Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich SGH, 14.11.2007 Banki Spółdzielcze 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich SGH, 14.11.2007 Banki Spółdzielcze 2007."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich SGH, Banki Spółdzielcze 2007

2 2 Inflacja w latach Źródło: GUS, VIII ,5

3 3 Stopy Procentowe NBP Źródło: NBP VIII 2007

4 4 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP

5 5 Fundusze własne sektora bankowego w latach (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: NBP, dane za II kw. 2007

6 6 Źródło: NBP II kw 2007 Fundusze własne sektora banków spółdzielczych w latach (w mln zł.)

7 7 Liczba placówek bankowych Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

8 8 Liczba osób zatrudnionych w bankach - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

9 9 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) Źródło: ZBP I kw 2007

10 10 Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: ZBP I kw 2007

11 11 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet Źródło: ZBP

12 12 Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce Lp. Kryterium (liczba na 1 mieszkańca) Liczba rachunków a vista 0,380,450,480,520,58 0,54 2. Liczba zrealizowanych poleceń przelewu 11,213,413,316,219,021,124,1 3. Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty 0,010,030,060,120,20,290,38 4. Liczba wydanych kart płatniczych 0,30,380,450,410,470,530,63 5. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych 1,422,343,154,085,286,939,29 6. Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych 12,815,916,520,524,528,333,8 Źródło NBP

13 13 Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej MSP – Rachunki aktywne – –Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 12 Klienci korporacyjni – Rachunki aktywne – –Przelewy w miesiącu na 1 klienta – 195,6 Źródło ZBP/II kw 2007

14 14 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych Źródło: ABD (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP1988 NSP2002 Liczba mieszkańców w wieku ,831288,4 Liczba gospodarstw domowych11970,413337,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

15 15 Biuro Informacji Kredytowej ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI Infrastruktura Krajowa Izba Rozliczeniowa MTS-CeTO BIG Infomonitor Centrum Prawa Bankowego i Informacji Związek Banków Polskich

16 16 Bankowy Fundusz Gwarancyjny Giełda Papierów Wartościowych Warszawski Instytut Bankowości Infrastruktura

17 17 Banki KomercyjneBanki Spółdzielcze % Aktywa mln zł mln zł6,66 Fundusze Własne mln zł4247 mln zł8,27 Placówki ,93 Zatrudnienie ,34 Wynik finansowy netto6703 mln zł3439 mln zł5,13 ROA2,11,6 ROE27,717,8 C/I52,267,9 Jakość portfela kredytowego6,5%3,3% Banki Spółdzielcze na tle Banków Komercyjnych Źródło: NBP II kw 2007

18 18 EURO 2012 w RP i na Ukrainie RP w 2012 ?

19 19 Tezy postulowane zmiany do rozważenia dotyczące prawnych i biznesowych aspektów funkcjonowania banków spółdzielczych 1) Bank spółdzielczy jako podstawowa instytucja działająca na rzecz lokalnych społeczności : konieczność poprawy konkurencyjności działania banków spółdzielczych systematyczne zwiększanie udziału banków spółdzielczych w finansowaniu małej i średniej lokalnej przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa konieczność wsparcia takich działań ze strony państwa poprzez korzystne rozwiązania podatkowe oraz alokację środków w ramach PROW, BFG itp. 2) Konieczność podjęcia dyskusji nad zmianami dotyczącymi kształtu i funkcjonowania zrzeszania banków spółdzielczych konieczność zmiany kompetencji kontrolnych banku zrzeszającego nadanie Radzie Zrzeszenia kompetencji organu decyzyjnego, a nie tylko opiniodawczego niestosowanie przepisów dotyczących outsourcingu w stosunkach pomiędzy bankiem zrzeszającym a zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym konsolidacja finansowa zrzeszenia banków spółdzielczych / dla zainteresowanych grup banków spółdzielczych

20 20 3) Działania na rzecz zwiększania funduszy własnych banków spółdzielczych możliwość zaliczenia do funduszy własnych wkładów spółdzielczych (spółdzielczy wkład inwestycyjny) o terminie co najmniej 5 lat, ewentualna modyfikacja wyceny wartości udziału w bankach spółdzielczych umożliwienie emisji przez bank zrzeszający obligacji z możliwością zaliczenia ich do funduszy własnych Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych zniesienie przewidzianego w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ograniczonego katalogu czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze na rzecz katalogu czynności przewidzianego w Prawie bankowym (w tym: zapewnienie możliwości wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego) wprowadzenie przepisu, że banki spółdzielcze podlegają podziałowi, o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze.

21 21 5) Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia trwałego uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE 6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszających analizy i badania banków spółdzielczych i banków zrzeszających przedsięwzięcia promocyjne i marketingowe informatyzacja zrzeszeń produkty ustandaryzowane fundusze gwarancyjne 7) Kształcenie kadr ukierunkowane na: wzrost sprzedaży i ekspansje sieci wdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem opracowanie i oferowanie nowych typów produktów odpowiednio do potrzeb klientów i działań konkurencji 8) Usprawnienie/uaktualnienie mechanizmów spółdzielczych w celu zwiększenia zainteresowania obywateli uczestnictwem w systemie oraz zwiększenie efektywności systemu.

22 22 Dziękuję


Pobierz ppt "Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich SGH, 14.11.2007 Banki Spółdzielcze 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google