Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne
Opieka paliatywna i hospicyjna Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

2 Opieka paliatywna i hospicyjna
AGENDA: Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Postępowania - obszary Pytania

3 Opieka paliatywna i hospicyjna
Akty prawne

4 Opieka paliatywna i hospicyjna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1347) Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

5 Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagania

6 Opieka paliatywna i hospicyjna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1347) wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane warunki do ich realizacji

7 Opieka paliatywna i hospicyjna
Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1) stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej; 2) domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia; 3) ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

8 Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują: 1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 3) leczenie farmakologiczne; 4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna); 5) leczenie innych objawów somatycznych; 6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 7) rehabilitację; 8) zapobieganie powikłaniom; 9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej; 10) zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej; 11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

9 Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują: 1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 3) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna); 4) leczenie innych objawów somatycznych; 5) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 6) rehabilitację; 7) zapobieganie powikłaniom; 8) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, 9) ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych.

10 Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują: 1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego; 2) porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy; 3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy.

11 Opieka paliatywna i hospicyjna
Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: 1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.

12 Opieka paliatywna i hospicyjna
Kody resortowe*/ komórek organizacyjnych poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne 1180 2180 2181 5182/5180 */ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594)

13 Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

14 Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagania dotyczą: liczby i kwalifikacji personelu, sprzętu medycznego i pomocniczego, warunków lokalowych, innych warunków.

15 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania: liczba personel poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne lekarze X 1 etat na 30 świadczeniobiorców 1 etat na 20 świadczeniobiorców 1 etat/10 łóżek pielęgniarki 1 etat na 15 świadczeniobiorców 1 etat na 12 świadczeniobiorców wg norm zatrudnienia*/ psycholodzy 1/2 etatu na 30 świadczeniobiorców 1/2 etatu na 12 świadczeniobiorców 1/2 etatu na 20 łóżek fizjoterapeuci nie dotyczy 1/4 etatu na 15 świadczeniobiorców 1/4 etatu na 10 łóżek */ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)

16 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje 1) lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej; 2) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarz, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. 3) lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.

17 Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA! W przypadku wykazania w ofercie lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Należy wskazać kompetencje o kodzie: 0312 – kurs zgodny z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

18 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie takiej specjalizacji - praca w miejscu lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej – tylko wizyty domowe

19 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu – co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy w oddziałach medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym oraz w hospicjum domowym

20 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu lub ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu – co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy w hospicjum domowy dla dzieci

21 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub (kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny) c) ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu; (kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs specjalistyczny) W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek, będących w trakcie uzyskiwania wymaganych kwalifikacji należy wskazać kompetencję o kodzie: pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego

22 Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagana dostępność komórek organizacyjnych poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne wg harmonogramu co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godzinny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18:00 24/godziny 7 dni w tygodniu

23 Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel: harmonogramy pracy poradnia medycyny paliatywnej hospicjum domowe hospicjum domowe dla dzieci i młodzieży oddział medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia zgodny z harmonogramem pracy poradni liczba godzin pracy w tygodniu

24 Opieka paliatywna i hospicyjna
SPRZĘT Stacjonarne formy opieki: Wymagany sprzęt przeliczany na wskazaną rozpoczętą liczbę łóżek np. wymagane ssaki elektryczne – w licznie co najmniej 1 sztuka na każde rozpoczęte 5 łóżek – w przypadku posiadania 11 łóżek w ofercie należy wykazać co najmniej 3 ssaki elektryczne.

25 Opieka paliatywna i hospicyjna
SPRZĘT Świadczenia realizowane w warunkach domowych: Wymagany sprzęt przeliczany na każdego świadczeniobiorcę np. wymagane koncentratory tlenu lub inne dostępne źródło tlenu – w licznie co najmniej 1 sztuka na 10 świadczeniobiorców - w przypadku deklarowania w ofercie możliwości realizacji świadczeń na rzecz 20 pacjentów należy wykazać co najmniej 2 sztuki takiego sprzętu.

