Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAŻYŚCI NA JĘZYKACH SPOTKANIE INFORMACYJNE 13 PAŹDZIERNIKA 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAŻYŚCI NA JĘZYKACH SPOTKANIE INFORMACYJNE 13 PAŹDZIERNIKA 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 STAŻYŚCI NA JĘZYKACH SPOTKANIE INFORMACYJNE 13 PAŹDZIERNIKA 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Trwałe i efektywne podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i zdobycie doświadczenia zawodowego, przez osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

3 UCZESTNIK/-CZKA PROJEKTU Osoba bezrobotna do 30 roku życia: zamieszkała na terenie miasta Gdynia lub miasta Sopot; zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni;

4 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE Kryteria formalne Kryteria dodatkowo punktowane:  osoba bezrobotna długotrwale - 15 pkt.,  osoba bezrobotna niepełnosprawna - 10 pkt.,  osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne - 5 pkt. Łącznie można uzyskać 30 punktów.

5 REKRUTACJA DO PROJEKTU od 2 do 17 stycznia 2014 od 2 do 16 maja 2014 od 1 do 12 września 2014 od 10 do 24 października 2014 W zależności od przebiegu rekrutacji terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu. Może też być zmiana terminów rekrutacji.

6 REKRUTACJA DO PROJEKTU Formularz rekrutacyjny (wraz z CV) można składać: osobiście (PUP Gdynia, ul. Kołłątaja 8, godz. 8.00 – 15.00, pok. 101 – kancelaria), za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do Urzędu), faxem (58-621-06-95)

7 REKRUTACJA DO PROJEKTU Formularz rekrutacyjny można pobrać: w PUP Gdynia – parter stanowisko 14 lub I piętro pok. 116 na stronie www.pupgdynia.pl (Urząd pracy → Programy i Projekty → Projekty realizowane → Projekt Stażyści na językach)

8 FORMULARZ REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

9 ETAPY REKRUTACJI  złożenie Formularza rekrutacyjnego,  ocena Formularza rekrutacyjnego,  rozmowa kwalifikacyjna,  Lista uczestników oraz Lista rezerwowa,  informacja o zakwalifikowaniu,  podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie

10 FORMY WSPARCIA  Indywidualny Plan Działania  Szkolenia  Staż  Pośrednictwo pracy  Wsparcie dodatkowe: stypendium szkoleniowe i stażowe

11 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA Spotkania i warsztaty z Doradcą zawodowym. I spotkanie indywidualne (1,5h) – analiza sytuacji zawodowej, rozpoznanie potrzeb; Warsztaty samopoznania (10h zajęć w grupie) – pomoc w rozpoznaniu mocnych stron i predyspozycji za pomocą technik Assessment Center oraz testów i arkuszy samooceny; II spotkanie indywidualne (1,5h) – analiza wyników obserwacji, testów, podsumowanie informacji o mocnych stronach i o obszarach do rozwoju; III spotkanie indywidualne (1,5h) – sprecyzowanie celu zawodowego oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

12 SZKOLENIA Szkolenie interpersonalne (50h) – zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie między innymi zasady komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, postawy asertywne, autoprezentację, motywację zawodową; Intensywny kurs języka angielskiego (120h - 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu) - zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie między innymi słownictwo, gramatykę i ćwiczenie języka mówionego na poziomie średniozaawansowanym.

13 STAŻ 4 miesiące; podczas stażu uczestniczki/-y zapoznają się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, zdobywając w ten sposób doświadczenie zawodowe oraz mając możliwość praktycznego zastosowania umiejętności i wiedzy zdobytej na szkoleniu z języka angielskiego.

14 POŚREDNICTWO PRACY Usługa świadczona pod koniec realizacji stażu i/lub po jego zakończeniu, której celem będzie udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia u pracodawcy, u którego organizowany był staż lub znalezienie innego odpowiedniego zatrudnienia.

15 UWAGA !!! Procedura rekrutacyjna nie zwalnia z obowiązku przychodzenia do Działu Pośrednictwa Pracy, celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub na inne wcześniej ustalone terminy.

16 DZIĘKUJEMY Koordynator projektu Agnieszka Śliż pok. 116, I piętro tel. 58-620-49-54 wew. 116 Specjalista ds. rekrutacji Zofia Gunia stanowisko 14, parter tel. 58-620-49-54 wew. 314


Pobierz ppt "STAŻYŚCI NA JĘZYKACH SPOTKANIE INFORMACYJNE 13 PAŹDZIERNIKA 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google