Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Przemysłowe, Parki Technologiczne, Inkubatory Technologiczne Dariusz Kałużny Prezes Zarządu ARR SA w Koninie Prezentacja przygotowana na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Przemysłowe, Parki Technologiczne, Inkubatory Technologiczne Dariusz Kałużny Prezes Zarządu ARR SA w Koninie Prezentacja przygotowana na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Parki Przemysłowe, Parki Technologiczne, Inkubatory Technologiczne Dariusz Kałużny Prezes Zarządu ARR SA w Koninie Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów z Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie

2 ZNACZENIE ROZWOJU PROINNOWACYJNEGO OTOCZENIA BIZNESU Kraje wysokorozwinięte od lat budowały parki i inkubatory przeznaczając na to poważne wsparcie finansowe ze środków publicznych Zgodnie z teorią globalizacji, korzyści bliskości firm w inkubatorach, parkach przemysłowych i technologicznych oraz powstających na ich terenie klastrach, przynoszą szczególne efekty dzięki ich równoczesnemu otwarciu na zewnątrz i działaniu w sieci Globalizacja polega na jednoczesnej integracji działań lokalnych z procesem globalizacji oraz płaszczyzny globalnej ze strategiami rozwoju lokalnego. Jej główne cechy to bliskość i dostępność

3 PARKI I INKUBATORY SĄ SZANSĄ WYKORZYSTANIA ZBĘDNEGO MAJĄTKU DO POWSTAWANIA NOWYCH FIRM W Polsce, barierą powstawania i rozwoju przedsiębiorstw jest brak, albo wysoki koszt dostępu do odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej Równocześnie uwolnienie znacznego majątku (uzbrojone tereny poprzemysłowe, budynki, urządzenia produkcyjne) w efekcie realizacji programów restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla kamiennego, przemysłu chemicznego, przemysłu obronnego, przemysłu farmaceutycznego oraz restrukturyzacji innych dużych firm daje szansę stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej sprzyjającej lokowaniu się MSP

4 PARK PRZEMYSŁOWY Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład których wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wpieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt1 lit.a)

5 PARK PRZEMYSŁOWY JAKO INSTRUMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Park Przemysłowy jest jednym z instrumentów restrukturyzacji gospodarki regionu, który poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków funkcjonowania będzie zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co spowoduje powstanie nowych miejsc pracy.

6 KORZYŚCI DLA MSP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE PARKU Obniżenie kosztów stałych działalności: transportu, użytkowania infrastruktury i eksploatacji majątku Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych Korzystania z usług pomocniczych, takich jak: doradztwo biznesowe, obsługa prawna i księgowa, transfer technologii Korzystanie z usług kooperacyjnych przez wykorzystanie zrestrukturyzowanego przedsiębiorcy – w parkach przemysłowych, wsparcie instytucji naukowych – w parkach technologicznych

7 SZANSE - UŁATWIENIA ZE STRONY SAMORZĄDU DLA FIRM INWESTUJĄCYCH NATERENIE PARKÓW I INKUBATORÓW Samorząd może podjąć uchwały przyznające firmom ulgi lub zwolnienia od podatków i opłat lokalnych Samorząd może zrezygnować z podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste Samorząd może zapewnić środki na współfinansowanie inwestycji oraz wspomóc organizacyjnie podmiot zarządzający np. organizując one stop shop

8 Projekty związane z tworzeniem i wsparciem rozwoju parków przemysłowych na terenach poprzemysłowych LokalizacjaSektor/ branżaLiczba parków przemysłowy ch Nowa Ruda, Bytom, Żory, Bieruń, Jaworzno, Ruda Śląska i Świętochłowice Górnictwo (tereny po zlikwidowanych kopalniach) 6 Kędzierzyn-Koźle, Police, Płock, Tarnów, Grudziądz, Katowice Przemysł chemiczny6 Katowice, CzęstochowaHutnictwo2 Białystok, Stargard Szczeciński, Wrocław, Świdnica Przemysł maszynowy, kolejowy i in. 4

