Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Leonardo da Vinci OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Leonardo da Vinci OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Leonardo da Vinci OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”

2 „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Uczestnicy projektu: Hufiec Pracy Koszalin Hufiec Pracy Koszalin Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku Staż zorganizowany w: Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą

3 Celem projektu było wspieranie rozwoju zawodowego uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych przez poznanie działania firm zagranicznych i porównanie metod pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Projekt miał również na celu poprawę pod względem jakościowym oraz ilościowym europejskiej mobilności osób będących na początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego. Celem była też poprawa współpracy miedzy instytucjami kształcenia zawodowego oraz stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych w programach uczenia się przez całe życie. Podczas praktyki we Frankfurcie uczestnicy projektu zapoznali się z nowoczesnym sprzętem, z zasadami pracy w Niemczech, wymienili się doświadczeniami z niemieckimi rówieśnikami, a także w obrębie własnej grupy. Program praktyk przewidywał 30h zajęć tygodniowo.

4 I etap – rekrutacja i przygotowanie do projektu: - zajęcia przybliżające kulturę Niemiec, - specjalistyczny kurs języka niemieckiego, - zajęcia pedagogiczne

5 Staż 16.02.2014 – 01.03.2014 OSiW Mielenko Drawskie HP Koszalin 16 osób – 5 murarzy + 9 kucharzy 2 opiekunów – Monika Nnaka, Robert Durski

6 KUCHARZE Praca na kuchni

7

8 Serwis, obsługa gości, tłumaczenie jadłospisu

9 Murarze

10 Wyjazd do Berlina

11 Zakończenie – odbiór certyfikatów

12 Staż 09.03.2014 – 22.03.2014 OSiW Barlinek 16 osób – 8 murarzy + 8 stolarzy 2 opiekunów – Halina Gałaj, Robert Durski

13 Stolarze

14

15 Murarze

16

17 Integracja i rekreacja

18 Frankfurt nad Odrą

19 W Berlinie

20

21 Rozdanie certyfikatów

22 Na wesoło

23 REZULTATY PROJEKTU - 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zwiększyły europejską mobilność - 32 osoby podwyższyły umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz językowe, dzięki czemu uzyskały europejski wymiar swojego kształcenia - 32 osoby poprawiły swoją samoocenę, poczucie własnej wartości, co ma wpływ na poprawę ich atrakcyjności na rynku pracy - u 32 osób nastąpił wzrost świadomości konieczności dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego - 32 osoby zwiększyły zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole - 32 osoby zdobyły wiedzę o kulturze i obyczajach naszego sąsiada - 32 uczestników projektu otrzymało certyfikat Europass Mobility.

24 „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Prezentacja przygotowana przez uczestników z: OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji


Pobierz ppt "Projekt Leonardo da Vinci OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google