Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Kurator O ś wiaty, zgodnie z § 6 rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Kurator O ś wiaty, zgodnie z § 6 rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Kurator O ś wiaty, zgodnie z § 6 rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.), nadzoruje konkursy zlecone innym podmiotom prowadz ą cym dzia ł alno ść edukacyjn ą. W r. szk. 2011/12 dla uczniów szkó ł podstawowych i gimnazjum zorganizowano nast ę puj ą ce konkursy:

2 KONKURSY TEMATYCZNE: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (gimnazja) Konkurs Wiedzy Biblijnej 'HIERONYMUS'(gimnazja) Konkurs historyczny "Losy żołnierza... (szk. podst. i gimnazja) Konkurs Prymasa Tysiąclecia (gimnazja) Konkurs Papież Słowianin (gimnazja) KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE: Konkurs Kultury Klasycznej (gimnazja) Konkurs Filozoficzny 'W drodze ku mądrości' (gimnazja) Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie (gimnazja) KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA (szk. podst. i gimnazja)

3 Wokó ł odkry ć naukowych polskiej noblistki Marii Sk ł odowskiej-Curie Gimnazjum w Gozdowie (laureat) Gimnazjum nr 1 w Gostyninie (laureat) Gimnazjum nr 3 w P ł ocku (laureat)

4 KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA 11 Gimnazjum Miejskie w Sierpcu (udział w etapie wojewódzkim) KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA 11 Gimnazjum Miejskie w Sierpcu (udział w etapie wojewódzkim)

5 KONKURSY PRZEDMIOTOWE w gimnazjach organizowane przez Mazowieckiego Kuratora O ś wiaty 2011-2012

6 Progi kwalifikacyjne Do II etapu (rejonowego) - 85% Do III etapu (wojewódzkiego) - 80% Do III etapu (wojewódzkiego) - 80% Tytuł Laureata - 80% Tytuł Laureata - 80% Tytuł Finalisty - 60%

7 tytuł LAUREATA uzyskało 20 gimnazjalistów 20 gimnazjalistów tytuł FINALISTY uzyskało tytuł FINALISTY uzyskało 23 gimnazjalistów 23 gimnazjalistów

8 LAUREACI i FINALIŚCI W GIMNAZJACH 1. GIMNAZJUM nr 8 W PŁOCKU - 5 Laureatów i 11 Finalistów 2. GIMNAZJUM nr 6 W PŁOCKU – 4 Laureatów i 2 Finalistów 3. GIMNAZJUM nr 3 W PŁOCKU – 2 Laureatów i 2 Finalistów 4.NIEP GIM KATOLICKIE W SIKORZU – 1 Laureat i 3 Finalistów 5. GIMNAZJUM MIEJSKIE W SIERPCU – 2 Laureatów i 1 Finalista 6. PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE - 2 Laureatów i 1 Finalista 7. GIMNAZJUM nr 13 W PŁOCKU – 1 Laureat i 1 Finalista

9 cd. LAUREACI i FINALIŚCI W GIMNAZJACH 8. GIMNAZJUM W BULKOWIE – 1 Laureat 9. GIMNAZJUM W SZCZUTOWIE – 1 Laureat 10. PUBLICZNE GIMNAZJUM W MOCHOWIE – 1 Laureat 11. GIMNAZJUM W BIAŁOTARSKU – 1 Finalista 12. GIMNAZJUM W SZCZAWINIE K. – 1 Finalista


Pobierz ppt "Mazowiecki Kurator O ś wiaty, zgodnie z § 6 rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google