Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie 15 czerwiec 2016r, godz. 17:00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie 15 czerwiec 2016r, godz. 17:00."— Zapis prezentacji:

1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie 15 czerwiec 2016r, godz. 17:00

2 Sprawy założycielskie LGD Chełmno  15 grudzień 2015r. Zebranie założycielskie LGD Chełmno  21 grudzień 2015r. Komitet założycielski przekazał dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego  12 luty 2016r. uzyskaliśmy wpis do KRS

3 Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 4 stycznia 2016 roku- rozpoczęcie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Miasta Chełmna  Założenie profilu facebook  Spotkania warsztatowe i praca grup roboczych  Konsultacje Grupy Roboczej  Konsultacje on-line  Badania ankietowe  Konsultacje indywidualne i spotkania konsultacyjne

4 Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Chełmna

5 Spotkania Zespołu Roboczego

6 Dalsze losy LSR 29 luty 2016 roku- złożono wypracowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 29 kwiecień 2016 roku- otrzymaliśmy pozytywną informację o wyborze naszej LSR- wybór warunkowy; 19 maj 2016 roku- uroczyste podpisanie umowy w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

7 Biuro LGD

8 Biuro LGD Chełmno Od 1 kwietnia 2016 roku- Biuro LGD Chełmno na ul Dworcowej 21; Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 Strona internetowa www.lgdchelmno.plwww.lgdchelmno.pl https://www.facebook.com/LGDChelmno/

9 O roli lokalnych grup działania w realizacji mechanizmu RLKS była mowa podczas konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz przedstawicieli LGD: wiceprezesa Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Ryszarda Kamińskiego i dyrektor biura tej organizacji Doroty Stanek oraz prezes Stowarzyszenia LGD Chełmno Małgorzaty Giżyńskiej. Konferencja prasowa-9 maj 2016 rok

10 Na lata 2016-2023 przewidziano łącznie 5 tematów szkoleń obejmujących następującą tematykę: a) realizacji LSR, b) zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych, c) kryteriów oceny i wyboru projektów, d) monitoringu i ewaluacji procesu realizacji LSR, e) efektywnej komunikacji z mieszkańcami i III sektorem. Szkolenia

11 Cele i przedsięwzięcia

12 Harmonogram naboru wniosków Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” rok naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja EFS 2016 I II 2017 I  Aktywizacja społeczno- zawodowa/250 000zł  Działania o charakterze środowiskowym/225 000zł  Animacja życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD/154 379,63zł  Rozwój usług wzajemnościowych i samopomocowych/75 000zł  Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej/112 500zł II 2018 I II 2019 I  Aktywizacja społeczno- zawodowa/450 000zł  Działania o charakterze środowiskowym/405 000zł  Animacja życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD/277 883,34zł  Rozwój usług wzajemnościowych i samopomocowych/135 000zł  Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej/202 500zł II 2020 I  Aktywizacja społeczno- zawodowa/300 000zł  Działania o charakterze środowiskowym/270 000zł  Animacja życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD/185 255,55zł  Rozwój usług wzajemnościowych i samopomocowych/90 000zł  Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej/135 000zł II 2021-2023 I II

13 Dziękujemy za uwagę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno ul. Dworcowa 21, 86-200 Chełmno tel/fax (56) 676 28 87, mob. 501 388 474 e-mail: lgdchelmno@wp.pllgdchelmno@wp.pl www: www.lgdchelmno.plwww.lgdchelmno.pl


Pobierz ppt "Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie 15 czerwiec 2016r, godz. 17:00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google