Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Droga ucznia do mistrza – staże zawodowe w Niemczech”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Droga ucznia do mistrza – staże zawodowe w Niemczech”"— Zapis prezentacji:

1 „Droga ucznia do mistrza – staże zawodowe w Niemczech”
Podsumowanie projektu nr PL1-LEO w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która jest beneficjentem systemowym projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel projektu głównym celem było wsparcie mobilności ponadnarodowej 35 uczniów doskonalących się zawodowo w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez stworzenie uczniom możliwości odbycia stażu zagranicznego, wprowadzającego ich na Europejski Rynek Pracy, poszerzenie u uczestników posiadanej wiedzy i zdobycie kwalifikacji zawodowych, praca w środowisku odmiennym kulturowo i językowo, styczność z nowymi technologiami i rozwiązaniami miała umożliwić transfer doświadczeń i innowacji. Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Omówienie projektu W projekcie udział weźmie 35 uczniów naszej szkoły:
- 20 osób w zawodzie fryzjer - 10 osób w zawodzie sprzedawca - 5 osób w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych I tura – – II tura – – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Partner projektu - Instytucja przyjmująca
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz Schkeuditz, Niemcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 REZULTATY PROJEKTU – „miękkie”
podniesienie umiejętności zawodowych, podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki niemieckiego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach i tym samym przyczynienie się do wzrostu mobilności uczniów, kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Niemczech zwiększają konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwiają im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 REZULTATY PROJEKTU – „twarde”
KAŻDY Z 35 UCZESTNIKÓW - Przepracował 120 godzin stażowych, - Uczestniczył w 32 godz. zajęć językowo-kulturowo-pedagogicznych przygotowujących do wyjazdu, - Otrzymał 4 dokumenty potwierdzające kwalifikacje; 1/Europass Mobilność 2/Certyfikat wystawiony przez pracodawcę 3/ Certyfikat wystawiony przez partnerów projektu 4/ Zaświadczenie ukończenia kursu językowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 CERTYFIKATY EUROPASS MOBILNOŚĆ

10

11 Uczestnicy z podziałem na zawody

12 Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe
Fryzjer - umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy, dezynfekcja sprzętu fryzjerskiego, umiejętność stosowania technik modelowania i stylizacji fryzur. Sprzedawca - umiejętność segregacji towaru, zasad jego przechowywania i rozmieszczania, potrafi aranżować powierzchnię handlową, magazynować towar. Mechanik samochodowy - umiejętność wykonywania prostych operacji montażu i demontażu zespołów, układów i mechanizmów pojazdów samochodowych, zasady konserwacji podzespołów i zespołów samochodowych, znajomość urządzeń diagnostycznych. Ponadto wszyscy uczestnicy staży stosownie do swej branży opanowali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.

13 Zdobyte umiejętności i kompetencje organizacyjne
Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność organizowania pracy przy zachowaniu wyznaczonych terminów, wykorzystanie zasobów oraz podejmowania decyzji w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i prawidłowej obsługi. Umiejętność słuchania i wypowiadania się w sposób jasny i rzeczowy.

14 Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne
Umiejętność szybkiej integracji i wydajnej pracy. Zdolność przystosowania się do wielokulturowego środowiska pracy. Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym. Zdolność do przyjmowania nowych obowiązków. Asertywność. Zdolność do wnoszenia pomysłów i rozwiązań poprawiających działalność firmy.

15 EWALUACJA – badanie skuteczności staży;
Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy byli ankietowani za pomocą 4 ankiet. 2 ankiety były anonimowe, a 2 imienne. Dzięki tym narzędziom badane były potrzeby i oczekiwania uczestników względem projektu, poziom zadowolenia z przeprowadzonych zajęć kulturowo-pedagogicznych i językowych, poziom zadowolenia z pobytu na stażu w trakcie jego trwania oraz wrażenia po zakończeniu stażu. Uczniowie chętnie poddawali się ankietowaniu, a po wnikliwej analizie wszystkich ankiet można stwierdzić, że są oni w swych opiniach obiektywni I rzetelni.

16 EWALUACJA – badanie skuteczności staży;

17 Program kulturalny Uczniowie podczas pobytu w Niemczech uczestniczyli w programie kulturalnym poprzez zwiedzanie Lipska, wyjazd do Drezna, wyjazd do Berlina na weekend + nocleg + przewodnik. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Dziękuję za uwagę. Jan Brzeziński. Koordynator projektu Wałbrzych, 13
Dziękuję za uwagę Jan Brzeziński Koordynator projektu Wałbrzych, r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„Droga ucznia do mistrza – staże zawodowe w Niemczech”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google