Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001"— Zapis prezentacji:

1 Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001
EFQM Recognition Scheme Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001 Witaj w Europejskim Systemie Nagród

2 EFQM Recognition Scheme
Plan prezentacji Ogólne informacje o systemie Poszczególne poziomy nagradzania Pytania Na wstępie podam ogólne informacje o systemie, a następnie przejdę do szczegółowego omówienia poszczególnych jego poziomów. Proszę o zadawanie pytań po zakończeniu prezentacji

3 Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród
EFQM Recognition Scheme Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród Główne cele systemu to: Wyrażenie uznania dla organizacji będących na różnych etapach drogi do Doskonałości Maksymalizacja liczby organizacji, które są w stanie stosować zasady Modelu Doskonałości EFQM do własnego doskonalenia, Dostarczenie praktycznych produktów i usług, które pomagają organizacjom osiągać coraz wyższe poziomy Doskonałości Europejski System Nagród EFQM został utworzony w odpowiedzi na różne potrzeby organizacji. Niektóre organizacje prosiły o proste, praktyczne sposoby rozpoczęcia ich drogi do Doskonałości. I odwrotnie, dojrzałe organizacje oczekiwały bardziej precyzyjnych, rozbudowanych produktów i usług, aby zwiększyć swoje wysiłki prowadzące do osiągania coraz wyższych poziomów doskonałości. System został zaprojektowany jako zintegrowana hierarchia ocen dostosowana do różnych doświadczeń organizacji w stosowaniu Modelu EFQM. Organizacje mogą kandydować do takiego poziomu nagrody lub wyróżnienia, jaki uważają za najbardziej odpowiedni dla ich poziomu dojrzałości. Główne cele systemu to: objąć uznaniem także te organizacje, które nie mieszczą się w grupie organizacji obecnie uważanych za najdoskonalsze; zwiększyć do maksimum liczbę organizacji, które są w stanie stosować zasady Modelu Doskonałości EFQM do własnego doskonalenia; dostarczyć praktyczne produkty i usługi, które pomagają organizacjom osiągać coraz to wyższe poziomy Doskonałości.

4 Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród
EFQM Recognition Scheme Ogólne informacje o Europejskim Systemie Nagród System dzieli się na trzy poziomy: Europejska Nagroda Jakości (EJN) Wyróżnienie za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości Europejski System Nagród dzieli się na trzy poziomy:- Europejska Nagroda Jakości Wyróżnienie za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości

5 EFQM Recognition Scheme
System Nagród EFQM S Y T E M U Z N A I NAGRODA FINALIŚCI 400+ punktów OSIĄGNIĘCIA Piramida jest wyraźną ilustracją Systemu Nagród , Można go postrzegać jako “wędrówkę” do Doskonałości, która rozpoczyna się na poziomie Zaangażowania. System stanowi drogę, którą organizacja według określonej procedury przechodzi poprzez coraz wyższe poziomy Systemu w miarę, jak rośnie jej doświadczenie w zakresie samooceny i wdrażania działań doskonalących. I odwrotnie, organizacja może kandydować na dowolnym poziomie Systemu, jaki pasuje do jej obecnego poziomu dojrzałości. ZAANGAŻOWANIE

6 Wskaźniki postępów organizacji
EFQM Recognition Scheme Wskaźniki postępów organizacji 750+ punktów reprezentuje organizację “najlepszą w klasie” 650+ punktów to wskaźnik organizacji modelowej 400+ punktów oznacza dobrze zarządzaną organizację 3 poziomy Systemu Nagród zaprojektowane zostały w celu zaspokojenia potrzeb organizacji na różnych poziomach dojrzałości.

7 EFQM Recognition Scheme
System Nagród EFQM Organizacja może przystąpić do konkursu na każdym z trzech poziomów Systemu niezależnie. Alternatywnie, organizacja może wykorzystać System do zaplanowania i opracowania własnego programu doskonalenia, poczynając od zaangażowania poprzez wszelkie prace prowadzące do ENJ.