9 PARK TECHNOLOGICZNY – INSTYTUCJA PRZEPŁYWU WIEDZY Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości, wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt 1 lit.b)

10 CZYM RÓŻNI SIĘ PARK PRZEMYSŁOWY OD PARKU TECHNOLOGICZNEGO? Parki technologiczne posiadają powiązania z instytucjami naukowo-badawczymi, kreują nową wiedzę i technologie dla gospodarki W parku przemysłowym mogą się lokować dowolne firmy produkcyjne i usługowe, niekoniecznie o zaawansowanych technologiach

11 INKUBATOR TECHNOLOGICZNY DLA START UP Inkubator technologii to wyodrębniona budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii ( Źródło: SPO-WKP Uzupełnienie programu) Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym atrakcyjne cenowo warunki lokalowe obsługę administracyjno-biurową firm doradztwo biznesowe (prawne, finansowe, patentowe itp.) promocję firm działających w inkubatorze sprzyjające środowisko przedsiębiorców

12 Opolskie.. Bełchatów Police Wałbrzych Kędzierzyn Koźle Wrocław Bielsko- Biała Mazowieckie Warmińsko- Mazurskie Podkarpackie Podlaskie Lubelskie Kujawsko- Pomorskie Pomorskie Wielkopolskie Zachodnio- pomorskie Lubuskie Łódzkie Dolnośląskie Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Toruń Rzeszów Suwałki Płock 1.Noworudzki Park Przemysłowy 2.Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy 3.Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny 4.Policki Park Przemysłowy 5.Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie 6.Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach 7.Park Przemysłowy w Płocku 8.Bytomski Park Przemysłowy 9.Żorski Park Przemysłowy 10.Zambrowski Park Przemysłowy 11.Jaworznicki Park Przemysłowy 12.Inkubator dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego 13.Park Naukowo Technologiczny - Technology Park Poznań 14. Stargardzki Park Przemysłowy 15.Mielecki Park Przemysłowy 16.Inkubator Technologiczny na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego 17.Inkubator Technologiczny WSHE w Łodzi 18.Grudziądzki Park Przemysłowy 19.Rybnicki Inkubator Technologiczny 20.Park Technologiczny w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu 21.Jagielloński Park i Inkubator Technologii 22.Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach 23.Częstochowski Park Przemysłowy 24.Inkubator Technologiczny na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 25.Park Naukowo-Technologiczny Technopark – Gliwice 26.Park Przemysłowy Euro-Centrum w Katowicach i Chełmie Śląskim 27.Śląski Park Przemysłowy – Lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego 28.Górnośląski Inkubator Technologiczny w Rudzie Śląskiej 29.Inkubator Technologiczny w Łodzi 30.Inkubator Technologiczny w Kaliszu 31.Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. 32.Wrocławski Park Park Przemysłowy (DOZAMEL) 33.Park Przemysłowy Stare Miasto w Gminie Leżajsk 34.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlk. 35.Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny 36.Gdański Park Naukowo-Technologiczny 37.Inkubator Technologiczny w Białogardzie 38.Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego w Bielsku Zambrów Łódź Stargard Szczeciński Poznań Katowice Kraków Mielec Gdańsk Jaworzno Chełm Śląski Kalisz Bydgoszcz Leżajsk Gorzów Wlk. Białogard Lokalizacja projektów inwestycyjnych w ramach I-IV rundy aplikacyjnej