26 Opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawcy zasady udzielania świadczeń i ich finansowania wzór umowy

27 Opieka paliatywna i hospicyjna
Załącznik nr 1 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej

28 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 1 2 3 4 5 6 7 8 5182 / 5180 oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym osobodzień osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygujących 1,7

29 Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 2 2180 hospicjum domowe świadczenia w hospicjum domowym osobodzień osobodzień w hospicjum domowym 3 2181 hospicjum domowe dla dzieci świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci 4 1180 poradnia medycyny paliatywnej porada w poradni medycyny paliatywnej porada

30 Opieka paliatywna i hospicyjna
Załącznik nr 3 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

31 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ 1. ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ / HOSPICJUM STACJONARNE 1.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust.1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane 1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217); ) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielajacych świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym. pozostały personel-wymagane  psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 1.2 Warunki dotyczące pomieszczeń dodatkowo oceniane 1) pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany) 2) izolatka 3) sala dziennego pobytu 4) sale chorych 1-3 osobowe 5) jadalnia 1.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 2 rozporządzenia 1.5 Inne wymagania 1) certyfikat ISO 1.6 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza (załącznik nr 2 część I ust. 3 pkt 1 rozporządzenia) opieka pielęgniarska - wymagane całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część I ust. 3 pkt 2 rozporządzenia)

32 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
2. HOSPICJUM DOMOWE HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI 2.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej psycholog - wymagane psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 3 rozporządzenia fizjoterapeuta - wymagane fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 4 rozporządzenia fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 4 rozporządzenia 2.2 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 1 rozporządzenia), 2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w miesiącu ( załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia) 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 1 rozporządzenia) 2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w miesiącu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia) opieka pielęgniarska - wymagane 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust.4 pkt 3 rozporządzenia), 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 3 rozporządzenia) 2) wizyty w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 4 rozporządzenia) pozostały personel-wymagane porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 5 rozporządzenia) porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego dla dzieci (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 5 rozporządzenia) 2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 3 rozporządzenia 2.4 Inne wymagania dodatkowo oceniane 1) certyfikat ISO 2) samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania

33 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
3. PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 3.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust.1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej pozostały personel - wymagane psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 3.2 Czas pracy poradni wymagane 3 dni w tygodniu 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny ( załącznik nr 2 część III ust. 2 rozporządzenia) dodatkowo oceniane 2 dni w godzinach popołudniowych - do 18.00 3.3 Inne wymagania 1) certyfikat ISO

34 Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA! Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym Warunki dodatkowo oceniane: Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

35 Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA! Świadczenia w hospicjum domowym Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci Warunki dodatkowo oceniane: samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

36 Opieka paliatywna i hospicyjna
Kryteria oceny ofert

37 Opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany ! Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ z dnia 7 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tabela nr 15 – opieka paliatywna i hospicyjna (OPH)

38 Kryteria oceny ofert § Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii, wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

39 Kryteria oceny ofert 2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez: planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;

40 liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
Kryteria oceny ofert 3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, organizację przyjęć świadczeniobiorców, brak barier dla osób niepełnosprawnych;

41 Kryteria oceny ofert 4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem;

42 Kryteria oceny ofert 5. Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

43 TABELA NR 15 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)
Kryteria oceny ofert TABELA NR 15 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA. ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH 1 2 3 4 5 6 7 Jakość-personel 30 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek 8 2.1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców 2.2 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym 2.1; 2.2; 3 pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

44 Kryteria oceny ofert Jakość - sprzęt 10 Jedna odpowiedź do wyboru 8
2.1;2.2 samochód osobowy (gwarantowana gotowość użytkowania) 1 Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 9 pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany) 2 izolatka 11 sala dziennego pobytu 12 sale chorych 1-3 osobowe 13 jadalnia

45 Kryteria oceny ofert Jakość – zewnętrzna ocena 5
5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 14 wszystkie zakresy certyfikat ISO systemu zarządzania jakością 2 15 1 certyfikat ISO systemu zarządzania środowiskowego 16 certyfikat OHSAS lub PN-N systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 17 certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 18 certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 19 3 certyfikat ISO systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

