Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ?"— Zapis prezentacji:

1 polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ?
Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Michał Sznajder Wydział Ekonomiczno Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy Poznań Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

2 Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu Warszawa, r.

3 Uniwersytet Przyrodniczy
Rodzaje konsolidacji Fuzja Przejęcie Wykup Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

4 Uniwersytet Przyrodniczy
Rodzaje konsolidacji Konsolidacja przyjazna Konsolidacja wroga Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

5 Uniwersytet Przyrodniczy
Konsolidacja – teoretyczne podstawy Teoria skali Koszty jednostkowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

6 Konsolidacja – teoretyczne podstawy
Fazy konsolidacji w zależności od kształtowania się jednostkowych kosztów produkcji Jednostkowe koszty produkcji kk y k1 Faza A Faza B Faza C k2 s1 s2 s3 Skala produkcji Głębokość konsolidacji Źródło: Opracowanie własne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

7 Uniwersytet Przyrodniczy
Konsolidacja sektora mleczarskiego jest społecznie niezbędna, tempo powinno odpowiadać przemianom zatrudnieniowym i dochodowości ludności na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego winna korelować z polityką wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

8 Uniwersytet Przyrodniczy
Konsolidacja sektora mleczarskiego jest możliwa aż do barier społecznie niezbędnych. Bariery wynikają z: zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, polityki zatrudnieniowej, polityki dochodowej, polityki zdrowotnej, polityki ochrony środowiska, polityki transportu zasad ekonomii rynkowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

9 Uniwersytet Przyrodniczy
Konsolidacja gospodarstw mlecznych 2009 2019 15 lat 221 tys. 10-20 tys. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

10 Konsolidacja gospodarstw mlecznych
Obecna kwota mleczna daje szanse godnego życia dla Wersja A 53 tys. gospodarstw mlecznych Wersja B 27 tys. gospodarstw mlecznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

11 Uniwersytet Przyrodniczy
Konsolidacja przemysłu przetwórczego Rynek doskonały Oligopol Monopol Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

12 Uniwersytet Przyrodniczy
Model konsolidacji mleczarń Polska prawdopodobnie powtórzy model niemiecki konsolidacji przetwórstwa, którym wiodącą role odegra mleczarń oraz z różnych względów około mniejszych mleczarń. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

13 Uniwersytet Przyrodniczy
Los starych mleczarń Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

14 Uniwersytet Przyrodniczy
Los starych mleczarń Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

15 Uniwersytet Przyrodniczy
Nowoczesna mleczarnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

16 Jeśli prawo rynku nie funkcjonuje …. Uniwersytet Przyrodniczy
…., to musi być zmowa. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

17 wyznacza granice konsolidacji Uniwersytet Przyrodniczy
Polityka społeczna wyznacza granice konsolidacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

18 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne POD Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

19 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne Agroturystyka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

20 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne Produkty lokalne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

21 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne Sprzedaż bezpośrednia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

22 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne Mleko od innych gatunków zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

23 Uniwersytet Przyrodniczy
Mleczarstwo alternatywne może objąć nawet 10% rynku mleka surowego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

24 Uniwersytet Przyrodniczy
Wnioski Konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest nieuchronna i dotyczy zarówno sfery produkcji jak i przetwórstwa. Biorąc pod uwagę społeczny rachunek kosztów, w zależności od głębokości konsolidacji, wyróżnić można efektywną, obojętną i nieefektywną fazę konsolidacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

25 Uniwersytet Przyrodniczy
Wnioski Biorąc pod uwagę siłę rynkową przedsiębiorstwa i jego finanse wszystkie trzy fazy mogą być dla niego finansowo uzasadnione. Konsolidacja, ze względów jej wpływu na dochodowość, zatrudnienie i zdrowie społeczeństwa, a także ze względu wpływu na środowisko musi wchodzić w zakres zainteresowania polityki społecznej państwa. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

26 Uniwersytet Przyrodniczy
Wnioski Konsolidacja produkcji mleka doprowadzi niedługo do niezwykle radykalnego zmniejszenia liczby gospodarstw mlecznych w Polsce. Konsolidacja przetwórstwa mleka w Polsce zatrzyma się na rynku oligopolistycznym. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

27 Uniwersytet Przyrodniczy
Wnioski Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania i rozwoju mleczarstwa alternatywnego, które może objąć nawet do 10% obecnego rynku mleka. Wyczerpane zostały proste rezerwy rozwoju mleczarstwa w Polsce, niezbędne jest finansowanie przez rząd badań dotyczących scenariuszy rozwoju polskiego sektora mleczarskiego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

28 Dziękuję za uwagę Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego
jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.


Pobierz ppt "polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google