Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych."— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych

2 Stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania – wzbudzony potrzebą zespół procesów psychologicznych i fizjologicznych określających podłoże zachowań i ich zmian

3 Pewien stopień doskonałości

4 Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi

5 Pewien stopień doskonałości Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Wszystko co można poprawić

6 Pewien stopień doskonałości Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Wszystko co można poprawić Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspakajania stwierdzonych i przewidywalnych potrzeb

7 Budowanie organizacyjnej zdolności odkrywania i przyswajania wiedzy w zakresie potrzeb edukacyjnych Implementacja tej wiedzy do tworzenia mechanizmów pozwalających na spełnienie oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych

8 kształtuje zachowania projakościowe

9 pomaga zrozumieć misję i strategię

10 kształtuje zachowania projakościowe pomaga zrozumieć misję i strategię wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości

11 kształtuje zachowania projakościowe pomaga zrozumieć misję i strategię wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości umożliwia zaangażowanie całej społeczności

12 Stałe doskonalenie Myślenie systemowe Zaangażowanie, współpraca i życzliwość

13 ustalenie celów

14 powołanie grup zadaniowych

15 ustalenie celów powołanie grup zadaniowych: szeroki i reprezentatywny udział pracowników

16 ustalenie celów powołanie grup zadaniowych: szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników

17 ustalenie celów powołanie grup zadaniowych: szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników integrowanie pracowników

18 ustalenie celów powołanie grup zadaniowych: szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników integrowanie pracowników praca merytoryczna nad określonymi problemami o dużym znaczeniu dla samych pracowników

19 ok. 30 procent populacji zmieniający się format ogólne informacje studenci nie informowani o wynikach

20 objęcie ankietą wszystkich studentów rozbicie wyników na poszczególne grupy (np. Zespoły Językowe, indywidualni nauczyciele)

21 10 pytań, w tym: 9 zamkniętych: - np. Czy lektor stosował wyraźne kryteria oceny pracy i osiągnięć wszystkich studentów? - odpowiedzi (zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie); pytanie otwarte

22 5480 ankiet średnia w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 4 (zdecydowanie tak) – 3,4939

23 wyniki w rozbiciu na: SzJO ogółem Zespoły Językowe poziomy nauczyciele uwzględniając poszczególne pytania

24 spotkania indywidualne z pracownikami: pasek z informacją o średniej za poszczególne pytania; średniej ze wszystkich pytań; podsumowanie informacji z pytania otwartego;

25 ogólny obraz SzJO jako jednostki UW

26 wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli

27 ogólny obraz SzJO jako jednostki UW wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia

28 ogólny obraz SzJO jako jednostki UW wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia

29 ogólny obraz SzJO jako jednostki UW wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia wnioski dotyczące ankiety

30 Grupa Zadaniowa ds. Ankiety; Zespół Zapewniania Jakości w SzJO (przedstawiciele Studentów i Doktorantów); Biuro Jakości Kształcenia;

31 nowy format; nowa procedura (pieczęć SzJO, przekazywanie ankiet, większy udział Samorządu Studentów itp.)

32 I. Praca dydaktyczna II. Rozwój własny III. Zaangażowanie w pracę na rzecz SzJO i UW

33 I. Praca dydaktyczna: I.1. Ankieta studencka (0-20 pkt.) I.2. Hospitacje (0-5-10 pkt.) I.3. Programy i materiały (0-10-20 pkt.)

34 II. Rozwój własny: II.1. Udział w szkoleniach organizowanych przez SzJO (0-3-5 pkt.); II.2. Udział w zajęciach na zasadzie peer observation (obserwacja koleżeńska) (0-3-5 pkt.);

35 III. Zaangażowanie w pracę Zespołu, SzJO i UW: III.1. Udział w pracach grupy zadaniowej (0-3-5 pkt.); III.2. Praca organizacyjna na rzecz Zespołu, SzJO, UW (0-15 pkt.);

36 sprzężony z Systemem Motywacyjnym; Pracownicy wpisują osiągnięcia i składają Arkusz do 15 października za zakończony rok akademicki; Kierownicy Zespołów (w porozumieniu z Dyrektorem) przyznają punkty wg. skali w Systemie Motywacyjnym;

37 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO

38 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW

39 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów

40 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów dobrych praktyk

41 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów dobrych praktyk Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć

42 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów dobrych praktyk Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć Stworzenie ram dla działalności projakościowej

43 Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów dobrych praktyk Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć Stworzenie ram dla działalności projakościowej Zaangażowanie społeczności SzJO

44 Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?

45 Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom?

46 Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości?

47 Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości?

48 Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości? Jak premiować najlepszych pracowników?


Pobierz ppt "Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google