46 Kryteria oceny ofert Jakość - wyniki kontroli -5
jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 20 wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1 21 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 3 22 nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących 23 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 24 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 25 niezasadne ordynowanie leków 26 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń 27 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności 28 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 2 29 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń 30 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych 31 udaremnienie lub utrudnianie kontroli 32 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych 33 stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach

47 Kryteria oceny ofert Dostępność – czas pracy poradni 5
jedna odpowiedź do wyboru 34 3 Czas pracy poradni – 2 dni w godzinach popołudniowych – do godz 2 Dostępność – dostęp dla osób niepełnosprawnych jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 35 1, 3 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U ) 36 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 37 co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 38 1 pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np. parawany)

48 jedna odpowiedź do wyboru
Kryteria oceny ofert Ciągłość 5 jedna odpowiedź do wyboru 39 wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie Cena 20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

49 Kryteria oceny ofert W kolumnie „ZAKRES” określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie „TREŚĆ”. Poszczególne kody wskazane w kolumnie „ZAKRES” oznaczają odpowiednio: 1. Oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne 2.1 Hospicjum domowe dla dorosłych 2.2 Hospicjum domowe dla dzieci 3. Poradnia medycyny paliatywnej

50 OBSZARY KONTRAKTOWANIA OPH
OPH - Zakres świadczeń - nazwa Zakres świadczeń - kod Obszar kontraktowania PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ podregiony - grupa powiatów ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI województwo ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM subregiony

51 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TERMINARZ POSTĘPOWAŃ Ogłoszenie: 13 marca br. Składanie ofert do: 27 marca br. Otwarcie ofert od: 01 kwietnia br. Rozstrzygnięcie: 25 kwietnia br. z wyjątkiem postępowań w zakresach: świadczenia w poradni medycyny paliatywnej oraz świadczenia w hospicjum domowym, w których rozstrzygnięcie nastąpi 30 kwietnia br.

52 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Okres obowiązywania umów: – (5 lat)

53 Opieka paliatywna i hospicyjna
Oferty muszą być przygotowane na właściwe postępowanie - zgodne z kodem terytorialnym miejsca udzielania świadczeń; (miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu) Oferta musi zawierać ilość świadczeń (osobodni lub porad) na 6 miesięcy (pół roku);

54 Opieka paliatywna i hospicyjna
III. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ o kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców; Oświadczenie – o gwarantowanej gotowości użytkowania samochodu osobowego; Oświadczenie – o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm zatrudnienia – w stacjonarnych formach opieki, certyfikaty zewnętrznej ocena jakości, m.in. certyfikat systemu zarządzania (kopie potwierdzone za zgodność); umowy podwykonawcze tj. badania laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny (wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania w ramach własnej struktury)

55 Opieka paliatywna i hospicyjna
Najczęściej zadawane pytania

56 Opieka paliatywna i hospicyjna
Czy w poradni medycyny paliatywnej mogą być wykazani do realizacji świadczeń lekarze bez specjalizacji z medycyny paliatywnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji ? Tak – tylko w przypadku gdy w ofercie są wykazani także lekarze spełniający taki warunek i przy określeniu w ofercie, że lekarz taki będzie realizował tylko wizyty domowe. Jednak w przypadku wykazania w ofercie tylko takich lekarzy – oferta będzie odrzucona z powodu niespełniania wymaganych warunków Czy pielęgniarka prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską może złożyć ofertę w postępowaniu na hospicjum domowe? Nie – gdyż świadczenia w zakresie hospicjum domowego realizowane są przez zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz psychologów, natomiast praktyka pielęgniarska może realizować tylko świadczenia pielęgniarskie.

57 Opieka paliatywna i hospicyjna
Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych: nr telefonu: 32/ Monika Stelmach Wojciech Mika

58 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google