Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny BEZPIECZNYPRZEDSZKOLAKBEZPIECZNYPRZEDSZKOLAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny BEZPIECZNYPRZEDSZKOLAKBEZPIECZNYPRZEDSZKOLAK."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny BEZPIECZNYPRZEDSZKOLAKBEZPIECZNYPRZEDSZKOLAK

2 Autorzy projektu: dyrektor Przedszkola Nr 145 w Bemowie Piskim Ewa Kaczkowska oraz nauczycielka Anna Orzechowska Zasięg projektu: środowiskowy, obejmujący współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym. Miejsce realizacji projektu: Bemowo Piskie Termin realizacji : rok szkolny

3 Współczesny świat jest pełen zagrożeń, a bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, zwłaszcza małego. Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny stopniowo poznawać zagrożenia związane z codzienną egzystencją oraz nauczyć się jak radzić sobie z niebezpieczeństwami. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez pracowników przedszkola, jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.

4 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna być łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu, a tym co powinno znać i umieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Wszystkie działania podejmowane w przedszkolu muszą być wspierane przez rodzinę dziecka, inaczej przekazywana wiedza jest niewiarygodna. Dlatego warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji jest współdziałanie rodziców i nauczycieli.

5 CELE OGÓLNE PROJEKTU BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 1.Kształcenie postawy prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. 2.Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 3.Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa. 4.Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

6 BEZPIECZEŃSTWO W DOMU 1)dziecko wie, jak zachować się w kontakcie z obcym (gdy dzwoni lub puka do drzwi); 2)wie, że nie należy bawić się lekarstwami i środkami chemicznymi; 3)wie, jak należy się zachować w trakcie ewakuacji gdy wybuchnie pożar w budynku (zna symbole oznaczające drogę ewakuacyjną); 4)zachowuje ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych;

7 BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 1) dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy rowerem itp.) 2) zna podstawowe zasady pierwszej pomocy (przemycie rany, założenie opatrunku); 3) potrafi wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku (zna numery alarmowe, adres zamieszkania);

8 BEZPIECZEŃSTWO PO ZA DOMEM 1)dziecko wie, które miejsca są przeznaczone do zabawy, a które nie; 2)zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, na śniegu, na lodzie; 3)potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o pomoc dorosłego; 4)potrafi zachować asertywną postawę wobec nieznanych osób obcych;

9 METODY PRACY Ćwiczenia praktyczne: wycieczki, spacery, obserwacje połączone z pogadanką. Zabawy dramowe, Inscenizacje, teatrzyki, Filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, Zabawy dydaktyczne,

10 Zabawy tematyczne, Konkursy, wystawy, Spotkania ze specjalistami: strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, leśnikiem, myśliwym.

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny BEZPIECZNYPRZEDSZKOLAKBEZPIECZNYPRZEDSZKOLAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google