Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne Opieka paliatywna i hospicyjna Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne Opieka paliatywna i hospicyjna Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne Opieka paliatywna i hospicyjna Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

2 Opieka paliatywna i hospicyjna AGENDA: o Akty prawne o Wymagania o Kryteria oceny ofert o Postępowania - obszary o Pytania 2

3 Opieka paliatywna i hospicyjna Akty prawne 3

4 Opieka paliatywna i hospicyjna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1347) Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami. 4

5 Opieka paliatywna i hospicyjna Wymagania 5

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1347) o wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej o wymagane warunki do ich realizacji 6

7 Opieka paliatywna i hospicyjna Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1) stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej; 2) domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia; 3) ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej. 7

8 Opieka paliatywna i hospicyjna Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują: 1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 3) leczenie farmakologiczne; 4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna); 5) leczenie innych objawów somatycznych; 6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 7) rehabilitację; 8) zapobieganie powikłaniom; 9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej; 10) zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej; 11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni. 8

9 Opieka paliatywna i hospicyjna Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują: 1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 3) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna); 4) leczenie innych objawów somatycznych; 5) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 6) rehabilitację; 7) zapobieganie powikłaniom; 8) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, 9) ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych. 9

10 Opieka paliatywna i hospicyjna Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują: 1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego; 2) porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy; 3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy. 10

11 Opieka paliatywna i hospicyjna Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: 1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie. 11

12 Opieka paliatywna i hospicyjna 12 Kody resortowe*/ komórek organizacyjnych poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne 1180218021815182/5180 */ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594 )

13 Opieka paliatywna i hospicyjna Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 13

14 Opieka paliatywna i hospicyjna Wymagania dotyczą: -liczby i kwalifikacji personelu, -sprzętu medycznego i pomocniczego, -warunków lokalowych, -innych warunków. 14

15 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania: liczba 15 personel poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne lekarzeX 1 etat na 30 świadczeniobiorców 1 etat na 20 świadczeniobiorców 1 etat/10 łóżek pielęgniarkiX 1 etat na 15 świadczeniobiorców 1 etat na 12 świadczeniobiorców wg norm zatrudnienia*/ psycholodzyX 1/2 etatu na 30 świadczeniobiorców 1/2 etatu na 12 świadczeniobiorców 1/2 etatu na 20 łóżek fizjoterapeucinie dotyczy 1/4 etatu na 15 świadczeniobiorców 1/4 etatu na 10 łóżek */ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)

16 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje 1) lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej; 2) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarz, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. 3) lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. 16

17 Opieka paliatywna i hospicyjna UWAGA! W przypadku wykazania w ofercie lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Należy wskazać kompetencje o kodzie: 0312 – kurs zgodny z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej 17

18 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej 1)lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie takiej specjalizacji - praca w miejscu 2)lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej – tylko wizyty domowe 18

19 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu – co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy w oddziałach medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym oraz w hospicjum domowym 19

20 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu lub ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu w hospicjum domowy dla dzieci – co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy w hospicjum domowy dla dzieci 20

21 Opieka paliatywna i hospicyjna Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub (kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny) c) ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu; (kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs specjalistyczny) W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek, będących w trakcie uzyskiwania wymaganych kwalifikacji należy wskazać kompetencję o kodzie: 0303 - pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego 21

22 Opieka paliatywna i hospicyjna 22 Wymagana dostępność komórek organizacyjnych poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicju m stacjonarne wg harmonogramu co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godzinny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18:00 24/godziny 7 dni w tygodniu

23 Opieka paliatywna i hospicyjna 23 Personel: harmonogramy pracy poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia zgodny z harmonogramem pracy poradni liczba godzin pracy w tygodniu

24 Opieka paliatywna i hospicyjna SPRZĘT Stacjonarne formy opieki: Wymagany sprzęt przeliczany na wskazaną rozpoczętą liczbę łóżek np. wymagane ssaki elektryczne – w licznie co najmniej 1 sztuka na każde rozpoczęte 5 łóżek – w przypadku posiadania 11 łóżek w ofercie należy wykazać co najmniej 3 ssaki elektryczne. 24

25 Opieka paliatywna i hospicyjna SPRZĘT Świadczenia realizowane w warunkach domowych: Wymagany sprzęt przeliczany na każdego świadczeniobiorcę np. wymagane koncentratory tlenu lub inne dostępne źródło tlenu – w licznie co najmniej 1 sztuka na 10 świadczeniobiorców - w przypadku deklarowania w ofercie możliwości realizacji świadczeń na rzecz 20 pacjentów należy wykazać co najmniej 2 sztuki takiego sprzętu. 25

