Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
Banki Spółdzielcze 2007 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich SGH,

2 Inflacja w latach 585,5 Źródło: GUS, VIII 2007

3 Stopy Procentowe NBP Źródło: NBP VIII 2007

4 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce
Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP

5 Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2007 (w mln zł.)
- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: NBP, dane za II kw. 2007

6 Fundusze własne sektora banków
spółdzielczych w latach (w mln zł.) Źródło: NBP II kw 2007

7 Liczba placówek bankowych
Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

8 Liczba osób zatrudnionych w bankach
Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

9 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk)
Źródło: ZBP I kw 2007

10 Rozwój sieci bankomatów w Polsce
Źródło: ZBP I kw 2007

11 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet
Źródło: ZBP

12 Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce
Lp. Kryterium (liczba na 1 mieszkańca) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Liczba rachunków a’ vista 0,38 0,45 0,48 0,52 0,58 0,54 2. Liczba zrealizowanych poleceń przelewu 11,2 13,4 13,3 16,2 19,0 21,1 24,1 3. Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty 0,01 0,03 0,06 0,12 0,2 0,29 4. Liczba wydanych kart płatniczych 0,3 0,41 0,47 0,53 0,63 5. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych 1,42 2,34 3,15 4,08 5,28 6,93 9,29 6. Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych 12,8 15,9 16,5 20,5 24,5 28,3 33,8 Źródło NBP

13 Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej
MSP – Rachunki aktywne – Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 12 Klienci korporacyjni – Rachunki aktywne – Przelewy w miesiącu na 1 klienta – 195,6 Źródło ZBP/II kw 2007

14 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych
i ubankowienie gospodarstw domowych Źródło: ABD (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP’ NSP’2002 Liczba mieszkańców w wieku , ,4 Liczba gospodarstw domowych , ,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie , ,84

15 Infrastruktura Krajowa Izba Rozliczeniowa Związek Banków Polskich
MTS-CeTO BIG Infomonitor Centrum Prawa Bankowego i Informacji Biuro Informacji Kredytowej ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

16 Infrastruktura Giełda Papierów Wartościowych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawski Instytut Bankowości

17 Banki Spółdzielcze na tle Banków Komercyjnych
Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze % Aktywa mln zł mln zł 6,66 Fundusze Własne mln zł 4247 mln zł 8,27 Placówki 8864 3894 43,93 Zatrudnienie 29 446 22,34 Wynik finansowy netto 6703 mln zł 3439 mln zł 5,13 ROA 2,1 1,6 ROE 27,7 17,8 C/I 52,2 67,9 Jakość portfela kredytowego 6,5% 3,3% Źródło: NBP II kw 2007

18 RP w € ? EURO w RP i na Ukrainie

19 postulowane zmiany do rozważenia
Tezy postulowane zmiany do rozważenia dotyczące prawnych i biznesowych aspektów funkcjonowania banków spółdzielczych 1) Bank spółdzielczy jako podstawowa instytucja działająca na rzecz lokalnych społeczności : konieczność poprawy konkurencyjności działania banków spółdzielczych systematyczne zwiększanie udziału banków spółdzielczych w finansowaniu małej i średniej lokalnej przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa konieczność wsparcia takich działań ze strony państwa poprzez korzystne rozwiązania podatkowe oraz alokację środków w ramach PROW, BFG itp. 2) Konieczność podjęcia dyskusji nad zmianami dotyczącymi kształtu i funkcjonowania zrzeszania banków spółdzielczych konieczność zmiany kompetencji kontrolnych banku zrzeszającego nadanie Radzie Zrzeszenia kompetencji organu decyzyjnego, a nie tylko opiniodawczego niestosowanie przepisów dotyczących outsourcingu w stosunkach pomiędzy bankiem zrzeszającym a zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym konsolidacja finansowa zrzeszenia banków spółdzielczych / dla zainteresowanych grup banków spółdzielczych

20 Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych
3) Działania na rzecz zwiększania funduszy własnych banków spółdzielczych możliwość zaliczenia do funduszy własnych wkładów spółdzielczych (spółdzielczy wkład inwestycyjny) o terminie co najmniej 5 lat, ewentualna modyfikacja wyceny wartości udziału w bankach spółdzielczych umożliwienie emisji przez bank zrzeszający obligacji z możliwością zaliczenia ich do funduszy własnych Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych zniesienie przewidzianego w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ograniczonego katalogu czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze na rzecz katalogu czynności przewidzianego w Prawie bankowym (w tym: zapewnienie możliwości wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego) wprowadzenie przepisu, że banki spółdzielcze podlegają podziałowi, o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze.

21 6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszających
5) Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia trwałego uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE 6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszających analizy i badania banków spółdzielczych i banków zrzeszających przedsięwzięcia promocyjne i marketingowe informatyzacja zrzeszeń produkty ustandaryzowane fundusze gwarancyjne 7) Kształcenie kadr ukierunkowane na: wzrost sprzedaży i ekspansje sieci wdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem opracowanie i oferowanie nowych typów produktów odpowiednio do potrzeb klientów i działań konkurencji 8) Usprawnienie/uaktualnienie mechanizmów spółdzielczych w celu zwiększenia zainteresowania obywateli uczestnictwem w systemie oraz zwiększenie efektywności systemu.

22 Dziękuję


Pobierz ppt "Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google