Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remont Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remont Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej."— Zapis prezentacji:

1 Remont Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

2 Diagnoza stanu technicznego przedszkola Słaby stan techniczny, obiekt oddany do użytku w 1990 r., od tego czasu wewnątrz obiekt był remontowany cząstkowo w ramach środków własnych Sala do ćwiczeń gimnastycznych nie spełnia norm Łazienki nie spełniają odpowiednich norm Brak łazienki dla jednej grupy przedszkolnej Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych do obiektu Brak dostosowanych pomieszczeń i łazienek dla osób niepełnosprawnych Brak Sali dydaktycznej Brak Sali do zajęć polisensorycznych Sala gimnastyczna nie spełnia odpowiednich norm Wyposażenie przedszkola pochodzi z lat 80-tych Sprzęt dydaktyczny jest zniszczony i niekompletny

3 Cel główny projektu Poprawa dostępności i jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury oświatowo-edukacyjnej

4 Wartość inwestycji: 752 586,57 zł Wartość dofinansowania: 394 175,21 zł Termin realizacji: marzec 2010 r. – październik 2010 r.

5 ETAP I Przygotowanie projektu styczeń 2010 r. - Opracowanie dokumentacji technicznej luty 2010 r. - Przygotowanie studium wykonalności 01.03.2010 r. - Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zarządzania RPO wniosku o dofinansowanie 25.06.2010 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim Realizacja i zakres projektu

6 ETAP II Realizacja projektu Etap budowyEtap promocji

7 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Wykonawca: KOLBUD Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzccy, ul. Wojska Polskiego 46; 18-500 Kolno Termin realizacji: 03.08.2010r.-22.10.2010r. Wartość zadania: 611 486,42 zł Wykonanie rzeczowe inwestycji : -Prace remontowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie -Zakup wyposażenia dydaktycznego ( wyposażenie do sali polisensorycznej, wyposażenie nowo powstałej Sali dydaktycznej, wyposażenie w programy multimedialne) - Inspektor Nadzoru: „ATM „Usługi Budowlane Krzysztof Miklaszewicz z siedzibą Białymstoku

8 Realizacja i zakres projektu Etap budowy – zakres prac Prace remontowe prowadzone w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i wod-kan w remontowanych i adoptowanych pomieszczeniach w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze Zakup wyposażenia- programy multimedialne Zakup wyposażenia do nowo powstałej Sali dydaktycznej Zakup wyposażenia do Sali polisensorycznej Łącznie remontowana powierzchnia obiektu wynosi: 666,14m2 w tym: -Piwnica 116,7m2 -Parter 349,24m2 -I piętro 200,20m2

9 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Okres:

10 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Okres:

11 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Okres:

12 Realizacja i zakres projektu Etap promocji W „Miesięczniku Kolneńskim” pojawiają się informacje o inwestycji oraz stanie zaawansowania robót Na stronie Urzędu Miasta w zakładce Biznes/ Inwestycje znajduje się link do strony promującej projekt Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu stosowane są odpowiednie oznaczenia korespondencji i dokumentów związanych z projektem zgodnie z Wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe

13 Poprawa dostępności i jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury oświatowo-edukacyjnej Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym, poprzez remont i wyposażenie Przedszkola Miejskiego nr 4, Zwiększenie dostępności dla dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych Wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym z terenów wiejskich Rezultaty projektu; Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli- 23 Liczna dzieci w przedszkolach korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych obiektów wspartych w wyniku realizacji projektu: 233 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu: 233 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (brutto, w pełnym wymiarze godzin) -3 Korzyści wynikające z realizacji projektu

14 Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Poleska 89 15- 874 Białystok www.wrotapodlasia.pl Beneficjent Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno www.umkolno.pl 86 278 21 33


Pobierz ppt "Remont Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google