Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty wdrażania PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty wdrażania PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Efekty wdrażania PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3 Przed akcesją SAPARD, ISPA i PHARE następnie Sektorowe Programy Operacyjne DZIŚ I JUTRO! PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH!

4 PROW 2007-2013 ruszał w Polsce nie bez problemów, ale dzięki zaangażowaniu Nas wszystkich ryzyko opóźnień w realizacji zostało zażegnane. Jako program UE kieruje się zasadą N + 2. Statystycznie do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu.

5  Scalania i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł)  Odnowa i rozwój wsi - budżet 43,3 mln euro (180 mln zł)  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - budżet 164,1 (682 mln zł)  Działania LEADER budżet ogólny 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez SW – 268 mln zł RAZEM BUDŻET PROW 2007-2013 dla MAZOWSZA – ok. 1,3 mld złotych Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

6 6 Działanie: Scalenia i melioracje rezultaty na Mazowszu  Wybudowano/wyremontowano 12 km wałów przeciwpowodziowych  Wybudowano/wyremontowano 38 km rowów  Wybudowano 1714 km sieci drenarskiej  Ukształtowano 100 km przekroju koryta rzek  Objęto 5303 ha powierzchni użytków gruntowych ochroną przeciwpowodziową

7 7 Działanie: Odnowa i rozwój wsi

8 8 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno-ściekowa 620 970 878430 Odpady komunalne 2 047 06515 Odnawialne źródła energii 4 326 9388 Targowiska stałe 19 139 44725 Infrastruktura szerokopasmowego internetu 963 8842 Razem647 448 212480

9 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i ludności wiejskiej  wybudowane sieci wodociągowe – 692 km  wybudowane sieci kanalizacyjne – 731 km  liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 9 383  wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 29  odpady komunalne objęte systemami zbiórki – 4 695 t  energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 32 MWh  targowiska nowe – 4, zmodernizowane - 10 9

10 10 Działania LEADER na Mazowszu  Zorganizowano ok. 420 imprez promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych  Wybudowano, wyremontowano, wyposażono ok. 400 wiejskich świetlic  Utworzono i zagospodarowano ok. 130 miejsc w przestrzeni publicznej,  Zrealizowano ok. 230 projektów dotyczących promocji lokalnej twórczości kulturalnej i historycznej, w tym miejscowych tradycji i zwyczajów, obrzędów  Wybudowano, przebudowano ok. 240 obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz małej architektury  Wybudowano, wyremontowano, utworzono ok. 160 obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc wypoczynku  Utworzono, zmodernizowano 95 punktów informacji turystycznej, stron internetowych związanych z ofertą turystyczną  Przeszkolono ponad 15,5 tys. osób

11 11 Stan realizacji PROW 2007-2013 na Mazowszu Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowa nia Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 19017793%88 Odnowa i rozwój wsi 18016190%153 Podstawowe usługi 68264795%357 LEADER 26821781%131 RAZEM1 3201 20291%729

12 12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. 22 5979700, 22 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Efekty wdrażania PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google