Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan wykładów z mikroekonomii 1.Podstawowe pojęcia wstępne. 2.Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego 3.Czynniki kształtujące popyt 4.Elastyczność popytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan wykładów z mikroekonomii 1.Podstawowe pojęcia wstępne. 2.Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego 3.Czynniki kształtujące popyt 4.Elastyczność popytu."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan wykładów z mikroekonomii 1.Podstawowe pojęcia wstępne. 2.Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego 3.Czynniki kształtujące popyt 4.Elastyczność popytu 5.Przedsiębiorstwo, czynniki i koszty produkcji 6.Doskonała konkurencja 7.Równowaga rynkowa w doskonałej konkurencji 8.Model pajęczynowy 9.Monopol oferenta 10.Konkurencja monopolistyczna 11.Oligopol 12.Wybór optymalnej metody produkcji

3 Podstawowe pojęcia wstępne Ten wykład będzie prezentował podejście ekonomii neoklasycznej. Prawie zawsze potrzeby ludzkie są większe niż możliwości ich zaspokojenia, czyli potrzeby są większe niż ilość dóbr, które mogą je zaspokoić. Dlatego konieczne jest dokonywanie wyborów, czyli podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach, gdy potrzeby są większe niż zasoby służące ich zaspokojeniu nazywamy gospodarowaniem. Podmioty podejmujące takie decyzje będziemy nazywali podmiotami gospodarczymi. Podmioty gospodarcze możemy podzielić na: 1.Gospodarstwa domowe. 2.Przedsiębiorstwa.

4 Zasada racjonalnego działania może przyjąć postaci: 1.Maksymalizacji efektu dla danych środków niezbędnych do uzyskania tych efektów. 2.Minimalizacji zużycia środków przy zadanym efekcie. Przyjmujemy założenie, że podmioty gospodarcze starają się działać racjonalnie. Celem gospodarstw domowych jest maksymalizacja satysfakcji z konsumpcji dóbr, które zostały kupione z danego dochodu, który to gospodarstwo posiada.

5 Przedsiębiorstwo produkując ponosi koszty – miara nakładu środków. Miarą efektów działania przedsiębiorstwa jest przychód. Różnicę między przychodem a kosztami nazywamy zyskiem. Dlatego zasadę racjonalnego działania przedsiębiorstw można sprowadzić do maksymalizacji zysku. Ekonomia zajmuje się badaniem procesów gospodarowania. Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która koncentruje się na procesach gospodarowania najlepiej widocznych z punktu widzenia pojedynczych podmiotów gospodarczych. Makroekonomia koncentruje się na procesach uwidaczniających się najpełniej w skali całej gospodarki. Mikro i makro są opisem tej samej gospodarki ale z odmiennych punktów widzenia.


Pobierz ppt "Plan wykładów z mikroekonomii 1.Podstawowe pojęcia wstępne. 2.Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego 3.Czynniki kształtujące popyt 4.Elastyczność popytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google