13 1.Górnośląski Inkubator Technologiczny 2.Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy 3.Podlaski Park Przemysłowy 4.Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny 5.Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy 6.Park Przemysłowy w Radomiu 7.Akademicki Inkubator Technologiczny w Legnicy 8.Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny 9.Piastowski Park Przemysłowy w Bieruniu 10.Inkubator Technologiczny w Kaliszu 11.Strzeliński Park Przemysłowy 12.Beskidzki Inkubator Technologiczny w Bielsku-Białej 13.Poznański Inkubator Przedsiębiorczości 14.Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego 15.Regionalny Inkubator Technologiczny w Legnicy 16.Noworudzki Park Przemysłowy 17.Krośnieński Inkubator Technologiczny 18.Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych 19.Regionalny Inkubator Technologiczny NOWA MYŚL w Nowej Rudzie 20.Łódzki Inkubator Technologiczny 21.Jaworznicki Park Przemysłowy 22.Park Technologiczny w Szczawnie-Zdroju i w Wałbrzychu 23.INFRAPARK Police S.A. 24.Toruński Park Technologiczny 25.Świdnicki Park Przemysłowy 26.Wrocławski Park Technologiczny 27.Górnośląski Inkubator Technologiczny 28.Park Naukowo-Technologiczny NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ 29.Słupski Inkubator Technologiczny 30.Park Przemysłowy Sokołów Podlaski 31.Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny 32.Krakowski Park Technologiczny 33.Częstochowski Park Przemysłowy 34.Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie 35.Inkubator Technologiczny WSHE w Łodzi 36.Promocja Noworudzkiego Parku Przemysłowego 37.Park Naukowo-Technologiczny w Gliwicach 38.Park Przemysłowy w Paterku (Nakło) 39.Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach 40.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlk. 41.Park Przemysłowy ZIEMIA PSZCZYŃSKA Opolskie.. Bełchatów Szczecin Radom Legnica Kędzierzyn Koźle Białystok Tarnów Mazowieckie Warmińsko- Mazurskie Podkarpackie Podlaskie Lubelskie Kujawsko- Pomorskie Pomorskie Wielkopolskie Zachodnio- pomorskie Lubuskie Łódzkie Dolnośląskie Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Strzelin Poznań Kalisz Lublin Bielsko-Biała Lędziny Bieruń Nowa Ruda Krosno Stary Sącz Łódź Wałbrzych Police Toruń Świdnica Wrocław Gliwice Jaworzno Rzeszów Słupsk Sokołów Podl. Częstochowa Nakło Katowice Pszczyna Lokalizacja projektów doradczych w ramach I-IV rundy aplikacyjnej

14 Dla projektów inwestycyjnych: budowa i remont budynków, budowa i remont istniejącej infrastruktury technicznej, budowa dróg i infrastruktury drogowej, budowa sieci: wodnych, kanalizacyjnych, transportowych, deszczowych, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci specjalistycznych, zakup sprzętu biurowego, elektronicznego i mebli. Dla projektów doradczych: opracowanie dokumentacji (biznes plany, studia wykonalności, strategie promocji, plany marketingowe, strategie pozyskiwania inwestorów itd.), opracowanie materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, plakaty), udział i organizacja konferencji i warsztatów, tworzenie i utrzymanie stron internetowych, wprowadzenie systemów kontroli jakości, budowa i rozwój baz danych. NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE DZIAŁANIA

15 NOWORUDZKI PARK PRZEMYSŁOWY (NPP) Zarządzający projektem: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A Termin realizacji projektu: Obszar objęty realizowaną inwestycją: ok. 7 ha, na bazie infrastruktury pokopalnianej Tytuł realizowanego projektu: Noworudzki Park Przemysłowy – I etap realizacji ok. 7 ha, Realizowane działania: - budowa hali, dróg, sieci: oświetleniowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej oraz innych, placów i parkingów, - modernizacja 3 istniejących obiektów, - budowa budynku. Kwota dofinansowania: ,00 zł Spodziewane efekty : 18 inwestorów, 300 nowych miejsc pracy

