Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico i oznacza czynić wspólnym, coś z kimś dzielić, a także komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico i oznacza czynić wspólnym, coś z kimś dzielić, a także komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico i oznacza czynić wspólnym, coś z kimś dzielić, a także komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału. Powszechnie rozumiana jest jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Komunikacja interpersonalna jest podejmowaną w określonym kontekście wymianą werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. /Z. Nęcki/

3 NADAWCA PRZEKAZ KANAŁ ODBIORCA EFEKT kto mówi? co mówi? w jaki sposób? do kogo? z jakim skutkiem?

4 Uległe - oznaczające tendencję do ucieczki, oparte jest na reakcjach instynktownych, jakie przejawia się w obliczu zagrożenia. Tego rodzaju zachowania są w komunikowaniu się mało efektywne. Agresywne - Osoba agresywna czuje w stosunku do innych złość czy nawet nienawiść. Szuka poklasku i uwagi, często przerywa innym, wtrąca się, wywyższa. Asertywne - definiowane jako umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inna osobą, czy osobami, oraz umiejętność stawiania i obrony własnych praw.

5 Badania antropologa, doktora psychologii - Alberta Merabiana

6

7

8 Komunikacja (dialog) składa się z mówienia i słuchania. Zazwyczaj koncentrujemy się na mówieniu i przekonywaniu przeciwnika. Tymczasem wielkie korzyści płynące z uważnego słuchania umykają nam bezpowrotnie Platon określił trzy główne powody, które najbardziej utrudniają ludziom porozumiewanie się: Chęć wykazania swej racji za wszelką cenę Zmiana tematu rozmowy Nieumiejętność słuchania

9 Człowiek przeciętnie wykorzystuje jedynie 25 % umiejętności słuchania Pracownicy po wysłuchaniu 10-minutowej prezentacji odtwarzają średnio tylko 50 % podawanych informacji, a po upływie 48 godzin – jedynie 25 % (Nichols 1957)

10 Aktywne i skuteczne słuchanie Czynniki zewnętrzne Nadawca Odbiorca Komunikat werbalny Źródło: J. Stankiewicz Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999.

11 Obiektywizm Cierpliwość Wnikliwość Dokładność Otwartość Wrażliwość Wsparcie Szczerość

12 Sztuka mówienia – świadome bądź nieświadome opanowanie przez nadawcę reguł i form używania języka. (Kopperschmidt 1976)

13 ELEMENTY Monologowy exposé Negocjacyjny dialog Polemiczna dyskusja Referatowe wystąpienie Umiejętność milczenia Poprawność gramatyczna Jasne precyzyjne wypowiedzi Kultura wypowiedzi

14

15


Pobierz ppt "Słowo komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico i oznacza czynić wspólnym, coś z kimś dzielić, a także komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google