Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO. Preferencje lokalizacyjne dużych inwestorów w SSE w latach 1997-2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO. Preferencje lokalizacyjne dużych inwestorów w SSE w latach 1997-2004."— Zapis prezentacji:

1 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

2 Preferencje lokalizacyjne dużych inwestorów w SSE w latach

3 5 MAJA 2005 R. - ZŁOŻENIE WNIOSKU W AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. W WARSZAWIE W RAMACH Priorytetu III Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO - WKP)

4 Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Partner: Gmina Miejska Mielec

5 LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Utworzenie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej - BIELSKO-BIAŁA 2 Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Noworudzki Park Przemysłowy – I etap realizacji - NOWA RUDA 3 Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. zo.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – pierwszy etap realizacji inwestycji – KĘDZIERZYN-KOŹLE 4 Bełchatowsko- Kleszczowski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. zo.o. Utworzenie Inkubatora Technologicznego na terenie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - BEŁCHATÓW 5 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Inkubator - Centrum Technologii, budowa budynku z infrastrukturą i wyposażeniem - WROCŁAW Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia I RUNDA APLIKACYJNA

6 6 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny – Etap I- Toruński Park Technologiczny - TORUŃ 7INFRAPARK Police S.A. Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch. Police S.A. - POLICE 8 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego (PPNT) – Etap I - RZESZÓW 9 Park Naukowo- Technologiczny Polska- Wschód w Suwałkach Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo- Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach- SUWAŁKI 10 Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny S.A. Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku - PŁOCK

7

8 LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Bytomski Park Przemysłowy – Etap I - BYTOM 2 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Żorski Park Przemysłowy - ŻORY 3 Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. zo.o. Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie – ZAMBRÓW 4 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Inwestycje Infrastrukturalne w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego – Etap I - JAWORZNO 5 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. zo.o. Inkubator dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo- Technologicznego - ŁÓDŹ 6 NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. ZO.O. Budowa Infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego: TECHNOLOGY PARK POZNAŃ – POZNAŃ 7 Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. zo.o. Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemysłowym – STARGARD SZCZECIŃSKI Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia II RUNDA APLIKACYJNA

9

10 LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA PROJEKTU 1 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego 2 Krakowski Park Technologiczny Sp. zo.o. Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego - KRAKÓW 3 Fundacja Wspierania Edukacji i Nauki – Studia Dostępne Stworzenie nowoczesnej infrastruktury lokalowo- technicznej w ramach Inkubatora Technologicznego WSHE - ŁÓDŹ 4 Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Grudziądzki Park Przemysłowy - GRUDZIĄDZ 5 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Utworzenie Infrastruktury dla Rybnickiego Inkubatora Technologicznego - RYBNIK 6 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu – ETAP I - WAŁBRZYCH Lista projektów zatwierdzonych do wsparcia III RUNDA APLIKACYJNA

11 7 Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – etap pierwszy - KRAKÓW 8 Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Utworzenie i realizacja inwestycji pn. Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach wraz z programem rozwoju Parku - KATOWICE 9 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - CZĘSTOCHOWA 10 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo- Technologiczny Budowa Inkubatora Technologicznego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - POZNAŃ 11 Park Naukowo- Technologiczny Technopark Gliwice Spółka z o.o. Wybudowanie infrastruktury technicznej parku naukowo- technologicznego w Gliwicach - GLIWICE 12Euro-Centrum Sp. z o.o. Utworzenie Parku Przemysłowego Euro-Centrum w Katowicach i Chełmie Śląskim - KATOWICE 13 Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Inwestycje infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym – Lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego – RUDA ŚLĄSKA 14 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Utworzenie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego w Rudzie Śląskiej – RUDA ŚLĄSKA 15Fundacja Inkubator Inkubator Technologiczny, remont i modernizacja budynku z infrastrukturą - ŁÓDŹ

12

13 CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU , 00 PLN WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH , 43 PLN WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH (KOSZTY PODATKU VAT) , 57 PLN

14 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Wydatki kwalifikowane ,43 zł 75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , 82 zł 75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , 82 zł 12,5% Budżet Państwa , 80 zł 12,5% Budżet GMM , 80 zł

15

16 Projekt będzie realizowany w latach w III etapach I etap rozpocznie się w IV kwartale 2006 r. od realizacji zadań na obszarze A (po zrestrukturyzowanym Lotnisku) II etap – 2007 r. będzie kontynuacją prac na obszarze A oraz rozpocznie się realizacja zadań na obszarze B III etap – 2008 r. będą realizowane pozostałe prace na obszarze A i B, które zakończą się w czerwcu

