Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata „20-lecie rynku finansowo-kapitałowego w Polsce”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata „20-lecie rynku finansowo-kapitałowego w Polsce”"— Zapis prezentacji:

1 Debata „20-lecie rynku finansowo-kapitałowego w Polsce”
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 01 lutego r.

2 LICZBY

3 Liczba osób zatrudnionych w bankach
Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań 3 Źródło: KNF, 2009 3

4 Liczba Banków

5 Liczba placówek bankowych
5 Źródło: KNF 2009

6 Ilość bankomatów w Polsce
Źródło: NBP, 2009

7 Posiadanie konta osobistego/rachunku bieżącego lub ROR w banku lub SKOK w 2009
Źródło: NBP, 2009

8 Karty płatnicze w Polsce w tys. sztuk
Źródło: NBP, 2009

9 Bankowość Internetowa (dane kwartalne)
Źródło ZBP

10 Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2009 (w mln zł.)
Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi 10 Źródło: KNF, dane. 2009r. 10

11 Aktywa polskiego sektora bankowego
Źródło: KNF, 2009r. 11

12 Aktywa bankowe do PKB w UE 2008
Źródło: Eurostat

13 Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania
Niska baza depozytowa: Źródło: KNF, 2009r.

14 Finansowanie rozwoju gospodarczego kraju - uwarunkowania
Przewidywany wynik za 2010 rok dla całego sektora niefinansowego Źródło: KNF, 2009r.

15 Kredyty mieszkaniowe Źródło: SARFIN

16 Zobowiązania/Należności wobec sektora niefinansowego %
Źródło: KNF, 2009r.

17 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2008 r.
UBANKOWIENIE W POLSCE Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2008 r.

18 Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2008 r.
UBANKOWIENIE W POLSCE Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2008 r.

19 FAKTY

20 System Finansowy w Polsce

21 Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008
Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów, problemy z oczyszczaniem sektora Mln zł 21 Źródło: NBP, 2009

22 Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN)
- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP

23 Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN)
- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN Źródło: BFG

24 Jakość portfela kredytowego – należności zagrożone w latach 1993-2009
Slajd odzwierciedla kondycję gospodarki i stan obrotu gospodarczego. Wysoki udział należności zagrożonych jest przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Źródło: NBP, 2009

25 Struktura własnościowa sektora bankowego

26 Dług publiczny do PKB 2009 – Wyniki wstępne Źródło: GUS, 2009

27 Deficyt do PKB 2009 – Wyniki wstępne Źródło: GUS,2009

28 INFRASTRUKTURA CERA SA MTS-CeTO SA Fundacja Edukacji i Badań Bankowych
ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI Fundacja Edukacji i Badań Bankowych CERA SA MTS-CeTO SA

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Debata „20-lecie rynku finansowo-kapitałowego w Polsce”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google