Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMINATOR – ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TARNOWSKIEGO RZEMIOSŁA PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW TARNÓW – SEVILLA – ERFURT PAŹDZIERNIK/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMINATOR – ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TARNOWSKIEGO RZEMIOSŁA PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW TARNÓW – SEVILLA – ERFURT PAŹDZIERNIK/"— Zapis prezentacji:

1 TERMINATOR – ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TARNOWSKIEGO RZEMIOSŁA PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW TARNÓW – SEVILLA – ERFURT PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD 2015

2 REALIZATOR PROJEKTU IZBA RZEMIEŚLNICZA W TARNOWIE PARTNERZY MOVE ON SOLUTIONS SEVILLA HISZPANIA HANDWERKSKAMMER ERFURT – IZBA RZEMIEŚLNICZA NIEMCY

3 PROJEKT REALIZOWANY W RZSZ W TARNOWIE I PILŹNIE OD LIPCA 2014 DO CZERWCA 2016 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

4 CELE EUROPEJSKIEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

5 PODSTAWOWE POJĘCIA CERTYFIKAT - potwierdzenie posiadania określonych kompetencji (wiadomości + umiejętności) EUROPASS MOBILNOŚĆ - dokument potwierdzający szkolenie odbywane w innym kraju europejskim EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI - unijny układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji (wiadomości + umiejętności + odpowiedzialność za produkt) uzyskiwanych w różnych krajach W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.

6 RODZAJE ZAWODÓW STAŻOWYCH

7 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  poprzedzona kampanią informacyjną o projekcie,  ogłoszenia kierowane do uczniów ostatnich klas,  spotkania informacyjne w szkołach,  informacje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www Izby Rzemieślniczej PROCES REKRUTACJI OBEJMOWAŁ  złożenie formularza aplikacyjnego  rozmowę kwalifikacyjną  akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny  utworzenie listy rezerwowej

8 KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW A/ FORMALNE  ukończony przedostatni rok nauki w danym profilu,  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,  odbyte praktyki zawodowe z co najmniej dobrą oceną,  pozytywna opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego. B/ JAKOŚCIOWE  wysoka motywacja do wyjazdu,  opinia pracodawcy z praktyk krajowych, wychowawcy, pedagoga szkolnego,  umiejętności współpracy w grupie,  odporność na stres związany z rozłąką z rodziną.

9 OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE 62/67 godz.  konsultacje językowe w języku angielskim 10 godzin,  kurs języka hiszpańskiego/ niemieckiego od podstaw 30 - 35 godzin,  przygotowanie psychologiczne 10 godzin,  podstawy komunikacji międzykulturowej 8 godzin,  przygotowanie pedagogiczne 4 godziny.

10 ORGANIZACJA PODRÓŻY:  zorganizowana podróż grupowa przy udziale opiekuna, nadzorującego prawidłowy przebieg podróży.  podróż do Erfurtu - najkorzystniejszym środkiem transportu - podstawionym busem,  do Hiszpanii przelot samolotem z Krakowa do Madrytu, przejazd ekspresem z Madrytu bezpośrednio do Sewilli.

11 ORGANIZACJA ZAKWATEROWANIA SEWILLA - Hiszpania  Rezydencja Universitaria Fernando Villalon  Adres: C/ Paraje de Paterna 10, Bormujos  Standard hotelu: Pokoje dwuosobowe wyposażone w funkcjonalną kuchnię i łazienkę.  Bezpłatny dostęp do WIFI.  Możliwość korzystania z pralni, siłowni, sali komputerowej i telewizyjnej.

12 ORGANIZACJA ZAKWATEROWANIA ERFURT NIEMCY schronisko młodzieżowe Jugendherberge Erfurt Hochheimerstraße 12 Standard: pokoje czteroosobowe z łazienkami, stołówka, pełne wyżywienie, sala TV, dostęp do WIFI.

13 FIRMY PRZYJMUJĄCA - ZAKŁADY W ERFURCIE warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, obróbki metali, cukiernicze, piekarnia Autohaus M. Flügel GmbH Bartosz Piątek, Dominik Szpara Autocenter Kornmaul GmbH & Co. KG Gabriel Fulara, Jakub Zięba Bäckerei und Konditorei Matthias Rüger Bartłomiej Kolak, Klaudia Madejska Frau Jana Gebhardt Angelika Madeja Frau Silke Doninger Kinga Dziadura Frau Andrea Jülich, Małgorzata Gil MAE Metall und Anlagenbau GmbH Damian Słota Michael Storch „Metallbau Loth“ Mariusz Pietruszka Bäckerei Torsten Roth Wojtuła Krzysztof

14 FIRMY PRZYJMUJĄCE - ZAKŁADY W SEVILLI – salon fryzjerski, cukiernia, salon samochodowy, restauracje, zakład budowlany Koupas Peluqueros Monika Pyzia Confitería la Campana S.L. Kamil Piekarczyk Fontanería Lama Paweł Stolarczyk, Arkadiusz Lis Restaurante San Marco Izabela Loś, Kacper Żak Norauto, S.A.U. Marcin Kurcz, Jakub Starzyk, Łukasz Mrozek, Dawid Radliński Perro Viejo Tapas Bar Teresa Bryg, Martyna Burza

