Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O.

2 PRZEDSIĘBIORCY SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWE INSTYTUTY BADAWCZE FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KOŚCIOŁY, KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE, ZWIĄZKI WYZNANIOWE w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą Pleszew październik 2011

3 PODMIOTAMI LECZNICZYMI SĄ PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WE WSZYSTKICH FORMACH PRZEWIDZIANYCH DLA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pleszew październik 2011

4 LEKARZE I PIELĘGNIARKI MOGĄ WYKONYWAĆ SWÓJ ZAWÓD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE ORAZ W PRZEPISACH ODRĘBNYCH, PO WPISANIU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Pleszew październik 2011

5 JEDNOOSOBOWA DZIAŁ. GOSPODARCZA: 1.INDYWIDUALNA 2.WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA 3.WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA Pleszew październik 2011

6 W CELU MONITOROWANIA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, KIEROWNIK RAZ NA KWARTAŁ PRZEKAZUJE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ WŁAŚCIWYM ORGANOM SAMORZĄDU ZAWODÓW MEDYCZNYCH INFORMACJE O LICZBIE OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ ZAWÓD MEDYCZNY NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ALBO JAKO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ, Z KTÓRĄ PODMIOT LECZNICZY ZAWARŁ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ Pleszew październik 2011

7 1.Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA PRACOWNICY PRZEKSZTAŁCONEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ STAJA SIĘ Z MOCY PRAWA, PRACOWNIKAMI SPÓŁKI 2.STOSUNKI PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA W PRZEKSZTAŁCONYM SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WYGASAJĄ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA Pleszew październik 2011

8 NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE WIEDZA I DOŚWIADCZENIE CO NAJMNIEJ PIĘCIOLETNI STAŻ NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH STUDIA PODYPLOMOWE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I TRZYLETNI STAŻ PRACY BĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ BRAK WYMAGAŃ Pleszew październik 2011

9 NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ STOSUJE MINIMALNE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK KIEROWNIK USTALA PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII: -KIERUJĄCYCH JEDNOSTKAMI -PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ NIE STOSUJE MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA Pleszew październik 2011

10 MEDYCZNYCH 7 GODZIN 35 MINUT NA DOBĘ 37 GODZIN 55 MINUT NA TYDZIEŃ PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY OKRES ROZLICZENIOWY 3 MIESIĄCE TECHNICZNYCH OBSŁUGI I GOSPODARCZYCH 8 GODZIN NA DOBĘ 40 GODZIN NA TYDZIEŃ PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY OKRES ROZLICZENIOWY 3 MIESIĄCE Pleszew październik 2011

11 MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO PEŁNIENIA DYŻURU MEDYCZNEGO CZAS PEŁNIENIA DYŻURU MEDYCZNEGO WLICZA SIĘ DO CZASU PRACY PO WYRAŻENIU ZGODY NA PIŚMIE MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO PRACY W WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM 48 GODZIN NA TYDZIEŃ PRZYSŁUGUJE W KAŻDEJ DOBIE CO NAJMNIEJ 11 GODZIN NIEPRZERWANEGO ODPOCZYNKU PRZYSŁUGUJE W KAŻDYM TYGODNIU CO NAJMNIEJ 35 GODINNY NIEPRZERWANY ODPOCZYNEK MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI Pleszew październik 2011


Pobierz ppt "ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google