Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata 20-lecie rynku finansowo- kapitałowego w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 01 lutego 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata 20-lecie rynku finansowo- kapitałowego w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 01 lutego 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Debata 20-lecie rynku finansowo- kapitałowego w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 01 lutego 2010 r.

2 LICZBY

3 3 Liczba osób zatrudnionych w bankach Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2009

4 Liczba Banków

5 5 Liczba placówek bankowych Źródło: KNF 2009

6 Ilość bankomatów w Polsce Źródło: NBP, 2009

7 Posiadanie konta osobistego/rachunku bieżącego lub ROR w banku lub SKOK w 2009 7 Źródło: NBP, 2009

8 Karty płatnicze w Polsce w tys. sztuk Źródło: NBP, 2009

9 Bankowość Internetowa (dane kwartalne) Źródło ZBP 9

10 10 Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993- 2009 (w mln zł.) Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: KNF, dane. 2009r.

11 Aktywa polskiego sektora bankowego Źródło: KNF, 2009r. 11

12 Aktywa bankowe do PKB w UE 2008 Źródło: Eurostat

13 13 Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania Niska baza depozytowa: Źródło: KNF, 2009r.

14 14 Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania Przewidywany wynik za 2010 rok dla całego sektora niefinansowego Źródło: KNF, 2009r.

15 15 Kredyty mieszkaniowe Źródło: SARFIN

16 Zobowiązania/Należności wobec sektora niefinansowego % Źródło: KNF, 2009r.

17 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2008 r. UBANKOWIENIE W POLSCE

18 Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2008 r. UBANKOWIENIE W POLSCE

19 FAKTY

20 System Finansowy w Polsce

21 21 Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008 Mln zł Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów, problemy z oczyszczaniem sektora Źródło: NBP, 2009

22 22 Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN) Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP - Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów

23 23 Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN) Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN - To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Źródło: BFG

24 Jakość portfela kredytowego – należności zagrożone w latach 1993-2009 Slajd odzwierciedla kondycję gospodarki i stan obrotu gospodarczego. Wysoki udział należności zagrożonych jest przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Źródło: NBP, 2009 24

25 Struktura własnościowa sektora bankowego

26 Dług publiczny do PKB 2009 – Wyniki wstępne Źródło: GUS, 2009

27 Deficyt do PKB 2009 – Wyniki wstępne Źródło: GUS,2009

28 28 ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI Fundacja Edukacji i Badań Bankowych INFRASTRUKTURA CERA SA MTS-CeTO SA

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Debata 20-lecie rynku finansowo- kapitałowego w Polsce Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 01 lutego 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google