Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty wdrażania PROW w województwie mazowieckim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty wdrażania PROW w województwie mazowieckim"— Zapis prezentacji:

1

2 Efekty wdrażania PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim
Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3 Przed akcesją SAPARD, ISPA i PHARE
następnie Sektorowe Programy Operacyjne DZIŚ I JUTRO! PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH!

4 PROW ruszał w Polsce nie bez problemów, ale dzięki zaangażowaniu Nas wszystkich ryzyko opóźnień w realizacji zostało zażegnane. Jako program UE kieruje się zasadą N + 2. Statystycznie do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu.

5 Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Scalania i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł) Odnowa i rozwój wsi - budżet 43,3 mln euro (180 mln zł) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - budżet 164,1 (682 mln zł) Działania LEADER budżet ogólny 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez SW – 268 mln zł RAZEM BUDŻET PROW dla MAZOWSZA – ok. 1,3 mld złotych

6 Działanie: Scalenia i melioracje rezultaty na Mazowszu
Wybudowano/wyremontowano 12 km wałów przeciwpowodziowych Wybudowano/wyremontowano 38 km rowów Wybudowano 1714 km sieci drenarskiej Ukształtowano 100 km przekroju koryta rzek Objęto 5303 ha powierzchni użytków gruntowych ochroną przeciwpowodziową 6

7 Działanie: Odnowa i rozwój wsi
7

8 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno-ściekowa 430 Odpady komunalne 15 Odnawialne źródła energii 8 Targowiska stałe 25 Infrastruktura szerokopasmowego internetu 2 Razem 480 8

9 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej wybudowane sieci wodociągowe – 692 km wybudowane sieci kanalizacyjne – 731 km liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 9 383 wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 29 odpady komunalne objęte systemami zbiórki – t energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 32 MWh targowiska nowe – 4, zmodernizowane - 10 9

10 Działania LEADER na Mazowszu
Zorganizowano ok. 420 imprez promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych Wybudowano, wyremontowano, wyposażono ok. 400 wiejskich świetlic Utworzono i zagospodarowano ok. 130 miejsc w przestrzeni publicznej, Zrealizowano ok. 230 projektów dotyczących promocji lokalnej twórczości kulturalnej i historycznej, w tym miejscowych tradycji i zwyczajów, obrzędów Wybudowano, przebudowano ok. 240 obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz małej architektury Wybudowano, wyremontowano, utworzono ok. 160 obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc wypoczynku Utworzono, zmodernizowano 95 punktów informacji turystycznej, stron internetowych związanych z ofertą turystyczną Przeszkolono ponad 15,5 tys. osób 10

11 Stan realizacji PROW 2007-2013 na Mazowszu
Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowania Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 190 177 93% 88 Odnowa i rozwój wsi 180 161 90% 153 Podstawowe usługi 682 647 95% 357 LEADER 268 217 81% 131 RAZEM 1 320 1 202 91% 729 11

12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel , 12


Pobierz ppt "Efekty wdrażania PROW w województwie mazowieckim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google