26 Opieka paliatywna i hospicyjna Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. o zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawcy o zasady udzielania świadczeń i ich finansowania o wzór umowy 26

27 Opieka paliatywna i hospicyjna Załącznik nr 1 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej 27

28 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej 28 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawane go 12345678 15182 / 5180 oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym 15.4180.021.04osobodzień osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym 5.15.00.0000075 osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 5.15.00.0000103 osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygujących 1,7 5.15.00.0000104

29 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej 29 Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 22180 hospicjum domowe świadczenia w hospicjum domowym 15.2180.027.04osobodzień osobodzień w hospicjum domowym 5.15.00.0000002 32181 hospicjum domowe dla dzieci świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci 15.2181.027.04osobodzień osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci 5.15.00.0000003 41180 poradnia medycyny paliatywnej porada w poradni medycyny paliatywnej 15.1180.007.11porada porada w poradni medycyny paliatywnej 5.15.00.0000001

30 Opieka paliatywna i hospicyjna Załącznik nr 3 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ 30

31 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH 31 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ 1. ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ / HOSPICJUM STACJONARNE 1.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust.1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane 1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217); 2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielajacych świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym. pozostały personel- wymagane psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 1.2 Warunki dotyczące pomieszczeń dodatkowo oceniane 1) pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany) 2) izolatka 3) sala dziennego pobytu 4) sale chorych 1-3 osobowe 5) jadalnia 1.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 2 rozporządzenia 1.5 Inne wymagania dodatkowo oceniane 1) certyfikat ISO 1.6 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza (załącznik nr 2 część I ust. 3 pkt 1 rozporządzenia) opieka pielęgniarska - wymagane całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część I ust. 3 pkt 2 rozporządzenia)

32 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH 32 2. HOSPICJUM DOMOWE HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCHHOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI 2.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej psycholog - wymagane psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 3 rozporządzenia fizjoterapeuta - wymagane fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 4 rozporządzenia fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 4 rozporządzenia 2.2 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 1 rozporządzenia), 2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w miesiącu ( załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia) 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 1 rozporządzenia) 2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w miesiącu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia) opieka pielęgniarska - wymagane 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust.4 pkt 3 rozporządzenia), 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 3 rozporządzenia) 2) wizyty w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 4 rozporządzenia) pozostały personel- wymagane porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 5 rozporządzenia) porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego dla dzieci (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 5 rozporządzenia) 2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 3 rozporządzenia 2.4 Inne wymagania dodatkowo oceniane 1) certyfikat ISO 2) samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania

33 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH 33 3. PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 3.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust.1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej pozostały personel - wymagane psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 3.2 Czas pracy poradni wymagane 3 dni w tygodniu 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18.00 ( załącznik nr 2 część III ust. 2 rozporządzenia) dodatkowo oceniane 2 dni w godzinach popołudniowych - do 18.00 3.3 Inne wymagania dodatkowo oceniane 1) certyfikat ISO

34 Opieka paliatywna i hospicyjna 34 UWAGA! Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym Warunki dodatkowo oceniane: Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

35 Opieka paliatywna i hospicyjna 35 UWAGA! Świadczenia w hospicjum domowym Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci Warunki dodatkowo oceniane: samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

36 Opieka paliatywna i hospicyjna Kryteria oceny ofert 36

37 Opieka paliatywna i hospicyjna Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany ! Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tabela nr 15 – opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) 37

38 Kryteria oceny ofert § 1. 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: a)jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: b)kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, c)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, d)zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; e)ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii, f)wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 38

39 Kryteria oceny ofert 2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez: a)planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, b)dostęp do badań i zabiegów, c)posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, d)ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego; 39

40 Kryteria oceny ofert 3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: a)liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, b)organizację przyjęć świadczeniobiorców, c)brak barier dla osób niepełnosprawnych; 40

41 Kryteria oceny ofert 4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: a)organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, b)realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem; 41

42 Kryteria oceny ofert 5. Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania. 42

43 Kryteria oceny ofert 43 TABELA NR 15 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄ CA (S) (maksy malna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZ I NR WIERSZA. ZAKRES*TREŚĆ LICZBA PUNKTÓ W JEDNOST KOWYCH 1234567 Jakość- personel 30 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 11 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek 8 22.1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców 8 32.2 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców 8 43lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej5 51 pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.) 3 61 pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym 3 72.1; 2.2; 3pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 3

