Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO
Wokół pojęć komunikacja / komunikowanie społeczne Ogólny schemat procesu wymiany informacji i jego elementy - nadawca, odbiorca, kontekst, nastawienie Terminologia komunikologii jako nauki o komunikowaniu

2 DEFINICJE - PRZEGLĄD Analizą i badaniem procesów komunikowania zajmuje się nauka o komunikowaniu. Powstała ona na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku, ma zatem przeszło sześćdziesiąt lat. Komunikologia jako kierunek studiów jest obecna w zdecydowanej większości amerykańskich uniwersytetów i wielu uczelniach europejskich. Pojęcie „komunikowanie” pochodzi od łacińskiego czasownika communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć) i rzeczownika communio (wspólność, poczuciełączności)[1].Sam termin communication, początkowo w brzmieniu łacińskim, a następnie wchłonięty przez języki nowożytne, pojawił się w XIV wieku i oznaczał „wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś stosunków”[2]. [1] Słownik łacińsko – polski, PWN, Warszawa 1973, s. 101. [2] B. Jamrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 1997, s. 22.

3 DEFINICJE - PRZEGLĄD „Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki”[1]. [1] B. Dobek - Ostrowska, Podstawy ..., s.13.

4 PODSTAWOWE POJĘCIA Komunikowanie, jako proces społeczny, jest działalnością celową. Do najważniejszych celów komunikowania społecznego możemy zaliczyć: przekazywanie informacji i doświadczeń; budowanie modelu służącemu wyjaśnianiu świata; prezentacja siebie i innych; rozwój własnej osobowości; nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi; wpływanie na postępowanie innych ludzi; kształtowanie przekonań i postaw innych ludzi; porównywanie idei i pomysłów; organizowanie poczynań i współpracy; uzgadnianie transakcji; zapewnianie innym przyjemności i rozrywki; prowadzenie negocjacji; uleganie namiętności mówienia o sobie.

5 PODSTAWOWE POJĘCIA - ZASADY
ZASADA 1. KOMUNIKOWANIE JEST NIEUCHRONNE ZASADA 2. KOMUNIKOWANIE JEST CZYNNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ ZASADA 3. KOMUNIKOWANIE JEST NIEODWRACALNE ZASADA 4. KOMUNIKOWANIE MA ASPEKT TREŚCIOWY I ZALEŻNOŚCIOWY ZASADA 5. KOMUNIKOWANIE WYMUSZA NA NADAWCY I ODBIORCY KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ ZASADA 6. KOMUNIKOWANIE JEST CZYNNOŚCIĄ SEKWENCYJNĄ ZASADA 7. KOMUNIKOWANIE DWÓCH OSÓB MOŻE BYĆ KOMPLEMENTARNE LUB SYMETRYCZNE

6 POZIOMY KOMUNIKOWANIA SIĘ D
POZIOMY KOMUNIKOWANIA SIĘ D. McQuail, Mass Communication Theory, London 1987 Komunikowanie masowe Komunikowanie organizacyjno- instytucjonalne Komunikowanie międzygrupowe grupowe interpersonalne intrapersonalne Dużo przypadków Mało przypadków

7 TO JUŻ NIESTETY KONIEC!!!


Pobierz ppt "PODSTAWY KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google