17

18 OBSZAR A – działki stanowiące część zrestrukturyzowanego Lotniska w obrębie 3. Przemysłowy (ok. 54 ha) ZAKRES 1. Odwodnienie terenu (zbiornik retencyjny, regulacja rowów) 2. Drogi dojazdowe ok. 0,705 km 3. Kanalizacja sanitarna ok. 1 km 4. Sieć wodociągowa ok. 1 km 5. Linie kablowe SN + stacja transformatorowa 6. Sieć C.O. ok. 0,5 km 7. Przygotowanie terenu pod inwestycję (wyburzenia, rozbiórki, usunięcie kolizji budowlanych) 8. Modernizacja hali H-24 o pow m 2 9. Budowa obiektu hali o pow m 2 KOSZT: zł (brutto)

19

20

21

22 OBSZAR B – działki po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie WSK-PZL Mielec w obrębie 5. Smoczka (41 ha) ZAKRES 1. Modernizacja rowu odpływowego - ok. 3 km 2. Drogi dojazdowe - ok. 2,840 km 3. Kanalizacja sanitarna - 2,07 km 4. Sieć wodociągowa - 2,47 km 5. Linie kablowe SN + stacja transformatorowa 6. Kanalizacja deszczowa – 1,67 km 7. Budowa sieci gazowej – 1 km 8. Budowa hali produkcyjnej o pow m 2 9. Budowa parkingów o pow m 2 KOSZT: zł (brutto)

23

24

25 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO PRODUKTY PROJEKTU: Wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 3200 m2 Wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 3200 m2 Adaptacja hali produkcyjnej przemysłowej o pow m2 Adaptacja hali produkcyjnej przemysłowej o pow m2 Budowa infrastruktury drogowej 3,545 km Budowa infrastruktury drogowej 3,545 km Budowa parkingów o pow m2 Budowa parkingów o pow m2 Budowa kanalizacji deszczowej – 0,1965 km Budowa kanalizacji deszczowej – 0,1965 km Budowa sieci C.O. – 0,5 km Budowa sieci C.O. – 0,5 km Budowa sieci wodociągowej – 3,47 km Budowa sieci wodociągowej – 3,47 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 3,105 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 3,105 km Wykonanie linii kablowych – 0,5 km oraz stacji transformatorowej Wykonanie linii kablowych – 0,5 km oraz stacji transformatorowej Wykonanie linii kablowych – 1,95 km oraz stacji energetycznej Wykonanie linii kablowych – 1,95 km oraz stacji energetycznej Budowa sieci gazowej – 1 km Budowa sieci gazowej – 1 km

26 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO REZULTATY PROJEKTU: Powstanie docelowo ok. 800 nowych miejsc pracy w Parku (z czego ok. 420 etatów dla kobiet) i ok. 60 wtórnych miejsc pracy w firmach kooperujących lub zlokalizowanych w Parku w wyniku ich rozwoju Powstanie docelowo ok. 800 nowych miejsc pracy w Parku (z czego ok. 420 etatów dla kobiet) i ok. 60 wtórnych miejsc pracy w firmach kooperujących lub zlokalizowanych w Parku w wyniku ich rozwoju Stworzenie warunków rozwoju min. 5 firm, które skorzystają zaoferowanej bazy lokalowej Stworzenie warunków rozwoju min. 5 firm, które skorzystają zaoferowanej bazy lokalowej Stworzenie warunków do powstania ok. 20 firm - inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla nowopowstających firm Stworzenie warunków do powstania ok. 20 firm - inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla nowopowstających firm Pozyskanie na teren Parku Przemysłowego min. 4 firm działających na zaawansowanych technologiach Pozyskanie na teren Parku Przemysłowego min. 4 firm działających na zaawansowanych technologiach Powierzchnia udostępniona na prowadzenie działalności gospodarczej ok. 66 ha Powierzchnia udostępniona na prowadzenie działalności gospodarczej ok. 66 ha

27 UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO GŁÓWNI BENEFICJENCI PROJEKTU: bezrobotni miasta Mielca i powiatu mieleckiego, znajdujący zatrudnienie w parku bezrobotni miasta Mielca i powiatu mieleckiego, znajdujący zatrudnienie w parku firmy zainteresowane rozwojem swojego potencjału firmy zainteresowane rozwojem swojego potencjału firmy zlokalizowane na terenie SSE Euro-Park w Mielcu firmy zlokalizowane na terenie SSE Euro-Park w Mielcu firmy kooperujące, współpracujące z użytkownikami Parku firmy kooperujące, współpracujące z użytkownikami Parku lokalne firmy budowlane i handlowe znajdujące pracę przy realizacji parku lokalne firmy budowlane i handlowe znajdujące pracę przy realizacji parku właściciele gruntów i posesji otaczających Park właściciele gruntów i posesji otaczających Park właściciel lotniska właściciel lotniska społeczność lokalna – zmiana wizerunku na korzystniejszy miasta Mielec i powiatu mieleckiego społeczność lokalna – zmiana wizerunku na korzystniejszy miasta Mielec i powiatu mieleckiego

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "UTWORZENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO. Preferencje lokalizacyjne dużych inwestorów w SSE w latach 1997-2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google