16 Zarządzający projektem: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Termin realizacji: Obszar objęty realizowaną inwestycją: ok.6500 m2, na bazie infrastruktury przemysłu chemicznego Tytuł realizowanego projektu: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – pierwszy etap realizacji inwestycji Realizowane działania: remont 2 budynków, zakup wyposażenia. Kwota dofinansowania: ,00 zł Spodziewane efekty: Adaptacja i modernizacja dwóch budynków oraz modernizacja drogi na terenie Parku KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY

17 POLICKI PARK PRZEMYSŁOWY Zarządzający projektem: INFRAPARK Police Spółka Akcyjna Termin realizacji: Obszar objęty realizowaną inwestycją : 140 ha, na bazie infrastruktury sektora chemicznego Tytuł realizowanego projektu: Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Zakładów Chemicznych Police S.A. Realizowane działania: –uzbrojenie terenu, –budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, –rozbudowa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, –zakup wyposażenia, –prace modernizacyjno-rozbiórkowe. Kwota dofinansowania: ,50 zł Spodziewane efekty: –utworzenie 800 miejsc pracy, –utworzenie 30 przedsiębiorstw.

18 ZAMBROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY Zarządzający projektem : Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Sp z o.o. Termin realizacji: Obszar objęty realizowaną inwestycją : 4 ha, na bazie infrastruktury przemysłu bawełnianego (dawna tkalnia - Zambrowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego Zamtex) Tytuł zrealizowanego projektu : Inwestycje Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie. Kwota dofinansowania: , 20 zł. Zrealizowane działania: -remont hali o pow m2, -wykonanie instalacji oraz sieci z przyłączami, -rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, -zagospodarowanie terenów zielonych Kwota dofinansowania: ,99 zł. Spodziewane efekty: -utworzenie 350 miejsc pracy, - utworzenie 14 przedsiębiorstw.

19 PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO- TECHNOLOGICZNY Zarządzający projektem: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Termin realizacji: Obszar objęty realizowaną inwestycją : 200,4 ha, na bazie infrastruktury przemysłu chemicznego Tytuł realizowanego projektu: Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku Realizowane działania: -budowa sieci technicznej i teleinformatycznej, -budowa dróg wewnętrznych, -remont i modernizacja 4 budynków, -zakup wyposażenia. Kwota dofinansowania: ,00 zł. Spodziewane efekty: -utworzenie 2250 miejsc pracy, -utworzenie 36 przedsiębiorstw.

20 BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Zarządzający projektem : Bełchatowsko- Kleszczowski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. Termin realizowanego projektu: Obszar objęty realizowaną inwestycją : 346,5 ha, na bazie infrastruktury pokopalnianej Tytuł realizowanego projektu: Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Realizowane działania: budowa 3 budynków, budowa sieci wraz z infrastrukturą, zakup wyposażenia Kwota dofinansowania: ,00 zł Spodziewane efekty: utworzenie 44 nowych miejsc pracy, utworzenie 12 nowych przedsiębiorstw

21 Budynek Zarządzającego BKPPT Nowe wnętrza Inkubatora Hala produkcyjna Wyremontowany budynek Inkubatora

22 BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY Projekt realizowany: Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego zapewniającego przedsiębiorcom obsługę administracjyno-biurową, doradztwo biznesowe, pomoc prawną, oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne urządzenia. Inwestorzy działający na terenie Parku: KORCHEM Sp. z o.o. (innowacyjne kompleksowe systemy zabezpieczeń antykorozyjnych, ognioodpornych, ogniochronnych oraz chemoodpornych), Wytwórnia Płyt Gipsowych, ENERGOINŻ S.A. BEŁCHATÓW – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Instalacji (usługi na rzecz inwestorów), ELBOX Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Usługowe (branża elektryczna), BINŻ Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe (usługi związane z budownictwem, produkcja konstrukcji stalowych), RAMB - Przedsiębiorstwo Robót Konstrukcyjnych Sp. z o.o.

