Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament ds. Służb Mundurowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament ds. Służb Mundurowych"— Zapis prezentacji:

1 Departament ds. Służb Mundurowych

2 WYMOGI A OCZEKIWANIA W UZDROWISKACH ORAZ PODMIOTACH UZDROWISKOWYCH

3 NFZ zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe:
2005 rok świadczeniodawców; 2006 rok świadczeniodawców.

4

5 Kontrole świadczeniodawców
w 2005 roku OW NFZ przeprowadziły 98 kontroli w I półroczu 2006 roku zaplanowano przeprowadzenie 41 kontroli w II półroczu 2006 roku zaplanowano przeprowadzenie 22 kontroli

6 Zakres kontroli organizacja i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; zgodność z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych materiałach informacyjnych …”; zgodność z dokumentacją złożoną do postępowania konkursowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

7 Zakres kontroli – c.d. warunków lokalowych i sanitarnych;
żywienia świadczeniobiorców; wyposażenia bazy zabiegowej w sprzęt i aparaturę medyczną; organizacji przyjęć i wypisów kuracjuszy, badań lekarskich i planowania zabiegów; zgodności zaplanowanych zabiegów z ich realizacją odnotowaną w dokumentacji medycznej oraz wykazaną w raportach statystycznych i aplikacji internetowej „System Rozliczeń Uzdrowisk”.

8 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli to:
rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w materiale ofertowym a stanem faktycznym w zakresie bazy lokalowej i zabiegowej oraz kwalifikacji i wymiaru czasu pracy personelu medycznego (u 33 świadczeniodawców); nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej (u 30 świadczeniodawców); nieprzystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych (u 26 świadczeniodawców);

9 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli – c.d.
rozbieżności pomiędzy ilością osobodni wykazanych w Systemie Rozliczeń Uzdrowisk, a danymi zawartymi w dokumentacji medycznej (karcie zabiegowej, książce planowanych zabiegów) (u 15 świadczeniodawców); brak informacji dla pacjentów o sposobie realizacji umowy (u 7 świadczeniodawców);

10 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli – c.d.
nieprawidłowości w planowaniu zabiegów (u 5 świadczeniodawców); brak instalacji alarmowej (u 11 świadczeniodawców); zawieranie przez świadczeniodawców umów OC na mniejszą niż wymagana suma gwarancyjna (u 12 świadczeniodawców); brak atestów i przeglądów technicznych sprzętu medycznego

11 Bilans przeprowadzonych kontroli w 2005 roku
na 98 przeprowadzonych kontroli w 67 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości; w 25 przypadkach nałożono kary umowne (od 0,2% do 1 % kwoty umowy); wartość kar umownych ,84 zł wartość zawartych umów na 2005 rok ,10 zł

12 Dziękuję


Pobierz ppt "Departament ds. Służb Mundurowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google