8 System Nagród EFQM i jego związek z Modelem Doskonałości EFQM
EFQM Recognition Scheme System Nagród EFQM i jego związek z Modelem Doskonałości EFQM Oparta na pełnym Modelu EFQM Aplikacja liczy 75 stron Zespół 6 Asesorów Konsensus i wizyta w organizacji Rozszerzona informacja zwrotna Kwalifikacja przy 550+ punktach ENJ Oparte na pełnym Modelu EFQM Aplikacja liczy 46 stron Zespół 3 Asesorów Konsensus i wizyta w organizacji Raport z informacją zwrotną Kwalifikacja przy punktach Osiągnięcia Podobieństwa: Wszystkie poziomy oparte są na Modelu Doskonałości EFQM Nagroda lub wyróżnienie wymagają niezależnej oceny w formie wizyty w organizacji Asesorzy i osoba zatwierdzająca są bezstronni i w żaden sposób nie związani z kandydatem Asesorzy i osoba zatwierdzająca są przeszkoleni. Różnice: Wyróżnienie za Zaangażowanie nie wymaga osiągnięcia określonej liczby punktów. Kandydowanie do wyróżnienia za zaangażowanie nie wymaga dokumentacji aplikacji. Oparte na 9 kryteriach Modelu EFQM Nie wymaga się aplikacji Proces dwuetapowy, ocena i wizyta w organiz. Wsparcie jednego zatwierdzającego Podstawą kwalifikacji jest wdrożenie planu doskonalenia Zaangażowanie

9 Europejska Nagroda Jakości (ENJ)
EFQM Recognition Scheme Europejska Nagroda Jakości (ENJ) Wyrażenie uznania poprzez prestiżową nagrodę stanowi główny bodziec do doskonalenia. Grupą docelową są organizacje, które osiągają standardy jakości światowej klasy. Nagroda jest otwarta dla członków EFQM i organizacji nie zrzeszonych w EFQM niezależnie od ich rozmiaru, branży i stopnia dojrzałości. Wyrażenie uznania przy pomocy prestiżowej nagrody stanowi główny bodziec do doskonalenia. Organizacje, które osiągają standardy jakości światowej klasy, stanowią grupę celową i, w konsekwencji, są potencjalnymi kandydatami do Europejskiej Nagrody Jakości (ENJ). Mimo to, kandydować do nagrody mogą członkowie EFQM i organizacje nie zrzeszone w EFQM, niezależnie od ich rozmiaru, branży i stopnia dojrzałości. Poziom organizacji potwierdza rozszerzony raport z informacją zwrotną Organizacje, które osiągnęły wymagany standard stanowią punkt odniesienia dla kandydatów do Wyróżnienia za Osiągnięcia i Zaangażowanie.

10 Europejska Nagroda Jakości
EFQM Recognition Scheme Europejska Nagroda Jakości Stwarza możliwość zidentyfikowania europejskich organizacji modelowych, ocenianych według tych samych kryteriów. Dla innych organizacji, które dążą do osiągnięcia standardów “najlepszych w klasie”, stanowi punkt odniesienia - wzór, z którym mogą się porównywać.

11 Profil kandydatów do ENJ
EFQM Recognition Scheme Profil kandydatów do ENJ Przypuszcza się, że organizacje te wdrożyły programy doskonalenia obejmujące całą organizację. Mają doświadczenie w wykorzystaniu i stosowaniu Modelu Doskonałości EFQM. Prawdopodobnie przeprowadziły samoocenę obejmującą okres ponad pięciu lat. Otrzymały już informacje zwrotne od zespołu niezależnych asesorów. Dojrzałe organizacje opracowały proces wykorzystywania informacji zwrotnych w swoich procesach planowania działalności. Sprawnie stosują zewnętrzne punkty odniesienia i porównania jako podstawę ustalania celów. Rozumieją wpływ stosowanego podejścia na wyniki. Profil nie ma charakteru ćwiczenia naukowego, lecz stanowi ogólny obraz cech, które charakteryzują typowego kandydata do ENJ.

