Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Michał Sznajder Wydział Ekonomiczno Społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Michał Sznajder Wydział Ekonomiczno Społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Michał Sznajder Wydział Ekonomiczno Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy Poznań Warszawa, r.

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Rodzaje konsolidacji Fuzja Przejęcie Wykup

4 Rodzaje konsolidacji Konsolidacja przyjazna Konsolidacja wroga Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r.

5 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja – teoretyczne podstawy Teoria skali Koszty jednostkowe

6 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja – teoretyczne podstawy k1k1 k2k2 s1s1 s2s2 s3s3 k Jednostkowe koszty produkcji Skala produkcji Głębokość konsolidacji Faza AFaza CFaza B Źródło: Opracowanie własne y Fazy konsolidacji w zależności od kształtowania się jednostkowych kosztów produkcji

7 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja sektora mleczarskiego jest społecznie niezbędna, tempo powinno odpowiadać przemianom zatrudnieniowym i dochodowości ludności na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego winna korelować z polityką wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

8 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja sektora mleczarskiego jest możliwa aż do barier społecznie niezbędnych. Bariery wynikają z: zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, polityki zatrudnieniowej, polityki dochodowej, polityki zdrowotnej, polityki ochrony środowiska, polityki transportu zasad ekonomii rynkowej.

9 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja gospodarstw mlecznych 15 lat 221 tys tys

10 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja gospodarstw mlecznych Obecna kwota mleczna daje szanse godnego życia dla Wersja B 53 tys. gospodarstw mlecznych 27 tys. gospodarstw mlecznych Wersja A

11 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Konsolidacja przemysłu przetwórczego Rynek doskonały Oligopol Monopol

12 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Model konsolidacji mleczarń Polska prawdopodobnie powtórzy model niemiecki konsolidacji przetwórstwa, którym wiodącą role odegra mleczarń oraz z różnych względów około mniejszych mleczarń.

13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Los starych mleczarń

14 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Los starych mleczarń

15 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Nowoczesna mleczarnia

16 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Jeśli prawo rynku nie funkcjonuje …. …., to musi być zmowa.

17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Polityka społeczna wyznacza granice konsolidacji

18 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne POD

19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne Agroturystyka

20 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne Produkty lokalne

21 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne Sprzedaż bezpośrednia

22 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne Mleko od innych gatunków zwierząt

23 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Mleczarstwo alternatywne może objąć nawet 10% rynku mleka surowego.

24 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Wnioski Konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest nieuchronna i dotyczy zarówno sfery produkcji jak i przetwórstwa. Biorąc pod uwagę społeczny rachunek kosztów, w zależności od głębokości konsolidacji, wyróżnić można efektywną, obojętną i nieefektywną fazę konsolidacji

25 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Wnioski Biorąc pod uwagę siłę rynkową przedsiębiorstwa i jego finanse wszystkie trzy fazy mogą być dla niego finansowo uzasadnione. Konsolidacja, ze względów jej wpływu na dochodowość, zatrudnienie i zdrowie społeczeństwa, a także ze względu wpływu na środowisko musi wchodzić w zakres zainteresowania polityki społecznej państwa.

26 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Wnioski Konsolidacja produkcji mleka doprowadzi niedługo do niezwykle radykalnego zmniejszenia liczby gospodarstw mlecznych w Polsce. Konsolidacja przetwórstwa mleka w Polsce zatrzyma się na rynku oligopolistycznym.

27 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Wnioski Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania i rozwoju mleczarstwa alternatywnego, które może objąć nawet do 10% obecnego rynku mleka. Wyczerpane zostały proste rezerwy rozwoju mleczarstwa w Polsce, niezbędne jest finansowanie przez rząd badań dotyczących scenariuszy rozwoju polskiego sektora mleczarskiego.

28 Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Warszawa, r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czy konsolidacja polskiego sektora mleczarskiego jest jedynym rozwiązaniem ? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Michał Sznajder Wydział Ekonomiczno Społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google