15 SCHEMAT ORGANIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO  I ETAP - zatwierdzenie zakresu zadań stażysty – w załączniku do umowy stażowej  II ETAP - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną firmy oraz typem oferowanych usług, wyszukanie lokalizacji zakładu  III ETAP - zapoznanie się w praktyce z zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy  IV ETAP - wdrożenie zasad pracy i etyki zawodowej na stanowisku oraz procedur obowiązujących w firmie  V ETAP - zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności związanych z daną profesją na stanowisku pracy ( SYSTEM „on the Job training”)

16 REZULTATY STAŻU „MIĘKKIE”  podniesienie umiejętności zawodowych,  podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych oraz wzrost umiejętności adaptacyjnych,  poznanie specyfiki zagranicznego rynku pracy,  przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym - wzrost mobilności uczniów,  nabyte kwalifikacje zwiększają konkurencyjność stażystów na rynku pracy i ułatwiają zatrudnienie lub założenie własnej działalności.

17 REZULTATY STAŻU „TWARDE” KAŻDY Z 24 UCZESTNIKÓW  Przepracował średnio 170 godzin stażowych,  Uczestniczył w 62/67 godz. kursów i zajęć przygotowujących,  Otrzymał 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje; - Europass Mobilność - Certyfikat wystawiony przez pracodawcę - Dyplom ukończenia kursu przygotowującego  Zdobył umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim/ niemieckim na poziomie komunikatywnym.

18 EUROPASS MOBILNOŚĆ

19 ZAWÓD FRYZJER (przykładowy) ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE odpowiadające 2 poziomowi ERK  Określenie i zdefiniowanie gatunków, rodzajów i stanu włosów, rozpoznawanie zmian chorobowych i stopnia zniszczenia włosów.  Wybór metod i preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz stylizacji włosów.  Poznanie nowych technik modelowania, cięcia włosów, nabłyszczania i upinania.

20 ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Umiejętność porozumiewania się w języku hiszpańskim/ niemieckim;  Rozumienie słuchania: A1  Rozumienie czytania: A1  Interakcja w mowie: A1  Wypowiedzi ustne: A1  Pisanie: A1

21 POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ - opis poziomu A1  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.  Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.  Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

22 DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU

23 CERTYFIKAT OD PRACODAWCY

24 OPINIE PRACODAWCÓW – NIEMCY Klaudia Madejska - wysoka kultura osobista i pilności na tyle grupy, wykazywana daleko idąca inicjatywa i talent organizatorski. Dominik Szpara- wysoka kultura osobista i pilności w pracy. Bartek Kolak - przewyższał wszystkich umiejętnościami językowymi i wiedzą ogólną. Krzysztof Wojtuła - imponował spokojem i ułożeniem, zyskał fantastyczną opinię w miejscu pracy.

25 OPINIE PRACODAWCÓW - HISZPANIA Jakub Starzyk - dostał najlepsze noty od szefa, który zaproponował mu nawet pracę w sezonie letnim po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu czeladniczego. Łukasz Mrozek - wyróżniony przez pracodawcę, za znajomość fachu, profesjonalizm, zaangażowanie, sumienność. Paweł Stolarczyk, Arkadiusz Lis – super pozytywne opinie od pracodawcy, jedni z najlepszych stażystów, wykazali się ogromną pomysłowością w pracy, organizacją, profesjonalizmem, dokładnością i dużym zaangażowaniem w nauce języka hiszpańskiego.

26 PODSUMOWANIE OCZEKIWAŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZED WYJAZDEM NA STAŻE DO SEVILLI I ERFURTU  Wszyscy uczestnicy projektu zdecydowanie liczyli na podniesienie umiejętności zawodowych i językowych.  Wszyscy uczestnicy planowali udział w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych a połowa dodatkowo w celu zdobycia certyfikatu.  Wysoko wypada ocena przygotowania językowo- kulturowego i psychologiczno-pedagogicznego  30% uczestników miało częściowe obawy związane z wyjazdem za granicę i czasowym oderwaniem od rodziny.

27 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET EWALUACYJNYCH UCZESTNIKÓW STAŻY W SEVILLI I ERFURCIE  Bardzo wysoko oceniane są obydwa staże, ich przebieg i uzyskane efekty.  Uczestnicy mieli możliwość rozwoju umiejętności kluczowych, których zdobycie w ich warunkach życiowych byłoby w dużym stopniu utrudnione.  Wzrost pozytywnych wypowiedzi uczestników w stosunku do badań przeprowadzonych w połowie stażu.

28  Krytyczne spojrzenie na problem emigracji zarobkowej i zatrudniania w Unii Europejskiej.  Docenienie znaczenie opanowania języka obcego na poziomie konwersacji na współczesnym rynku pracy.  Uzyskanie certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność przez wszystkich uczestników.  Wysoki profesjonalizm partnerów w Hiszpanii i Niemczech, zarówno na etapie przygotowawczym jak i realizacyjnym.

29 Grupa trzecia - 24 uczestników od 15 lutego 2016 do 18 marca 2016 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TERMINATOR – ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TARNOWSKIEGO RZEMIOSŁA PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW TARNÓW – SEVILLA – ERFURT PAŹDZIERNIK/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google