12 Korzyści z ubiegania się o ENJ
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o ENJ Umożliwia wnioskodawcy porównanie siebie z modelowymi organizacjami. Stwarza wewnętrzny bodziec do ciągłych wysiłków na rzecz utrzymania swojej pozycji wśród organizacji wiodących. Proces zapewnia bezstronne potwierdzenie stopnia, w jakim organizacja wdrożyła Doskonałe Podejścia i osiągnęła Doskonałe Wyniki. Dla kandydata do ENJ oferta i wartość dodana procesu kwalifikacyjnego może oznaczać coś innego niż dla kandydata do wyróżnienia za osiągnięcia lub zaangażowanie. Proces podlega ściślejszym regułom i wymaganiom proporcjonalnie do stopnia dojrzałości organizacji. Kandydaci do ENJ, którzy zostali zaliczeni do grona finalistów lub powyżej, staja się członkami ekskluzywnego klubu. W przypadku kandydatów do ENJ styl raportu z informacją zwrotną jest bardziej precyzyjny i wyrafinowany, niż w przypadku wyróżnienia za osiągnięcia, co stanowi podstawową różnicę.

13 Korzyści z ubiegania się o ENJ c.d.
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o ENJ c.d. Rozszerzone informacje zwrotne pomagają organizacji skoncentrować uwagę na przyszłych działaniach doskonalących. Znalezienie się w gronie finalistów ENJ to uznanie, że kandydat jest częścią ekskluzywnego klubu i należy do grona najlepiej zarządzanych organizacji w Europie.

14 Wyróżnienie za Osiągnięcia
EFQM Recognition Scheme Wyróżnienie za Osiągnięcia Stanowi uznanie dla skutecznych wysiłków w dążeniu do doskonałości i wdrażaniu dobrych praktyk, Podstawą jest model EFQM i aplikacja o określonej strukturze, Kandydaci, w przypadku których uzgodniona liczba punktów po wizycie w organizacji wyniosła co najmniej 400, zostaną wyróżnieni za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości, Laureaci otrzymują certyfikat, który mogą wykorzystywać w celach promocyjnych, Dostępne dla członków EFQM i organizacji nie zrzeszonych w EFQM. Ten poziom również jest dostępny zarówno dla członków EFQM, jak i dla organizacji nie zrzeszonych w EFQM. Stanowi on uznanie dla skutecznych wysiłków w dążeniu do doskonałości i wdrażaniu dobrych praktyk Podstawą wszystkich aplikacji jest Model EFQM i dokumentacja aplikacji, przygotowana według określonej struktury. Kandydaci, w przypadku których uzgodniona liczba punktów wyniosła co najmniej 400, otrzymają wyróżnienie za osiągnięcia w dążeniu do Doskonałości i można je uważać za dobrze zarządzane organizacje. Laureaci otrzymują certyfikat, który mogą wykorzystywać w celach promocyjnych. Dokładna liczba punktów ma mniejsze znaczenie, niż przy ENJ; ważne jest potwierdzenie, że kandydat przekroczył 400 punktów.

15 Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia
EFQM Recognition Scheme Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia Dokumentacja aplikacji ma określony styl, strukturę i spełnia określone wymagania. Kandydat zobowiązany jest złożyć aplikację liczącą do 46 stron. Proces oceny prowadzi wyszkolony zespół złożony z maksimum 3 asesorów. Styl dokumentacji aplikacji odzwierciedla RADAR. Kandydatowi przysługuje 1 strona na każde podkryterium (32 strony), 1 strona opisu każdego kryterium “Potencjału” (5 stron) oraz 1 strona opisu “Wyników” (1 strona) Struktura dokumentacji aplikacji została opisana w dalszej części prezentacji.

16 Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia c.d.
EFQM Recognition Scheme Opis procedury prowadzącej do zdobycia wyróżnienia c.d. Asesorzy, jako zespół, osiągną konsensus w zakresie punktacji dla organizacji i określą zagadnienia do zbadania podczas wizyty w organizacji. Jeśli uzgodniona liczba punktów, po wizycie w organizacji, wyniesie 400+ punktów, organizacji zostanie przyznane wyróżnienie za Osiągnięcia w Dążeniu do Doskonałości . Kandydaci otrzymają raport z informacją zwrotną, wyszczególniający mocne strony i obszary do poprawy.

