Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 6 luty 2014 r. Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 6 luty 2014 r. Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 6 luty 2014 r. Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

2 Główne cele dot. edukacji wynikające z dokumentów strategicznych poprawa jakości nauczania –programy kształcenia, warunki kształcenia, kadra pedagogiczna zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy –rozwój współpracy szkół, placówek oświatowych i szkół wyższych z ich otoczeniem –doskonalenie modelu oraz promocja kształcenia zawodowego lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach –wzrost udziału uczniów osiągających najwyższe wyniki edukacyjne

3 poziom krajowy (PO WER) –włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy –rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem –modernizacja treści i metod kształcenia oraz szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców –rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. –prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

4 poziom regionalny (RPO WL - EFS) –działania ukierunkowane na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli zawodu –wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych –współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z uczelniami wyższymi –wyposażenie/doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne –programy pomocy stypendialnej –organizowanie i udzielanie informacji edukacyjno-zawodowej Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

5 poziom regionalny (RPO WL - EFRR - możliwe wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS i jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do osiągnięcia celów wynikających z CT10): –infrastruktura szkolnictwa zawodowego zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnych rynków pracy i Smart specialisation, biogospodarka usługi medyczne i prozdrowotne energetyka niskoemisyjna informatyka i automatyka –komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

6 RPO – 2,22 mld Euro wsparcia Unii Europejskiej –EFS – 45,99 mln Euro –EFRR – 30,28 mln Euro Planowana alokacja

7 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin tel. (81) 44-16-843, faks (81) 44-16-853 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel. (81) 44-16-738, faks (81) 44-16-740


Pobierz ppt "Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 6 luty 2014 r. Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google