23 PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Zarządzający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Obszar: 362 ha Projekt realizowany: Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Etap I: uzbrojenie około 123 ha na odrębnych terenach oznaczonych jako S1 (49,8 ha), S2 (69,9 ha), S3 (0,27 ha), gdzie wybudowany zostanie Preinkubator wraz z infrastrukturą zewnętrzną). Tereny pod inwestycje dla przyszłych przedsiębiorców

24 PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA- WSCHÓD W SUWAŁKACH Zarządzający: Park Naukowo Technologiczny Polska- Wschód w Suwałkach, Sp. z o.o. Obszar Parku: teren pod zabudowę (przy wjeździe do Suwałk) – 8.5 ha z możliwością powiększenia w przyszłości do kilkuset ha Projekt realizowany: Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach polegający na uzbrojeniu terenów Parku oraz adaptację budynku na potrzeby Inkubatora Technologicznego. Informacje dla inwestorów: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o. ul. Noniewicza 10, Suwałki tel. (87) fax: (87) Prezes Zarządu – Tadeusz Kłaczkowski

25 TORUŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Zarządzający: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Obszar: 13,71 ha Projekt realizowany: Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny etap I - Toruński Park Technologiczny polegający na budowie drogi, instalacji wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, elektrycznej Inwestorzy działający na terenie Parku: EMTOR (kooperacja w zakresie wózków widłowych) KOM-NET (usługi w zakresie telekomunikacyjne), SANITECH (produkcja przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków), MIRES (usługi w zakresie automatyki, elektryki, energetyki), ASCO (produkcja maszyn dla rolnictwa i budownictwa), WUEL (produkcja lin specjalistycznych), Centrum Badawczo-Szkoleniowe GIS (usługi związane z technologią Systemu Informacji Geograficznej), POLSER (przetwórstwo spożywcze), FD Mecanic (matryce i narzędzia do produkcji elementów komopzytowych dla przemysłu sam. i lotniczego), BMPG (oprogramowania dla firm).

26 Informacje dla inwestorów: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kopernika Toruń tel fax: Prezes Zarządu – Ewa Rybińska Centrum Transferu Technologii

27 SPODZIEWANE REZULTATY SPO-WKP W OBSZARZE DZIAŁANIA 1.3. stworzenie korzystnych warunków rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej, zwłaszcza przedsiębiorstw nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii powstanie nowych miejsc pracy: w jednostkach zarządzających, firmach działających w parkach i inkubatorach oraz ich otoczeniu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą naukowo-badawczą

28 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Zasady i kryteria oceny wniosków zawarto w Załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. (poz. 2023) tj. Uzupełnieniu SPO-WKP. ZASADY: - FORMALNE -TECHNICZNO-EKONOMICZNE (nie podlegające ocenie punktowej) - MERYTORYCZNE (podlegają ocenie w skali punktów)

29 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW wniosek złożony w terminie, wersja papierowa = wersja elektroniczna, dołączono komplet załączników, Beneficjentem jest podmiot zarządzający parkiem przemysłowym, technologicznym lub inkubatorem technologicznym KRYTERIA FORMALNE:

30 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania, wykonalność projektu pod względem technicznym, zapewnienie minimalnego, wymaganego wkładu własnego (jeżeli dotyczy), wykonalność finansowa projektu (czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia), kondycja finansowa Beneficjenta na podstawie załączników do wniosku o dofinansowanie, poprawność określenia wysokości oraz rodzajów wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, KRYTERIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE

31 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW wartość kosztów kwalifikowanych nie może być: a) w przypadku projektów inwestycyjnych: mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN, b) w przypadku projektów doradczych: nie mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN. projekt jest gotowy do realizacji i nie istnieją przeszkody prawne w zakresie praw własności i praw własności intelektualnej, które mogą przyczynić się do niezrealizowania projektu, w przypadku projektów inwestycyjnych zamieszczony w załączeniu do wniosku biznes plan/studium wykonalności wskazują na celowość podejmowania realizacji projektu, KRYTERIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE c.d.

