli Dyrektor szkoły w celu zapewnienia lepszej współpracy dokonuje, co roku przydziału zadań dodatkowych dla nauczycieli Nauczyciele w trakcie realizacji zadań dodatkowych wykazują własną inwencję twórczą poprzez podejmowanie wielu działań w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz promocji zdrowia Nauczyciele w trakcie realizacji zadań dodatkowych wykazują własną inwencję twórczą poprzez podejmowanie wielu działań w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz promocji zdrowia Nauczyciele z dłuższym stażem zawodowym chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i współpracują z nauczycielami z krótszym stażem pracy Nauczyciele z dłuższym stażem zawodowym chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i współpracują z nauczycielami z krótszym stażem pracy

11 Ewaluacja wewnętrzna w szkole, jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli Ewaluacja wewnętrzna w szkole, jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego wprowadzone zostały korzystne zmiany w funkcjonowaniu szkoły oraz działania służące rozwojowi szkoły Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego wprowadzone zostały korzystne zmiany w funkcjonowaniu szkoły oraz działania służące rozwojowi szkoły Baza dydaktyczna szkoły w bardzo dobrym stopniu zapewnia słuchaczom kształcenie w zawodzie zgodnie z podstawą programową Baza dydaktyczna szkoły w bardzo dobrym stopniu zapewnia słuchaczom kształcenie w zawodzie zgodnie z podstawą programową Nauczyciele i słuchacze mają wystarczający dostęp do materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece szkolnej i czytelni multimedialnej Nauczyciele i słuchacze mają wystarczający dostęp do materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece szkolnej i czytelni multimedialnej Nauczyciele mogą stosować różnorodne metody nauczania na zajęciach edukacyjnych dzięki doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej Nauczyciele mogą stosować różnorodne metody nauczania na zajęciach edukacyjnych dzięki doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej

12 Pracownie przedmiotowe są doposażane w sprzęt i środki dydaktyczne Pracownie przedmiotowe są doposażane w sprzęt i środki dydaktyczne Nauczyciele systematycznie kontrolują i wnioskują do dyrektora o doposażenie pracowni przedmiotowych Nauczyciele systematycznie kontrolują i wnioskują do dyrektora o doposażenie pracowni przedmiotowych Dyrektor szkoły w zadawalającym stopniu zrealizował zadania związane z adaptacją klasopracowni oraz remontami i rewitalizacją bazy lokalowej i otoczenia szkoły między innymi: Dyrektor szkoły w zadawalającym stopniu zrealizował zadania związane z adaptacją klasopracowni oraz remontami i rewitalizacją bazy lokalowej i otoczenia szkoły między innymi: - w latach 2010 do 2012 dyrektor szkoły przygotował i zrealizował zadanie pod nazwą Rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym Sroczyńskich w Jaśle w ramach projektu Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła - w latach 2010 do 2012 dyrektor szkoły przygotował i zrealizował zadanie pod nazwą Rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym Sroczyńskich w Jaśle w ramach projektu Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła

13 - dyrektor od 9 lat przygotowuje i realizuje prace remontowe w szkole, na które pozyskuje środki z organu prowadzącego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, a także z funduszy unijnych. Dyrektor szkoły zgodnie z Rozp. MEN i S z 31.12.2002 zapewnia słuchaczom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówkach szkolenia praktycznego Dyrektor szkoły zgodnie z Rozp. MEN i S z 31.12.2002 zapewnia słuchaczom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówkach szkolenia praktycznego

14 Dyrektor zgodnie z rozporządzeniem dokonuje kontroli obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków do korzystania z tych obiektów Dyrektor zgodnie z rozporządzeniem dokonuje kontroli obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków do korzystania z tych obiektów Nauczyciele i słuchacze mają dostęp do pomieszczeń szkoły zgodnie z potrzebami wynikającymi z organizacji zajęć pozalekcyjnych lub rozwijania własnych zainteresowań Nauczyciele i słuchacze mają dostęp do pomieszczeń szkoły zgodnie z potrzebami wynikającymi z organizacji zajęć pozalekcyjnych lub rozwijania własnych zainteresowań Szkoła promuje swoj ą bazę lokalow ą w celu poszerzenia ofert kształcenia Szkoła promuje swoj ą bazę lokalow ą w celu poszerzenia ofert kształcenia Warunki lokalowe i baza dydaktyczna odpowiada liczbie słuchaczy i pracowników szkoły Warunki lokalowe i baza dydaktyczna odpowiada liczbie słuchaczy i pracowników szkoły

15 Opracowane i wdrożone do realizacji wnioski z ewaluacji wewnętrznej pozwolą na podjęcie w szkole takich działań, które przyczynią się do dalszego jej rozwoju, a tym samym do podwyższenia jakości pracy szkoły.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google