Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Leonardo da Vinci
„Mobilność europejska atutem na rynku pracy”   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN

2 „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” Uczestnicy projektu:
Hufiec Pracy Koszalin Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku Staż zorganizowany w: Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą

3 Celem projektu było wspieranie rozwoju zawodowego uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych przez poznanie działania firm zagranicznych i porównanie metod pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Projekt miał również na celu poprawę pod względem jakościowym oraz ilościowym europejskiej mobilności osób będących na początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego. Celem była też poprawa współpracy miedzy instytucjami kształcenia zawodowego oraz stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych w programach uczenia się przez całe życie. Podczas praktyki we Frankfurcie uczestnicy projektu zapoznali się z nowoczesnym sprzętem, z zasadami pracy w Niemczech, wymienili się doświadczeniami z niemieckimi rówieśnikami, a także w obrębie własnej grupy. Program praktyk przewidywał 30h zajęć tygodniowo.

4 I etap – rekrutacja i przygotowanie do projektu: - zajęcia przybliżające kulturę Niemiec, - specjalistyczny kurs języka niemieckiego, - zajęcia pedagogiczne

5 Staż 16.02.2014 – 01.03.2014 OSiW Mielenko Drawskie HP Koszalin 16 osób – 5 murarzy + 9 kucharzy
2 opiekunów – Monika Nnaka, Robert Durski

6 KUCHARZE Praca na kuchni

7

8 Serwis, obsługa gości, tłumaczenie jadłospisu

9 Murarze

10 Wyjazd do Berlina

11 Zakończenie – odbiór certyfikatów

12 Staż 09.03.2014 – 22.03.2014 OSiW Barlinek 16 osób – 8 murarzy + 8 stolarzy
2 opiekunów – Halina Gałaj, Robert Durski

13 Stolarze

14

15 Murarze

16

17 Integracja i rekreacja

18 Frankfurt nad Odrą

19 W Berlinie

20

21 Rozdanie certyfikatów

22 Na wesoło

23 REZULTATY PROJEKTU - 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zwiększyły europejską mobilność - 32 osoby podwyższyły umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz językowe, dzięki czemu uzyskały europejski wymiar swojego kształcenia - 32 osoby poprawiły swoją samoocenę, poczucie własnej wartości, co ma wpływ na poprawę ich atrakcyjności na rynku pracy - u 32 osób nastąpił wzrost świadomości konieczności dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego - 32 osoby zwiększyły zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole - 32 osoby zdobyły wiedzę o kulturze i obyczajach naszego sąsiada - 32 uczestników projektu otrzymało certyfikat Europass Mobility.

24 „Mobilność europejska atutem na rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” Prezentacja przygotowana przez uczestników z: OSiW BARLINEK, OSIW MIELENKO DRAWSKIE, HP KOSZALIN Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji


Pobierz ppt "Projekt Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google