Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001."— Zapis prezentacji:

1 Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001

2 2 Plan prezentacji Ogólne informacje o systemie Poszczególne poziomy nagradzania Pytania

3 3 Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród Główne cele systemu to: Wyrażenie uznania dla organizacji będących na różnych etapach drogi do Doskonałości Maksymalizacja liczby organizacji, które są w stanie stosować zasady Modelu Doskonałości EFQM do własnego doskonalenia, Dostarczenie praktycznych produktów i usług, które pomagają organizacjom osiągać coraz wyższe poziomy Doskonałości

4 4 Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród System dzieli się na trzy poziomy: Europejska Nagroda Jakości (EJN) Wyróżnienie za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości

5 5 System Nagród EFQM ZAANGAŻOWANIE OSIĄGNIĘCIA FINALIŚCI NAGRODA SYSTEMUZNANIASYSTEMUZNANIA 400+ punktów

6 6 Wskaźniki postępów organizacji 750+ punktów reprezentuje organizację najlepszą w klasie 650+ punktów to wskaźnik organizacji modelowej 400+ punktów oznacza dobrze zarządzaną organizację

7 7 System Nagród EFQM Organizacja może przystąpić do konkursu na każdym z trzech poziomów Systemu niezależnie. Alternatywnie, organizacja może wykorzystać System do zaplanowania i opracowania własnego programu doskonalenia, poczynając od zaangażowania poprzez wszelkie prace prowadzące do ENJ.

8 8 System Nagród EFQM i jego związek z Modelem Doskonałości EFQM ENJ Osiągnięcia Zaangażowanie Oparta na pełnym Modelu EFQM Aplikacja liczy 75 stron Zespół 6 Asesorów Konsensus i wizyta w organizacji Rozszerzona informacja zwrotna Kwalifikacja przy 550+ punktach Oparte na pełnym Modelu EFQM Aplikacja liczy 46 stron Zespół 3 Asesorów Konsensus i wizyta w organizacji Raport z informacją zwrotną Kwalifikacja przy 400+ punktach Oparte na 9 kryteriach Modelu EFQM Nie wymaga się aplikacji Proces dwuetapowy, ocena i wizyta w organiz. Wsparcie jednego zatwierdzającego Podstawą kwalifikacji jest wdrożenie planu doskonalenia

9 9 Europejska Nagroda Jakości (ENJ) Wyrażenie uznania poprzez prestiżową nagrodę stanowi główny bodziec do doskonalenia. Grupą docelową są organizacje, które osiągają standardy jakości światowej klasy. Nagroda jest otwarta dla członków EFQM i organizacji nie zrzeszonych w EFQM niezależnie od ich rozmiaru, branży i stopnia dojrzałości.

10 10 Europejska Nagroda Jakości Stwarza możliwość zidentyfikowania europejskich organizacji modelowych, ocenianych według tych samych kryteriów. Dla innych organizacji, które dążą do osiągnięcia standardów najlepszych w klasie, stanowi punkt odniesienia - wzór, z którym mogą się porównywać.

11 11 Profil kandydatów do ENJ Przypuszcza się, że organizacje te wdrożyły programy doskonalenia obejmujące całą organizację. Mają doświadczenie w wykorzystaniu i stosowaniu Modelu Doskonałości EFQM. Prawdopodobnie przeprowadziły samoocenę obejmującą okres ponad pięciu lat. Otrzymały już informacje zwrotne od zespołu niezależnych asesorów. Dojrzałe organizacje opracowały proces wykorzystywania informacji zwrotnych w swoich procesach planowania działalności. Sprawnie stosują zewnętrzne punkty odniesienia i porównania jako podstawę ustalania celów. Rozumieją wpływ stosowanego podejścia na wyniki.

12 12 Korzyści z ubiegania się o ENJ Umożliwia wnioskodawcy porównanie siebie z modelowymi organizacjami. Stwarza wewnętrzny bodziec do ciągłych wysiłków na rzecz utrzymania swojej pozycji wśród organizacji wiodących. Proces zapewnia bezstronne potwierdzenie stopnia, w jakim organizacja wdrożyła Doskonałe Podejścia i osiągnęła Doskonałe Wyniki.

13 13 Korzyści z ubiegania się o ENJ c.d. Rozszerzone informacje zwrotne pomagają organizacji skoncentrować uwagę na przyszłych działaniach doskonalących. Znalezienie się w gronie finalistów ENJ to uznanie, że kandydat jest częścią ekskluzywnego klubu i należy do grona najlepiej zarządzanych organizacji w Europie.

14 14 Wyróżnienie za Osiągnięcia Stanowi uznanie dla skutecznych wysiłków w dążeniu do doskonałości i wdrażaniu dobrych praktyk, Podstawą jest model EFQM i aplikacja o określonej strukturze, Kandydaci, w przypadku których uzgodniona liczba punktów po wizycie w organizacji wyniosła co najmniej 400, zostaną wyróżnieni za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości, Laureaci otrzymują certyfikat, który mogą wykorzystywać w celach promocyjnych, Dostępne dla członków EFQM i organizacji nie zrzeszonych w EFQM.

15 15 Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia Dokumentacja aplikacji ma określony styl, strukturę i spełnia określone wymagania. Kandydat zobowiązany jest złożyć aplikację liczącą do 46 stron. Proces oceny prowadzi wyszkolony zespół złożony z maksimum 3 asesorów.

