Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ….. – obszar gmin Szemud, Linia, Luzino Spotkanie inicjatywne powołania Grupy Przetoczyno, 4 wrzesień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ….. – obszar gmin Szemud, Linia, Luzino Spotkanie inicjatywne powołania Grupy Przetoczyno, 4 wrzesień 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ….. – obszar gmin Szemud, Linia, Luzino Spotkanie inicjatywne powołania Grupy Przetoczyno, 4 wrzesień 2007

2 2 Program Powitanie Prezentacja uczestników Ustalenie celu spotkania – / LSR, organizacja / PROW 2007-2013 – Oś 4 Leader – przybliżenie zagadnienia LSR – prezentacja ścieżki dojścia do realizacji, określenie sposobu i zakresów - przyjęcie założeń programu – podjęcie uchwały o woli tworzenia przez obecnych LGD

3 3 Orientacyjny harmonogram działań – określenie dat i czynności – przyjęcie harmonogramu prac – LSR i formuła prawna Powołanie Zespołów Roboczych / ds. organizacji, ds. formacji prawnej i merytorycznego / podzespoły /, problem uczestnictwa w pracach – Szef Zespołu / organizowanie pracy zespołów / Ustalenie zadań zespołów na m-c wrzesień / do 2 października br. / ankiety sondażowe - wolontariat, materiały do diagnozy – jst, statuty, uchwały organizacyjne wyrażające zgodę na przystąpienie

4 4 Zadania Zespołu Organizacyjnego Inicjowanie spotkań Grupy i Zespołów Roboczych Dokumentowanie spotkań Grupy i Zespołów Roboczych – listy obecności, protokoły uzgodnień, archiwalia Wymiana informacji pomiędzy członkami grupy założycielskiej Zabezpieczenie materiałów i opracowań z terenu gmin Szemud, Linia i Luzino i porządkowanie ich pod kątem potrzeb zespołów roboczych

5 5 Zabezpieczenie możliwości lokalowych dla siedziby LGD i wyposażenia technicznego / w tym doraźnie na okres powstawania LSR / Kontakt z DROW w Urzędzie Marszałkowskim, członkami Grupy oraz ekspertami – monitoring zgodności działań Grupy w świetle przepisów, złożonych wniosków o dofinansowanie itp. – doradztwo dla członków Grupy W perspektywie zakres zagadnień związanych z pracą BIURA LGD …. Inne ! Jakie ? ….

6 6 Zadania Zespołu Statutowego Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do rejestracji sądowej – osoby indywidualne ?, osoby prawne, podmioty gospodarcze, JST – statuty i uchwały walnych lub Zarządów ! Przygotowanie propozycji Statutu LGD i przedstawienie do konsultacji wewnętrznych wśród członków GRUPY / Gminy i stowarzyszenia / Konkurs na nazwę Grupy ? / Lesok i inne../ Organizacja spotkania dyskusyjnego poświęconemu omówieniu wersji statutu

7 7 Przygotowanie spotkania formującego osobowość prawną Przeprowadzenie spotkania założycielskiego LGD – z uwarunkowaniami koniecznymi do rejestracji Realizacja rejestracji sądowej LGD Inne ! Jakie ?...

8 8 Zadania Zespołu / -ów / Merytorycznych Przejęcie dokumentacji i opracowywanie szczegółowe zagadnień koniecznych do realizacji LSR Opracowywanie dokumentacji – ankiet itp. Opiniowanie problematyki interesującej LGD Opracowanie budżetu LGD / w zakresie Działań Osi 4 PROW Planowanie działań i przedsięwzięć do realizacji przez LGD w ramach PROW oraz innych wdrażanych na obszarze LSR

9 9 Monitoring LSR i ewaluacja Współpraca z innymi organizacjami w tym LGD Współpraca z ekspertami zewnętrznymi dla osiągnięcia celów LSR Inne ! Jakie ? …..


Pobierz ppt "1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ….. – obszar gmin Szemud, Linia, Luzino Spotkanie inicjatywne powołania Grupy Przetoczyno, 4 wrzesień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google