Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Włocławski Obszar funkcjonalny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Włocławski Obszar funkcjonalny"— Zapis prezentacji:

1 Włocławski Obszar funkcjonalny
Włocławek, 29 kwietnia 2014 r.

2 Włocławski Obszar Funkcjonalny

3 Włocławski Obszar Funkcjonalny
Kalendarium prac lipiec 2013r. – zawarcie umów o współpracy z gminami: Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie i Fabianki, Bobrowniki 31 lipca 2013r. – podpisanie umowy z MRR na realizację projektu Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych listopad 2013r. - spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu włocławskiego i Starostwa Powiatowego we Włocławku w sprawie współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego miasta styczeń 2014r. – pierwsze zgłoszenia gmin propozycji wspólnych przedsięwzięć do realizacji w ramach ZIT

4 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 – efektywność energetyczna PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa PI kultura PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna PI 9.2 – rewitalizacja PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego EFS PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe

5 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Propozycje projektów gmin (EFRR) PI 4.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (m. Włocławek, Kowal, gm. Lubanie, Kowal, Włocławek, Bobrowniki, Choceń, Starostwo Powiatowe) PI 4.5 Rozwój zrównoważonego transportu publicznego (m. Włocławek, gm. Włocławek), Budowa ścieżek i tras rowerowych (gm. Włocławek, Lubanie, Bobrowniki, m. Kowal) PI 6.2 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej (m. Włocławek, gm. Włocławek, Lubanie, Kowal, Bobrowniki, Dobrzyń n/Wisłą PI 6.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego (gm. Kowal, Fabianki)

6 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Propozycje projektów gmin (EFRR) PI 6.4 Zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego i terenów cennych przyrodniczo wokół Zalewu i G-WPK (m. Włocławek, gm. Włocławek, Fabianki, Kowal, Dobrzyń n/Wisłą) PI 9.2 Rewitalizacja zdegradowanych miejscowości i przestrzeni miejskich (m. Włocławek, Kowal, gm. Włocławek, Brześć Kuj., Lubanie) PI 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (m. Włocławek, gm. Choceń), Budowa, rozbudowa sal gimnastycznych (gm. Włocławek, Kowal, Choceń)

7 Włocławski Obszar Funkcjonalny
Ważne projekty dla rozwoju WOF poza ZIT Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje (m. Włocławek, gm. Kowal, Brześć Kuj., Włocławek) Przebudowa dróg, w tym z dojazdem do autostrady A1, m. Włocławka (gm. Lubanie, Włocławek, Choceń, Brześć Kuj., m. Kowal)

8 Włocławski Obszar Funkcjonalny
Kalendarium prac – cd. 24 lutego 2014r. – podpisanie umowy z firmą Ageron z Warszawy marzec 2014r. – spotkanie gmin obszaru funkcjonalnego w Toruniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego kwiecień 2014r.: - przyjęcie przez Partnerów projektu opracowania pn. Delimitacja obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek - spotkanie przedstawicieli gmin WOF w sprawie dalszej konkretyzacji kierunków i warunków współpracy oraz zaakceptowanie projektu porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji ZIT Włocławka. kwiecień/maj 2014r. – weryfikacja i ewentualna modyfikacja przez gminy wcześniej zgłoszonych projektów w ramach ZIT

9 Włocławski Obszar Funkcjonalny Harmonogram przyszłych prac
maj 2014r. – spotkania w gminach WOF w celu zapoznania radnych i mieszkańców z projektem, ideą ZIT oraz zapisami porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji ZIT Włocławka czerwiec 2014r. – przyjęcie przez gminy uchwał w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy... czerwiec/ lipiec 2014r. – podpisanie porozumienia przez gminy WOF z Marszałkiem Województwa sierpień 2014r. – zawiązanie formy partnerstwa między gminami WOF październik 2014r. – zakończenia prac nad opracowaniem Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata

10 Włocławski Obszar Funkcjonalny
Dziękuję za uwagę 29 kwietnia 2014r.


Pobierz ppt "Włocławski Obszar funkcjonalny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google