44 Kryteria oceny ofert 44 Jakość - sprzęt 10 Jedna odpowiedź do wyboru 82.1;2.2 samochód osobowy (gwarantowana gotowość użytkowania) 1 Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń 10 jedna lub więcej odpowiedz i do wyboru 91 pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany) 2 101izolatka2 111sala dziennego pobytu2 121sale chorych 1-3 osobowe2 131jadalnia2

45 Kryteria oceny ofert 45 Jakość – zewnętrzna ocena 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 14wszystkie zakresy certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością 2 151 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego 1 161 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 171 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 1 181 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 1 193certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 1

46 Kryteria oceny ofert 46 Jakość - wyniki kontroli -5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 20 wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1 21 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 3 22nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1 23 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3 24 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 3 25niezasadne ordynowanie leków1 26 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń 3 27 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności 1 28 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 2 29 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń 2 30 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych 2 31udaremnienie lub utrudnianie kontroli3 32 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych 2 33stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach 2

47 Kryteria oceny ofert 47 Dostępność – czas pracy poradni 5 jedna odpowiedź do wyboru 343 Czas pracy poradni – 2 dni w godzinach popołudniowych – do godz. 18.00 2 Dostępność – dostęp dla osób niepełnospra wnych 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 351, 3 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) 2 361, 3 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 2 371, 3 co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 2 381pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany) 2

48 Kryteria oceny ofert 48 Ciągłość5 jedna odpowiedź do wyboru 39 wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie 5 Cena20Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

49 Kryteria oceny ofert W kolumnie ZAKRES określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie TREŚĆ. Poszczególne kody wskazane w kolumnie ZAKRES oznaczają odpowiednio: 1.Oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne 2.1 Hospicjum domowe dla dorosłych 2.2 Hospicjum domowe dla dzieci 3. Poradnia medycyny paliatywnej 49

50 OPH - Zakres świadczeń - nazwaZakres świadczeń - kodObszar kontraktowania PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ15.1180.007.11podregiony - grupa powiatów ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM15.2180.027.04podregiony - grupa powiatów ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI 15.2181.027.04województwo ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM 15.4180.021.04subregiony OBSZARY KONTRAKTOWANIA OPH 50

51 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ TERMINARZ POSTĘPOWAŃ Ogłoszenie:13 marca br. Składanie ofert do:27 marca br. Otwarcie ofert od:01 kwietnia br. Rozstrzygnięcie:25 kwietnia br. z wyjątkiem postępowań w zakresach: świadczenia w poradni medycyny paliatywnej oraz świadczenia w hospicjum domowym, w których rozstrzygnięcie nastąpi 30 kwietnia br. 51

52 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Okres obowiązywania umów: 01.07.2014 – 30.06.2019 (5 lat) 52

53 Opieka paliatywna i hospicyjna I.Oferty muszą być przygotowane na właściwe postępowanie - zgodne z kodem terytorialnym miejsca udzielania świadczeń; (miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu) II.Oferta musi zawierać ilość świadczeń (osobodni lub porad) na 6 miesięcy (pół roku); 53

54 Opieka paliatywna i hospicyjna III. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ o kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców; Oświadczenie – o gwarantowanej gotowości użytkowania samochodu osobowego; Oświadczenie – o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm zatrudnienia – w stacjonarnych formach opieki, certyfikaty zewnętrznej ocena jakości, m.in. certyfikat systemu zarządzania (kopie potwierdzone za zgodność); umowy podwykonawcze tj. badania laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny (wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania w ramach własnej struktury) 54

55 Opieka paliatywna i hospicyjna Najczęściej zadawane pytania 55

56 Opieka paliatywna i hospicyjna Czy w poradni medycyny paliatywnej mogą być wykazani do realizacji świadczeń lekarze bez specjalizacji z medycyny paliatywnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji ? Tak – tylko w przypadku gdy w ofercie są wykazani także lekarze spełniający taki warunek i przy określeniu w ofercie, że lekarz taki będzie realizował tylko wizyty domowe. Jednak w przypadku wykazania w ofercie tylko takich lekarzy – oferta będzie odrzucona z powodu niespełniania wymaganych warunków Czy pielęgniarka prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską może złożyć ofertę w postępowaniu na hospicjum domowe? Nie – gdyż świadczenia w zakresie hospicjum domowego realizowane są przez zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz psychologów, natomiast praktyka pielęgniarska może realizować tylko świadczenia pielęgniarskie. 56

57 Opieka paliatywna i hospicyjna Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych: 32/ 735 19 52 nr telefonu: 32/ 735 19 52 Monika Stelmach Wojciech Mika 57

58 Dziękuję za uwagę! 58


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne Opieka paliatywna i hospicyjna Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google