17 EFQM Recognition Scheme
Struktura Aplikacji Aplikacja liczy maksimum 46 stron i składa się z następujących rozdziałów: Podstawowe dane o organizacyji (łącznie 2 strony), Prezentacja każdego z kryteriów (łącznie 6 stron, dla “Potencjału” i 1 dla “Wyników”), Informacja dotycząca podkryteriów (łącznie 32 strony, po 1 stronie na każde kryterium), Schemat organizacyjny (1 strona), Załączniki (Maksimum 4 strony), Słowniczek pojęć (Maksimum 1 strona, jeśli wymagany).

18 Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Osiągnięcia
EFQM Recognition Scheme Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Osiągnięcia Częściowo wprowadzili program doskonalenia obejmujący całą organizację. Rozumieją Model Doskonałości EFQM i pewnie przeprowadzili 2 lub 3 cykle samooceny. Prawdopodobnie otrzymały informacje zwrotne od zespołu niezależnych asesorów. Udoskonalają sposoby wykorzystywania informacji zwrotnych w swoich procesach planowania działalności. Rozpoczynają stosowanie zewnętrznych punktów odniesienia i porównań jako podstawy ustalania celów. Zaczynają rozumieć wpływ stosowanych podejść na wyniki. Profil nie ma charakteru ćwiczenia naukowego, lecz stanowi ogólny obraz cech, które charakteryzują typowego kandydata do wyróżnienia za osiągnięcia. Zakłada się, że poziom dojrzałości organizacji pozwala im uświadomić sobie, że nie są jeszcze organizacjami modelowymi.

19 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia Stanowi zachętę dla kandydata do dokonania przeglądu sposobu zarządzania organizacją. Ukazuje wszechstronny obraz organizacji i pozwala zdiagnozować postępy na drodze do standardów osiąganych przez organizacje modelowe. Proces pozwala uzyskać niezależne potwierdzenie postępów organizacji. Informacje zwrotne przekazywane są przez doświadczony zespół praktykujących menedżerów. Poziom wyróżnienia za osiągnięcia pozwala kandydatowi “stanąć oko w oko z rzeczywistością” i sprawdzić, czy jest dobrze zarządzaną organizacją, czy też nie jest. Rezultaty tego ćwiczenia pomogą kandydatowi zrozumieć, jak blisko lub jak daleko jest on od poziomu organizacji modelowej i odpowiednio skoncentrować swoje działania doskonalące.

20 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia c.d.
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Osiągnięcia c.d. Informacje zwrotne są przekazywane przez doświadczony zespół praktykujących menedżerów. Ramy są elastyczne i można je przystosować do potrzeb wszelkich organizacji. Laureaci zyskują miano dobrze zarządzanych organizacji i mogą wykorzystywać wyróżnienie jako atut w swoich działaniach handlowych i marketingowych. Wspólne ramy stanowią podstawę do oceny organizacji i porównania ich wyników z innymi organizacjami z całej Europy. Europejski wymiar wyróżnienia za osiągnięcia należy postrzegać jako wartość dodaną. Dla dobrze zarządzanych organizacji kandydowanie do wyróżnienia stanowi szeroki punkt odniesienia, który pozwala im na dokonywanie porównań i rozróżnień między sobą.

21 Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości
EFQM Recognition Scheme Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości Czemu służy Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości ? Jest ukierunkowane na organizacje rozpoczynające swoją podróż ku Doskonałości. Oferuje praktyczne i proste podejście, które stanowi punkt wyjścia do gromadzenia wiedzy i doświadczeń związanych z Modelem Doskonałości EFQM i logiką RADAR. Wyróżnienie za zaangażowanie w działania doskonalące jest przeznaczone dla organizacji rozpoczynających swoją podróż ku Doskonałości. Oferuje praktyczne i proste podejście, które stanowi punkt wyjścia do gromadzenia wiedzy i doświadczeń związanych z Modelem Doskonałości EFQM, samooceną, tabelą punktacji i koordynowaniem programu doskonalenia.