16 16 Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia c.d. Asesorzy, jako zespół, osiągną konsensus w zakresie punktacji dla organizacji i określą zagadnienia do zbadania podczas wizyty w organizacji. Jeśli uzgodniona liczba punktów, po wizycie w organizacji, wyniesie 400+ punktów, organizacji zostanie przyznane wyróżnienie za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości. Kandydaci otrzymają raport z informacją zwrotną, wyszczególniający mocne strony i obszary do poprawy.

17 17 Struktura Aplikacji Podstawowe dane o organizacyji (łącznie 2 strony), Prezentacja każdego z kryteriów (łącznie 6 stron, 5 dla Potencjału i 1 dla Wyników), Informacja dotycząca podkryteriów (łącznie 32 strony, po 1 stronie na każde kryterium), Schemat organizacyjny (1 strona), Załączniki (Maksimum 4 strony), Słowniczek pojęć (Maksimum 1 strona, jeśli wymagany). Aplikacja liczy maksimum 46 stron i składa się z następujących rozdziałów:

18 18 Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Osiągnięcia Częściowo wprowadzili program doskonalenia obejmujący całą organizację. Rozumieją Model Doskonałości EFQM i pewnie przeprowadzili 2 lub 3 cykle samooceny. Prawdopodobnie otrzymały informacje zwrotne od zespołu niezależnych asesorów. Udoskonalają sposoby wykorzystywania informacji zwrotnych w swoich procesach planowania działalności. Rozpoczynają stosowanie zewnętrznych punktów odniesienia i porównań jako podstawy ustalania celów. Zaczynają rozumieć wpływ stosowanych podejść na wyniki.

19 19 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia Stanowi zachętę dla kandydata do dokonania przeglądu sposobu zarządzania organizacją. Ukazuje wszechstronny obraz organizacji i pozwala zdiagnozować postępy na drodze do standardów osiąganych przez organizacje modelowe. Proces pozwala uzyskać niezależne potwierdzenie postępów organizacji. Informacje zwrotne przekazywane są przez doświadczony zespół praktykujących menedżerów.

20 20 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia c.d. Informacje zwrotne są przekazywane przez doświadczony zespół praktykujących menedżerów. Ramy są elastyczne i można je przystosować do potrzeb wszelkich organizacji. Laureaci zyskują miano dobrze zarządzanych organizacji i mogą wykorzystywać wyróżnienie jako atut w swoich działaniach handlowych i marketingowych. Wspólne ramy stanowią podstawę do oceny organizacji i porównania ich wyników z innymi organizacjami z całej Europy.

21 21 Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości Czemu służy Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości ? Jest ukierunkowane na organizacje rozpoczynające swoją podróż ku Doskonałości. Oferuje praktyczne i proste podejście, które stanowi punkt wyjścia do gromadzenia wiedzy i doświadczeń związanych z Modelem Doskonałości EFQM i logiką RADAR.

22 22 Dla kogo przeznaczone jest to wyróżnienie? Dla organizacji, które: pragną wiedzieć więcej na temat sposobu, w jaki zarządzają swoją działalnością lub daną jednostką operacyjną w ramach swojej działalności, poszukują wszechsrronnego podejścia do poprawy swojej działalności, chcą w prosty i praktyczny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób wiodące organizacje zarządzają swoją działalnością i prowadzą działania doskonalące, docenią pewną formę uznania ich początkowych wysiłków w dążeniu do osiągnięcia pozycji organizacji doskonałej.

23 23 Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości Mogą posiadać pewne doświadczenia we wprowadzaniu działań doskonalących, ale raczej na zasadzie doraźnej. Obecnie pragną spojrzeć na kwestię doskonalenia z szerokiej perspektywy obejmującej całą organizację. Są zainteresowane gromadzeniem doświadczeń w zakresie identyfikowania, planowania i zarządzania działaniami doskonalącymi i ich wdrażania w skali całej organizacji.

24 24 Mogą mieć niewielkie doświadczenie w stosowaniu Modelu Doskonałości EFQM, a poszukują mało ryzykownego sposobu przetestowania, czy jest to model odpowiedni dla ich organizacji. Wyniki działalności organizacji oparte są raczej na miernikach wewnętrznych, przy niewielkim wykorzystaniu porównań z innymi organizacjami jako podstawy ustalania celów. Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Zaangażowanie

25 25 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie Wyróżnienie to jest praktyczną i przyjazną metodą zaznajamiania kandydata z wzorcami stosowanymi przez organizacje modelowe. Obszerny materiał pomocniczy ułatwia gromadzenie doświadczeń w stosowaniu Modelu Doskonałości i w określeniu obszarów wymagających doskonalenia. Pakiet Doradczy zawiera praktyczny poradnik obejmujący podejścia stosowane przez wiodące organizacje europejskie i osiągane przez nie poziomy wyników działalności.

26 26 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie c.d. Kandydaci mogą ocenić alternatywne podejścia opisane w Poradnikach, jako część formułowania własnych planów doskonalenia. Po wizycie w organizacji kandydat otrzymuje bezstronną opinię na temat tego, czy proces doskonalenia został dobrze zaplanowany i czy organizacja zarządza nim prawidłowo. Wyróżnienie można wykorzystać w celach handlowych i promocyjnych, a niezależny charakter systemu aplikowania daje zewnętrznym organizacjom pewność, że zaangażowanie w doskonalenie jest szczere i autentyczne.

27 27 Pytania!


Pobierz ppt "Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google