Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”"— Zapis prezentacji:

1 „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
Projekt edukacyjny „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

2 Autorzy projektu: dyrektor Przedszkola Nr 145 w Bemowie Piskim Ewa Kaczkowska oraz nauczycielka Anna Orzechowska Zasięg projektu: środowiskowy, obejmujący współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym. Miejsce realizacji projektu: Bemowo Piskie Termin realizacji : rok szkolny

3 Współczesny świat jest pełen zagrożeń, a bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, zwłaszcza małego. Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny stopniowo poznawać zagrożenia związane z codzienną egzystencją oraz nauczyć się jak radzić sobie z niebezpieczeństwami. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez pracowników przedszkola, jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.

4 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna być łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniem dziecka  wyniesionym z domu, a tym co powinno znać i umieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Wszystkie działania podejmowane w przedszkolu muszą być wspierane przez rodzinę dziecka, inaczej przekazywana wiedza jest niewiarygodna. Dlatego warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji jest współdziałanie rodziców i nauczycieli.

5 PROJEKTU „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
CELE OGÓLNE PROJEKTU „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” Kształcenie postawy prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

6 BEZPIECZEŃSTWO W DOMU dziecko wie, jak zachować się w kontakcie z obcym (gdy dzwoni lub puka do drzwi); wie, że nie należy bawić się lekarstwami i środkami chemicznymi; wie, jak należy się zachować w trakcie ewakuacji gdy wybuchnie pożar w budynku (zna symbole oznaczające drogę ewakuacyjną); zachowuje ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych;

7 BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
1) dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku , ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy rowerem itp.) 2) zna podstawowe zasady pierwszej pomocy (przemycie rany, założenie opatrunku); 3) potrafi wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku (zna numery alarmowe, adres zamieszkania);

8 BEZPIECZEŃSTWO PO ZA DOMEM
dziecko wie, które miejsca są przeznaczone do zabawy, a które nie; zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, na śniegu, na lodzie; potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o pomoc dorosłego; potrafi zachować asertywną postawę wobec nieznanych osób obcych;

9 METODY PRACY Ćwiczenia praktyczne: wycieczki, spacery, obserwacje połączone z pogadanką. Zabawy dramowe , Inscenizacje, teatrzyki, Filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, Zabawy dydaktyczne,

10 Zabawy tematyczne, Konkursy, wystawy, Spotkania ze specjalistami: strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, leśnikiem, myśliwym.

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google