32 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW zasadność realizacji; uwzględnienie zasady partnerstwa w realizacji projektu; lokalizacja; spójność projektu z innymi działaniami SPO-WKP i programami operacyjnymi oraz strategiami; wykonalność projektu; efektywność kosztowa; korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z realizacji projektu; KRYTERIA MERYTORYCZNE (projekty inwestycyjne)

33 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW trwałość projektu w czasie oraz jego zdolność do samofinansowania po zakończeniu; udział własny Beneficjenta bądź partnerów; innowacyjny charakter projektu; kompetencje Beneficjenta oraz kluczowego personelu; realizacja polityk horyzontalnych UE. KRYTERIA MERYTORYCZNE (projekty inwestycyjne) c.d.

34 ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW zasadność realizacji uwzględnienie zasady partnerstwa w realizacji projektu zawartość merytoryczna projektu ocena finansowania projektu doświadczenie Beneficjenta udział własny Beneficjenta lub partnerów innowacyjny charakter projektu realizacja polityk horyzontalnych UE KRYTERIA MERYTORYCZNE (projekty doradcze)

35 WSKAŹNIKI PRODUKTU Wartość osiągnięta Wartość docelowa określona w Uzupełnieniu SPO- WKP Liczba działających parków przemysłowych, które uzyskały wsparcie 2715 Liczba działających parków naukowo-technologicznych, które uzyskały wsparcie 177 Liczba utworzonych, aktywnych inkubatorów technologicznych, w tym w parkach naukowo-technologicznych 1915 Liczba podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, które uzyskały pomoc doradczą (w tym studia wykonalności, biznes plany oraz oceny oddziaływania na środowisko) 4437

36 WSKAŹNIKI REZULTATU Wartość osiągnięta Wartość docelowa określona w Uzupełnieniu Liczba przedsiębiorstw, które korzystają z infrastruktury parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w parkach przemysłowych Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w parkach naukowo- technologicznych Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w inkubatorach technologicznych Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych

37 PODSUMOWANIE Parki technologiczne oraz inkubatory technologiczne powstają w pobliżu dużych miast o tradycjach przemysłowych Tereny parków są w dużej mierze dobrze wyposażone w media, a dzięki realizowanym projektom inwestycyjnym zaoferują przedsiębiorcom lepszą infrastrukturę techniczną Ośrodki naukowo-techniczne zlokalizowane w otoczeniu parków zapewnią przedsiębiorcom współpracę przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań innowacyjnych

38 PODSUMOWANIE Po pierwsze – Parki i klastry, które cechuje naturalna zdolność tworzenia nowych miejsc pracy, ułatwiania przepływów ludzi i wdrażania innowacji (w tym transferu technologii) są niezwykle użyteczne z punktu widzenia lokalnych społeczności Wykorzystanie ich siły napędowej do rozprzestrze- niania się wiedzy przyspieszyłoby przeobrażenie regionów w regiony uczące się (ang. learning regions), poprawiając tym samym pozycję konkurencyjną Polski, w dążeniu do trwałego, zrównoważonego rozwoju

39 PODSUMOWANIE Po drugie – Proces ten nie odbywa się spontanicznie, gdyż wymaga ściśle określonych działań i środków Występujący w ostatnich latach postęp w dziedzinie telefonizacji i komputeryzacji kraju oraz możliwość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozwoju parków i inkubatorów, a przede wszystkim powstawania funduszy seed capital – niezbędnych dla funkcjonowania wysokoinnowacyjnych firm (start-up i spin-off), stworzył kolejną szansę wzrostu gospodarczego dla Polski


Pobierz ppt "Parki Przemysłowe, Parki Technologiczne, Inkubatory Technologiczne Dariusz Kałużny Prezes Zarządu ARR SA w Koninie Prezentacja przygotowana na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google