Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

2 Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na 2010 rok

3 Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych konkursów w 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: dokumenty Plany Działania na 2010 rok

4 Założenia strategiczne Koncentracja wydatkowania środków w kontekście możliwych do realizacji typów operacji Kompleksowość wsparcia kierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia Dyscyplina projektowa w zakresie okresu realizacji, wartości i liczby składanych wniosków o dofinansowanie projektów Preferowanie określonych kategorii grup docelowych Promowanie partnerstwa (dwa wymiary partnerstwa)

5 Plany dotyczące wdrażania Działania 6.1 i 8.1 PO KL w 2010 roku W 2010r. w ramach Działania 6.1, w wyniku 2 procedur konkursowych oraz naboru projektów systemowych, przewiduje się zakontraktowanie ogółem 69 258 900,00 PLN Poddziałanie:Planowany termin konkursu: Alokacja konkursu: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 15 lutego 2010 r. 7 000 000,00 PLN sierpień-wrzesień 2010 r. Konkurs na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VI Temat: Budowa instrumentów wspierających rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością 3 000 000,00 PLN

6 W ramach Działania 8.1 w 2010 r., w wyniku 5 procedur konkursowych, planuje się zakontraktowanie ogółem 35 200 000,00 PLN Poddziałanie:Planowany termin konkursu: Alokacja konkursu: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1 kwietnia 2010 r. 19 500 000,00 PLN 5 000 000,00 PLN maj-czerwiec 2010 r. (projekty objęte pomocą publiczną) 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 15 lutego 2010 r. maj-czerwiec 2010 r. 4 000 000,00 PLN 6 000 000,00 PLN 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności lipiec-sierpień 2010 r.700 000,00 PLN

7 W celu wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w I kwartale (15 lutego) 2010 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 mający na celu wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach niniejszego konkursu realizowany jest następujący typ projektu (alokacja na konkurs: 4 mln PLN): wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement

8 Zakres programu typu outplacement szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

9 W celu wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w II kwartale (maj/czerwiec) 2010 r. zostanie ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 mający na celu wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach niniejszego konkursu realizowany będzie m.in. następujący typ projektu (alokacja na konkurs: 6 mln PLN): szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (realizacja projektu związana z udzieleniem pomocy publicznej)

10 W II kwartale (maj/czerwiec) 2010 r. zostanie ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL na projekty objęte pomocą publiczną, wspierające przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach niniejszego konkursu realizowane będą następujące typy projektów (alokacja na konkurs: 5 mln PLN): ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

11 Ważne źródła informacji: Strona internetowa WUP w Białymstoku: www.up.podlasie.pl www.up.podlasie.pl Strona internetowa Instytucji Zarządzającej PO KL: www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego przy WUP w Białymstoku: numer telefonu: 85 7497-247 e-mail: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

12 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wydział Koordynacji i Wdrażania PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google