Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" =

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" ="— Zapis prezentacji:

1 Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" =

2 Czym jest komplementarność i jakie daje korzyści? Kilka źródeł wsparcia – jeden cel Holistyczne podejście – koncentracja celów na najważniejszym obszarze Wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań Zmaksymalizowanie korzyści dla beneficjenta Lepszy efekt dla regionu

3 Potrzebuję dotacji na inwestycję Potrzebuję doradztwa, jak rozwinąć firmę Potrzebuję wysoko wyspecjalizowanego personelu Potrzebuję szkoleń Chcę współpracować z innymi firmami Potrzebuję innowacji i nowych technologii W zależności od tego czego Państwo potrzebują:

4 Co dzięki komplementarność można uzyskać? Dofinansowanie na innowacyjne inwestycje w firmach Przeszkolić pracowników dostosowując ich kwalifikacje do potrzeb firmy Zatrudnić wysoko wyspecjalizowany personel lub przyjąć na staż pracownika naukowego, który zaproponuje innowacyjne rozwiązanie w firmie Uzyskać profesjonalne doradztwo w zakresie rozwoju firmy i przygotowanie jej do wdrożenia innowacji Rozwinąć firmę poprzez udział w sieciach branżowych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu zaplecza badawczego

5 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Poddziałanie Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez pracowników naukowych Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury: Poddziałania Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo- rozwojowymi a przedsiębiorstwami Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Poddziałania Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP zakresie innowacji i nowych technologii Dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologię oraz zmiany organizacyjne i procesowe Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

7 W zależności od Państwa potrzeb proponujemy kilka możliwych ścieżek wykorzystania funduszy unijnych: Potrzebuję dotacji na inwestycję Potrzebuję doradztwa jak rozwinąć firmę Potrzebuję specjalistów Potrzebuję szkoleń Chcę współpracować z innym firmami Potrzebuję innowacji POKL Profesjonalne doradztwo POKL Dokumentacja wdrożeniowa RPO Dotacja na inwestycje innowacyjne RPO Dotacja na inwestycje innowacyjne Staże pracowników naukowych Tymczasowe zatrudnienie POKL Sieci współpracy MŚP - B+R POKL Profesjonalne doradztwo POKL Sieci współpracy MŚP - B+R RPO Zaplecze badawcze POKL Staże pracowników naukowych Tymczasowe zatrudnienie Sieci współpracy MŚP - B+R RPO Zaplecze badawcze POKL Organizacja szkoleń POKL Organizacja szkoleń POKL Organizacja szkoleń POKL Organizacja szkoleń

8 Komplementarność

9 Zapraszamy do punktów informacyjnych


Pobierz ppt "Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" ="

Podobne prezentacje


Reklamy Google