Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” Radosław Wnuk Kierownik Oddziału Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” Radosław Wnuk Kierownik Oddziału Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” Radosław Wnuk Kierownik Oddziału Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Biuro Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

2 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Beneficjent: Województwo Lubelskie Całkowita wartość projektu 14 965 560,44 zł (wydatki kwalifikowalne), Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 12 720 726,37 zł.

3 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - Słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna (sieć szerokopasmowa, sprzęt teleinformatyczny, usługi związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego) - Brak kompleksowej obsługi inwestorów, brak systemów informacji geograficzno-przestrzennej - Wdrożenie interaktywnego systemu kontaktów elektronicznych wymaga całościowego spojrzenia na zagadnienia administracji, tworzenia zintegrowanych zasobów informacyjnych, a tym samym wprowadzenia poważnych zmian w pracach wewnątrz administracji z systemami informacji geograficznej GIS

4 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - Słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna (sieć szerokopasmowa, sprzęt teleinformatyczny, usługi związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego) - Brak kompleksowej obsługi inwestorów, brak systemów informacji geograficzno-przestrzennej - Wdrożenie interaktywnego systemu kontaktów elektronicznych wymaga całościowego spojrzenia na zagadnienia administracji, tworzenia zintegrowanych zasobów informacyjnych, a tym samym wprowadzenia poważnych zmian w pracach wewnątrz administracji z systemami informacji geograficznej GIS

5 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - Słabo rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna (sieć szerokopasmowa, sprzęt teleinformatyczny, usługi związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego) - Brak kompleksowej obsługi inwestorów, brak systemów informacji geograficzno-przestrzennej - Wdrożenie interaktywnego systemu kontaktów elektronicznych wymaga całościowego spojrzenia na zagadnienia administracji, tworzenia zintegrowanych zasobów informacyjnych, a tym samym wprowadzenia poważnych zmian w pracach wewnątrz administracji z systemami informacji geograficznej GIS

6

7

8

9 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Kancelaria Marszałka Kancelaria Sejmiku Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym GRAFICZNY SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Departament Polityki Regionalnej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Finansów Departament Rolnictwa i Środowiska Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Geodezji REGIONALNE BIURO PROJEKTU „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Mienia i Inwestycji Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Biuro Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych Departament Promocji i Turystyki Departament Kultury, Edukacji i Sportu Departament Organizacyjno-Prawny Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Filie Urzędu: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WICEMARSZAŁEK Skarbnik Województwa WICEMARSZAŁEK CZŁONEK ZARZĄDU Sekretarz Województwa MARSZAŁEK

10 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Kancelaria Marszałka Kancelaria Sejmiku Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym GRAFICZNY SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Departament Polityki Regionalnej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Finansów Departament Rolnictwa i Środowiska Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Geodezji REGIONALNE BIURO PROJEKTU „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Mienia i Inwestycji Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Biuro Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych Departament Promocji i Turystyki Departament Kultury, Edukacji i Sportu Departament Organizacyjno-Prawny Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Filie Urzędu: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WICEMARSZAŁEK Skarbnik Województwa WICEMARSZAŁEK CZŁONEK ZARZĄDU Sekretarz Województwa MARSZAŁEK

11 Departamenty Urzędu Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

12 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzkie Biuro Geodezji

13 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzkie Biuro Geodezji Departament Polityki Regionalnej Departament Rolnictwa i Środowiska Biuro Geodezji Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Mienia i Inwestycji Departament Promocji i Turystyki Departament Kultury, Edukacji i Sportu Filie Urzędu: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu + + §

14 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

15 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

16 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

17 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

18 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

19 2015 2011 2012 2013 2014 2010 2016

20 Lublin Biała Podlaska Chełm Zamość Hrubieszów Krasnystaw Włodawa

21 ul. Jasna 6 ul. Grottgera 4 ul. Turystyczna 7 ul. Stefczyka 3B ul. Karłowicza 4

22 Sprzęt Serwerownia Ul. Jasna 6

23 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec

24 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie bazodanowe Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec Oracle 11g

25 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie bazodanowe Oprogramowanie narzędziowe Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec Oracle 11g ArcGIS server, arc GIS for desktop

26 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie bazodanowe Oprogramowanie narzędziowe Oprogramowanie aplikacyjne Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec Oracle 11g ArcGIS server, arc GIS for desktop WODGIK, MOZUR, Portal Mapowy, TOPAZ, Edytor Metadanyc, Edytor Rejestów

27 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie bazodanowe Oprogramowanie narzędziowe Oprogramowanie aplikacyjne Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec Oracle 11g ArcGIS server, arc GIS for desktop WODGIK, MOZUR, Portal Mapowy, TOPAZ, Edytor Metadanyc, Edytor Rejestów AIBAZB WSO POJ GEO PZP

28 Sprzęt Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie bazodanowe Oprogramowanie narzędziowe Oprogramowanie aplikacyjne Serwerownia Ul. Jasna 6 Windows serwer 2012, Vmware, Symantec Backup Exec Oracle 11g ArcGIS server, arc GIS for desktop WODGIK, MOZUR, Portal Mapowy, TOPAZ, Edytor Metadanyc, Edytor Rejestów AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP

29 Dotychczas: Rejestry papierowe Rejestry elektroniczne

30 Teraz: Jednolita baza danych

31 Teraz: Jednolita baza danych Dedykowane aplikacje

32 Teraz: Jednolita baza danych Dedykowane aplikacje Portal mapowy

33

34 WODGIK MOZUR MUR AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne

35 WODGIK MOZUR MUR AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne

36 WODGIK MOZUR MUR AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne

37 WODGIK MOZUR MUR AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne

38 WODGIK MOZUR MUR AIBAZB WSO POJ GEO SPR KUL RPO INW NIE TURHTL IOZ AOZ DWG DPG MUR MEL PRK PZP Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne

39

40

41 51

42 25 51

43 25 51 1

44 25 51 1 2

45 25 51 1 2 865

46 14538

47 14538 11

48 14538 11 11846

49 krok w stronę społeczeństwa informacyjnego?

50 Regionalna infrastrukura Informacji Przestrzennej ADMINISTRACJA BIZNES ADMINISTRACJA KLIENT (Consumer) A2C (administration-to-consumer) A2A (administration-to administration) A2B (administration-to-business)

51 cztery poziomy dojrzałości usług e-administracji: Informacyjny- urzędy publikują informacje na stronach WWW, a mieszkańcy, przeglądając witryny urzędów na komputerach lub w specjalnych kioskach informacyjnych, uzyskują potrzebne informacje Interakcyjny- użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, ale urzędy nie zawsze komunikują się drogą internetową z użytkownikiem Transakcyjny- użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, a aplikacje urzędów elektronicznie mu odpowiadają Integracyjny- portale o określonym przeznaczeniu udostępniają informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiają realizację transakcji. Systemy wewnętrzne zostały zintegrowane na bazie zalgorytmizowanych procesów administracyjnych. Poziom integracji stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną- od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu odesłanie ich droga internetową (czasami wypełnienie formularzy on-line na stronie internetowej), aż po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba.

52 Co dalej? czyli perspektywy RIIP

53 Dziękuję za uwagę Radosław Wnuk Kierownik Oddziału Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Biuro Geodezji Urząd Marszałkowski www.gis.lubelskie.pl


Pobierz ppt "Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” Radosław Wnuk Kierownik Oddziału Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google