Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁOCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Włocławek, 29 kwietnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁOCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Włocławek, 29 kwietnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 WŁOCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Włocławek, 29 kwietnia 2014 r.

2 Włocławski Obszar Funkcjonalny

3 Kalendarium prac  lipiec 2013r. – zawarcie umów o współpracy z gminami: Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie i Fabianki, Bobrowniki  31 lipca 2013r. – podpisanie umowy z MRR na realizację projektu Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych  listopad 2013r. - spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu włocławskiego i Starostwa Powiatowego we Włocławku w sprawie współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego miasta  styczeń 2014r. – pierwsze zgłoszenia gmin propozycji wspólnych przedsięwzięć do realizacji w ramach ZIT Włocławski Obszar Funkcjonalny

4 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 – efektywność energetyczna PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa PI 6.3 - kultura PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna PI 9.2 – rewitalizacja PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego EFS PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe

5 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Propozycje projektów gmin (EFRR)  PI 4.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (m. Włocławek, Kowal, gm. Lubanie, Kowal, Włocławek, Bobrowniki, Choceń, Starostwo Powiatowe)  PI 4.5 Rozwój zrównoważonego transportu publicznego (m. Włocławek, gm. Włocławek), Budowa ścieżek i tras rowerowych (gm. Włocławek, Lubanie, Bobrowniki, m. Kowal)  PI 6.2 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej (m. Włocławek, gm. Włocławek, Lubanie, Kowal, Bobrowniki, Dobrzyń n/Wisłą  PI 6.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego (gm. Kowal, Fabianki)

6 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Propozycje projektów gmin (EFRR)  PI 6.4 Zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego i terenów cennych przyrodniczo wokół Zalewu i G-WPK (m. Włocławek, gm. Włocławek, Fabianki, Kowal, Dobrzyń n/Wisłą)  PI 9.2 Rewitalizacja zdegradowanych miejscowości i przestrzeni miejskich (m. Włocławek, Kowal, gm. Włocławek, Brześć Kuj., Lubanie)  PI 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (m. Włocławek, gm. Choceń), Budowa, rozbudowa sal gimnastycznych (gm. Włocławek, Kowal, Choceń)

7 Włocławski Obszar Funkcjonalny Ważne projekty dla rozwoju WOF poza ZIT  Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje (m. Włocławek, gm. Kowal, Brześć Kuj., Włocławek)  Przebudowa dróg, w tym z dojazdem do autostrady A1, m. Włocławka (gm. Lubanie, Włocławek, Choceń, Brześć Kuj., m. Kowal)

8 Kalendarium prac – cd.  24 lutego 2014r. – podpisanie umowy z firmą Ageron z Warszawy  marzec 2014r. – spotkanie gmin obszaru funkcjonalnego w Toruniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego  kwiecień 2014r.: - - przyjęcie przez Partnerów projektu opracowania pn. Delimitacja obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek - - spotkanie przedstawicieli gmin WOF w sprawie dalszej konkretyzacji kierunków i warunków współpracy oraz zaakceptowanie projektu porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji ZIT Włocławka.  kwiecień/maj 2014r. – weryfikacja i ewentualna modyfikacja przez gminy wcześniej zgłoszonych projektów w ramach ZIT Włocławski Obszar Funkcjonalny

9 Harmonogram przyszłych prac  maj 2014r. – spotkania w gminach WOF w celu zapoznania radnych i mieszkańców z projektem, ideą ZIT oraz zapisami porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji ZIT Włocławka  czerwiec 2014r. – przyjęcie przez gminy uchwał w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy...  czerwiec/ lipiec 2014r. – podpisanie porozumienia przez gminy WOF z Marszałkiem Województwa  sierpień 2014r. – zawiązanie formy partnerstwa między gminami WOF  październik 2014r. – zakończenia prac nad opracowaniem Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 Włocławski Obszar Funkcjonalny

10 Dziękuję za uwagę 29 kwietnia 2014r. Włocławski Obszar Funkcjonalny


Pobierz ppt "WŁOCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Włocławek, 29 kwietnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google