22 Dla kogo przeznaczone jest to wyróżnienie?
EFQM Recognition Scheme Dla kogo przeznaczone jest to wyróżnienie? Dla organizacji, które: pragną wiedzieć więcej na temat sposobu, w jaki zarządzają swoją działalnością lub daną jednostką operacyjną w ramach swojej działalności, poszukują wszechsrronnego podejścia do poprawy swojej działalności, chcą w prosty i praktyczny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób wiodące organizacje zarządzają swoją działalnością i prowadzą działania doskonalące, docenią pewną formę uznania ich początkowych wysiłków w dążeniu do osiągnięcia pozycji organizacji doskonałej. Kandydować mogą wszystkie organizacje europejskie - duże przedsiębiorstwa, organizacje sektora publicznego, małe i średnie przedsiębiorstwa i jednostki operacyjne System oferuje proste, praktyczne sposoby rozpoczęcia drogi ku doskonałości, dlatego jest przeznaczony przede wszystkim dla tych organizacji, które: ~pragną wiedzieć więcej na temat sposobu, w jaki zarządzają swoją działalnością lub jednostką operacyjną w ramach swojej działalności; ~poszukują kompleksowego podejścia do poprawy swojej działalności; ~chcą w prosty i praktyczny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób wiodące organizacje zarządzają swoją działalnością i prowadzą działania doskonalące. ~docenią pewną formę uznania ich początkowych wysiłków w dążeniu do osiągnięcia pozycji organizacji doskonałej

23 EFQM Recognition Scheme
Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Zaangażowanie w Działania Prowadzące do Doskonałości Mogą posiadać pewne doświadczenia we wprowadzaniu działań doskonalących, ale raczej na zasadzie doraźnej. Obecnie pragną spojrzeć na kwestię doskonalenia z szerokiej perspektywy obejmującej całą organizację. Są zainteresowane gromadzeniem doświadczeń w zakresie identyfikowania, planowania i zarządzania działaniami doskonalącymi i ich wdrażania w skali całej organizacji. Produkt jest na etapie wprowadzania go na rynek Niskie ryzyko, wysoka wartość dodana Zaprojektowany w celu budowania zaufania i dostarczenia kandydatowi pozytywnych doświadczeń

24 Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Zaangażowanie
EFQM Recognition Scheme Profil organizacji ubiegających się o Wyróżnienie za Zaangażowanie Mogą mieć niewielkie doświadczenie w stosowaniu Modelu Doskonałości EFQM, a poszukują mało ryzykownego sposobu przetestowania, czy jest to model odpowiedni dla ich organizacji. Wyniki działalności organizacji oparte są raczej na miernikach wewnętrznych, przy niewielkim wykorzystaniu porównań z innymi organizacjami jako podstawy ustalania celów.

25 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie Wyróżnienie to jest praktyczną i przyjazną metodą zaznajamiania kandydata z wzorcami stosowanymi przez organizacje modelowe. Obszerny materiał pomocniczy ułatwia gromadzenie doświadczeń w stosowaniu Modelu Doskonałości i w określeniu obszarów wymagających doskonalenia. Pakiet Doradczy zawiera praktyczny poradnik obejmujący podejścia stosowane przez wiodące organizacje europejskie i osiągane przez nie poziomy wyników działalności. Kandydaci otrzymują obszerną dokumentację pomocniczą Wszystkie najważniejsze kroki są wyjaśnione w przystępny sposób Nie ma ukrytych pułapek mogących zaskoczyć kandydata, droga do wyróżnienia jest przedstawiona w sposób jasny i oczywisty.

26 Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie c.d.
EFQM Recognition Scheme Korzyści z ubiegania się o Wyróżnienie za Zaangażowanie c.d. Kandydaci mogą ocenić alternatywne podejścia opisane w Poradnikach, jako część formułowania własnych planów doskonalenia. Po wizycie w organizacji kandydat otrzymuje bezstronną opinię na temat tego, czy proces doskonalenia został dobrze zaplanowany i czy organizacja zarządza nim prawidłowo. Wyróżnienie można wykorzystać w celach handlowych i promocyjnych, a niezależny charakter systemu aplikowania daje zewnętrznym organizacjom pewność, że zaangażowanie w doskonalenie jest szczere i autentyczne. Niezależność procesu utwierdza organizację w przekonaniu, że osiąga ona korzyści z doskonalenia lub wskazuje na rodzaj działań korygujących, jakie należy podjąć, aby uzyskać poprawę.

27 EFQM Recognition Scheme
Pytania!


Pobierz ppt "Europejski System Nagród EFQM Diane Dibley 18 maja 2001"

Podobne prezentacje


Reklamy Google