Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Stan na 10 czerwca 2015 r.

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  Pole wzlotów – 97%  Adaptacja budynków i budowa Lotniskowej Straży Pożarnej – 100%  Ogrodzenie – 90%  Terminal – 36%  System ILS – 71%

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM 6 843 nowych miejsc pracy

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM Przedsiębiorczość 2parki technologiczne i 6 inkubatorów przedsiębiorczości  wsparto 2 parki technologiczne i 6 inkubatorów przedsiębiorczości 771 pożyczek 95,6 mln PLN  udzielono 771 pożyczek na kwotę 95,6 mln PLN 482 poręczeń 57,3 mln PLN  udzielono 482 poręczeń na kwotę 57,3 mln PLN 1 259 umów  podpisano 1 259 umów

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM Turystyka 94obiekty turystyczno -rekreacyjne  wybudowano/przebudowano 94 obiekty turystyczno -rekreacyjne 1 690 nowych miejsc noclegowych  powstało 1 690 nowych miejsc noclegowych 9 hoteli  wybudowano 9 hoteli w tym: 2 pięciogwiazdkowe 7 czterogwiazdkowych 996,03 km szlaków turystycznych  powstało 996,03 km szlaków turystycznych  87,10 km ścieżek rowerowych  powstało 87,10 km ścieżek rowerowych

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM Infrastruktura społeczna 10instytucji ochrony zdrowia  przebudowano / zmodernizowano 10 instytucji ochrony zdrowia 642 szt. specjalistycznego sprzętu medycznego 2 804 szt.aparatury medycznej  doposażono placówki ochrony zdrowia w 642 szt. specjalistycznego sprzętu medycznego oraz 2 804 szt. aparatury medycznej 232jednostki edukacyjne  wsparto 232 jednostki edukacyjne 96 779 szt. sprzętu i pomocy naukowych  wyposażono jednostki edukacyjne w 96 779 szt. sprzętu i pomocy naukowych

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” 719budynków z wielkiej płyty  wsparciem objęto 719 budynków z wielkiej płyty 36spółdzielni mieszkaniowych 50 wspólnot mieszkaniowych  dofinansowano 36 spółdzielni mieszkaniowych i 50 wspólnot mieszkaniowych 809budynków  rewitalizacji poddano 809 budynków 215,44 ha  powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 215,44 ha

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” 621,52 km dróg  wybudowanych/zrekonstruowanych zostanie 621,52 km dróg w tym:  328,13 km wojewódzkich  228,43 km powiatowych  64,96 km gminnych 55,22 km linii kolejowej 1,57 km linii kolejowej  zrekonstruowanych zostanie 55,22 km linii kolejowej Olsztyn-Szczytno-Szymany oraz wybudowanych zostanie 1,57 km linii kolejowej do terminala portu lotniczego 3 dwuczłonowe autobusy szynowe  zakupiono 3 dwuczłonowe autobusy szynowe 5portów  wybudowano/przebudowano 5 portów w Giżycku, Iławie, Rydzewie, Rynie, Starych Sadach

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” 278,86 km sieci energetycznej  zmodernizowano 278,86 km sieci energetycznej 27specjalistycznych samochodów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna)  zakupiono 27 specjalistycznych samochodów ratowniczych wraz z wyposażeniem do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych (Państwowa Straż Pożarna) 25 pojazdów  zakupiono 25 pojazdów (m.in. ambulans monitoringu wizyjnego, furgony do obsługi wypadków drogowych oraz pojazdy nieoznakowane) oraz urządzeń służących poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM „Środowisko przyrodnicze” 237,86 km sieci wodociągowej  wybudowanych zostanie 237,86 km sieci wodociągowej 741,89 km sieci kanalizacyjnej  wybudowanych zostanie 741,89 km sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków  wybudowanych/przebudowanych 15 oczyszczalni ścieków 11ekologicznych mini przystani żeglarskich  wybudowano 11 ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów 5 łodzi hybrydowych  zakupiono 5 łodzi hybrydowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 91samochodów do ratownictwa ekologicznego, drogowego głównie Ochotnicza Straż Pożarna  zakupiono 91 samochodów do ratownictwa ekologicznego, drogowego (głównie Ochotnicza Straż Pożarna)

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Efekty realizacji RPO WiM „ Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 477,44 km sieci Internetu szerokopasmowego  wybudowanych zostanie 477,44 km sieci Internetu szerokopasmowego 10,77 tys. podłączeń do internetu szerokopasmowego  wykonano 10,77 tys. podłączeń do internetu szerokopasmowego 747 punkty publicznego dostępu do Internetu  powstały 747 punkty publicznego dostępu do Internetu (PIAP)

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Julita Kozłowska p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Julita Kozłowska p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google