Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus Program - Erasmus + Akcja - Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus Program - Erasmus + Akcja - Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Współpraca."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus Program - Erasmus + Akcja - Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Współpraca regionów

2 PARTERZY Z ALYTUS 1.Administracja samorządu miasta Alytus (Alytaus miesto savivaldybes administracija) 2.Alytuskie Centrum Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej (Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba) 3.Alytuska Szkoła Podstawowa Dzukija (Alytaus Dzukijos pagrindine mokykla ) 4.Alytuskie centrum kształcenia zawodowego (Alytaus profesinio rengimo centras) 5.Alytuska Szkoła dla dorosłych i młodzieży (Alytaus suaugusiuju ir jaunimo mokykla)

3 PARNERZY Z POWIATU GIŻYCKIEGO 1.Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. 2.Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. 3.Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej. 4.Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym. 5.Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty.

4 Priorytety: 1.Rozwiązanie kwestii niskich osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. 2.Wzmocnienie jakości dzięki mobilności i współpracy transgranicznej. 3.Umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.

5 Kategoria czynników wpływu Liczba badań Średni rozmiar efektu Uczeń11 101 0,40 Dom2 211 0,31 Szkoła4 150 0,23 Nauczyciel2 225 0,49 Program nauczania7 102 0,45 Metody nauczania25 860 0,42 RAZEM52 649 0,40 Inspiracja - Badania Johna Hattiego

6 Rezultaty Rezultat 1 Nabycie (pogłębienie) umiejętności stosowania przez 100 nauczycieli (strategii uczenia) uważanych za najskuteczniejsze przy pomocy tablic interaktywnych, komputerów i tabletów pracujących w lokalnej sieci/międzyszkolnej sieci z dostępem do szerokopasmowego internetu oraz z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych. Potwierdzeniem nabycia tych umiejętności będą ilustracje filmowe przeprowadzonych zajęć lekcyjnych przez każdego nauczyciela i skonstruowanie jednej lekcji w ramach tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych przez pary nauczycieli.

7 Rezultat nr 2. Podwyższenie umiejętności pracy z nauczycielami 10 osób Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Giżycku i Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej z Alytus. Potwierdzeniem uzyskania tego rezultatu będzie pozytywna informacja pracownika tych instytucji oraz ankieta ewaluacyjna uczestników szkolenia - etapu 3.

8 Rezultat nr 3. Zwiększenie umiejętności organizacji doskonalenia nauczycieli z wykorzystaniem środowiska nauczania bogatego w technologie przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Potwierdzeniem osiągnięcia tej umiejętności będzie pisemna informacja tych dyrektorów Rezultat nr 4. Modernizacja planów rozwoju szkół bioracych udział w projekcie uwzględniająca najbardziej skuteczne strategie nauczania i środowisko uczenia bogate w technologie oraz wykorzystanie bezpośredniej współpracy szkół. Informacją o osiągnięciu tego rezultatu będą pisemne aneksy lub nowe wersje tych planów.

9 Rezultat nr 5. Modernizacja Planów (Strategii) rozwoju edukacji Powiatu Giżyckiego i Alytus jednostki uwzględniając „cyfrowe” doskonalenie nauczycieli, wspomaganie tworzenia środowiska bogatego w technologię w szkołach i współpracę międzynarodową. Informacją o osiągnięciu tego rezultatu będą pisemne aneksy lub nowe wersje tych planów (strategii). Rezultat Nr 6. 500 nauczycieli nie biorących udziału w projekcie zostanie poinformowanych o najbardziej skutecznych strategiach nauczania oraz metodach ich wykorzystania w środowisku bogatym w technologie. Potwierdzeniem osiągnięcia tego rezultatu będą listy obecności nauczycieli nie biorących udziału w szkoleniach na końcowej konferencji oraz liczba wejść na stronę internetową projektu.

10 Rezultat nr 7. Cyfrowa integracja (współpraca) szkół w zakresie nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą szkół. Potwierdzeniem tego rezultatu będzie podpisanie porozumienia o współpracy tych szkół jak również liczba cyfrowych kontaktów. Rezultat Nr 8. Zwiększenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych uczestników projektu (110). Informacją o osiągnięciu tego rezultatu będzie opis wpływu projektu na umiejętności zawodowe sporządzony przez uczestników projektu.

11 Rezultat działań Nabycie przez nauczycieli umiejętności stosowania skutecznych metod uczenia, wzmocnienie jakości pracy dzięki współpracy transgranicznej, cyfrowa współpraca, stosowanie innowacyjnych metod edukacyjnych, TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) w zastosowaniach innowacyjnych, umiejętność organizacji szkoleń, zwiększenie umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych przyczyni się do rozwiązania kwestii niskich osiągnięć uczniów w szkołach partnerów Powiatu Giżyckiego i na terenie Miasta Alytus.

12 Szkolenie w Giżycku Miejsce – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – aula szkolna. Uczestnicy: Grupa 10 nauczycieli z powiatu giżyckiego, grupa 10 nauczycieli litewskich z Alytus, pracownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, Pracownik Centrum Pedagogiczno – Psychologicznego w Alytus. W jednej grupie będzie uczestniczył pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i Wydziału Edukacji Samorządu Miasta Alytus. Pracę eksperta będzie wspierał tłumacz polsko – litewski znający terminologię pedagogiczną stosujący tłumaczenie symultaniczne. Uczestnicy przynoszą swoje komputery.

13 Program szkolenia: Dzień pierwszy – poznanie najbardziej skutecznych strategii uczania przy wykorzystaniu środowiska bogatego w technologie. Dzień drugi – wykorzystanie tablic interaktywnych do stosowania najbardziej skutecznych strategii uczenia. Dzień trzeci – wykorzystanie platformy edukacyjnej i otwartych zasobów edukacyjnych w stosowaniu najbardziej skutecznych strategii nauczania. Dzień czwarty – wykorzystanie komputerów osobistych lub tabletów w stosowaniu najbardziej skutecznych strategii nauczania. Dzień piąty – poprowadzenie przez nauczycieli z grupy polskiej trzech jednostek lekcyjnych z wykorzystaniem nabytych w trakcie szkolenia umiejętności.

14 W godzinach porannych goście z Alytus poznają metody pracy stosowane w szkołach giżyckich: Dzień pierwszy: Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 4. - Metody kształcenia uczniów w klasach I-III. - Metody uczenia stosowane w klasach IV-VI. - Klasy sportowe w szkole. Dzień drugi: Wizyta w Gimnazjum w Bystrym - Metody uczenia stosowane w uczeniu przedmiotów humanistycznych. - Metody uczenia stosowane w uczeniu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych. Dzień trzeci (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) - Metody uczenia stosowane na zajęciach praktycznych. Dzień czwarty (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy) - Metody uczenia w giżyckiej szkole specjalnej Dzień piaty: - Praca Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

15 Co zyska nauczyciel biorący udział w projekcie ? 1.Nowe (udoskonalone) umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne potwierdzone zaświadczeniami. 2.Lepszą pozycją zawodową w swoim środowisku. 3.Rozwój osobisty wynikający z pracy w grupie międzynarodowej, poznanie systemów nauczania w sąsiednim kraju 4.Publikację w internecie. 5.Nowych znajomych 6.Poznanie innego kraju, miasta, szkół.


Pobierz ppt "Projekt Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus Program - Erasmus + Akcja - Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google