Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka szkolna szansą na realizację wybranych treści i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka szkolna szansą na realizację wybranych treści i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI."— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka szkolna szansą na realizację wybranych treści i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU OPOLE, 26 LISTOPADA 2013 Grzegorz Pielak Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

2 ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY SZKOŁA W RUCHU
ROK SZKOLNY 2012/2013 ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA W RUCHU Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

3 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
W SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO SAMUELA BOGUMIŁA LINDE Z 1814 ROKU TERMIN WYCIECZKA ODNOSIŁ SIĘ DO WYPADU ODDZIAŁU ŻOŁNIERSKIEGO Z OBLEGANEGO OBOZU LUB TWIERDZY Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

4 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
WYCIECZKA REALIZACJA CELÓW WSKAZANYCH PRZEZ PAŃSTWO BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA W RUCHU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA TREŚCI EDB UMIEJĘTNOŚCI EDB Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

5 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
PODSTAWOWE FUNKCJE WYCIECZKI POZNAWCZA KSZTAŁCĄCA WYCHOWAWCZA MOTYWACYJNA Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

6 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
TYPY WYCIECZEK (wg. T. Łobożewicza): LEKCJE W TERENIE PRZEDMIOTOWE KRAJOZNAWCZE TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZE Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

7 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Rozporządzenia MENiS z r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U Nr 135, poz. 1516) § 2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 1)… 10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

8 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
WYBRANE TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I POMYSŁY NA ICH REALIZACJE W TRAKCIE WYCIECZKI Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

9 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Uczeń: przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.; KONSEKWENCJE POWODZI Z 1997 ROKU W OPOLU, NYSIE, GÓRACH OPAWSKICH Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

10 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Uczeń omawia zasady ewakuacji ludności (III) Wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności …, potrafi się ewakuować z budynku w trybie alarmowym (IV) ZAPOZNANIE Z PLANEM EWAKUACJI OŚRODKA, HOTELU, SCHRONISKA Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

11 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Uczeń charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia (III); przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń w czasie pokoju (IV) WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE, WYJŚCIA DO KINA, TEATRU, SYSTEMATYCZNE PRZYPOMINANIE ZASAD BHP Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

12 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Uczeń omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych …(III); przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń (IV) Organizując wycieczkę: uwzględnić w regulaminie wycieczki zasady poruszania się po drogach publicznych, zachowania się w środkach transportu (autokar, pociąg, tramwaj), systematycznie przypominać w/w zasady uczestnikom wycieczki Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

13 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Uczeń uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice …III); wskazuje sposoby zapobiegania panice (IV) Systematycznie uświadamiać uczniom zagrożenia wynikające z zachowań tłumu oraz wskazywać możliwe warianty zachowania. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

14 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc przygotowanie i znajomość przez wszystkich uczestników wycieczki składu apteczki, przypomnienie zasad wzywania pomocy w tym numerów telefonów alarmowych, przypomnienie zasad udzielania pomocy przedmedycznej Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

15 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
VARIA Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

16 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO OMÓWIENIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

17 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Spływ Małą Panwią to okazja (i obowiązek) do przypomnienia zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i ... Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

18 Jakie zagrożenie niosła powódź 1997 roku dla Jarnołtówka i Pokrzywnej?
(na zdjęciu tama na Złotym potoku w Jarnołtówku) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

19 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Skutki powodzi z 1997 roku Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

20 Jak zabezpieczamy się przed powodzią?
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

21 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Święta narodowe, rocznice historyczne, rekonstrukcje historyczne okazją do przybliżenia tradycji oręża polskiego (na zdjęciu Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

22 Wycieczka rowerowa – zagrożenia na drogach publicznych
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

23 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Grzegorz Pielak zdjęcia: Grzegorz Pielak, z wyjątkiem zdjęcia na slajdzie nr 21, którego autorem jest Janusz Berdzik Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu


Pobierz ppt "Wycieczka szkolna szansą na realizację wybranych treści i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google