Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ewaluacyjne „ Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ewaluacyjne „ Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ewaluacyjne „ Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 18.04.2011 r.

2 2 Cel główny badania: Wyznaczenie kierunków ewentualnych zmian w systemie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, prowadzących do poprawy jego działania/funkcjonowania.

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 18.04.2011 r. Przedmiot badania Analiza efektów wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego w początkowym okresie realizacji RPO WiM oraz systemu zarządzania finansowego RPO WiM, a także działań realizowanych w ramach wsparcia finansowego z Pomocy Technicznej RPO WiM i jakości funkcjonowania generatora wniosków o płatność LSI MAKS. Wykonawca badania EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach Termin realizacji badania Badanie zrealizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 18.04.2011 r. Metodologia Jakościowe:Ilościowe:  Analiza danych zastanych (desk research)  Ankiety telefoniczne (CATI) – 120 wywiadów  Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) – 31 respondentów  Anonimowe wywiady internetowe (CAWI) – 142 respondentów  Burza mózgów  Analiza SWOT  Studia przypadku  Analiza ścieżki krytycznej  Drzewo problemów  Panel dyskusyjny „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM” prowadzona była przy zastosowaniu zarówno jakościowych jak i ilościowych metod badawczych.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 18.04.2011 r. Rekomendacje W wyniku badania powstało 12 rekomendacji w następujących obszarach: I.System przelewów finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego, II.System płatności zaliczkowych, III.Kwalifikowalność wydatków dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM, IV.System motywacyjny i system wynagradzania pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM, V.Instrukcja do obsługi Generator Wniosków MAKS, VI.Warunki lokalowe w instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WiM, VI.Harmonogram ogłaszania konkursów.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 18.04.2011 r. Dziękuję za uwagę Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-93-00, Fax. (0-89) 521-93-09 Emil Walendzik Kierownik Biura Monitoringu i Analiz Departament Polityki Regionalnej Jednostka Ewaluacyjna RPO WiM


Pobierz ppt "Badanie ewaluacyjne „ Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google