Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KOMPETENCJA SPOŁECZNA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. 2 KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE TECHNICZNE (FACHOWE, MERYTORYCZNE) - zdolność posługiwania się narzędziami,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KOMPETENCJA SPOŁECZNA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. 2 KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE TECHNICZNE (FACHOWE, MERYTORYCZNE) - zdolność posługiwania się narzędziami,"— Zapis prezentacji:

1 1 KOMPETENCJA SPOŁECZNA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

2 2 KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE TECHNICZNE (FACHOWE, MERYTORYCZNE) - zdolność posługiwania się narzędziami, metodami i technologią w określonej specjalności KOMPETENCEJ SPOŁECZNE - zdolność współpracowania z ludźmi, rozumienia ich, motywowania i wywierania wpływu KOMPETENCJE KONCEPCYJNE - umysłowa zdolność koordynacji oraz integrowania wszystkich interesów i działalności organizacji, spostrzegania jej jako całości i współzależności jej części

3 3 KOMPETENCJA SPOŁECZNA KOMPETENCJA SPOŁECZNA TO ZDOLNOŚĆ DO UZYSKIWANIA U INNYCH LUDZI POŻĄDANYCH PRZEZ SIEBIE ZACHOWAŃ W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH składają się na nią umiejętności wspólne wszystkim sytuacjom społecznym np.: porozumiewanie się nawiązywanie współpracy wywierania wpływu przekazywanie informacji o emocjach i in. oraz profesjonalne umiejętności społeczne, niezbędne w zawodach polegających na radzeniu sobie z innymi ludźmi np.: kierownik, sprzedawca, nauczyciel, policjant, pielęgniarka i in.

4 4 ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ZACHOWANIA NATURALNE temperament system przekonań (na podstawie kluczowych informacji i doświadczeń życiowych) naśladownictwo

5 5 ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KONTROLA ZACHOWAŃ - ZACHOWANIA INSTRUMENTALNE nabyte w toku życia i/lub w trakcie szkoleń kompetencje w zakresie umiejętności społecznych – technik komunikacji, współpracy, negocjacji i wywierania wpływu kompetencje w zakresie sterowania własnym zachowaniem

6 6 ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KONTROLA EMOCJI inteligencja emocjonalna rozwój osobisty – samowiedza i świadomość kompetencje w zakresie sterowania emocjami, motywacją i aktywnością dla własnego rozwoju

7 7 ZACHOWANIA NATURALNE – TYPY TEMPERAMENTU niestabilny układ nerwowy stabilny układ nerwowy introwersjaekstrawersja niestabilny introwertyk MELANCHOLIK niestabilny ekstrawertyk CHOLERYK stabilny ekstrawertyk SANGWINIK stabilny introwertyk FLEGMATYK

8 8 UNIKANIE AKOMODACJA KOMPROMIS RYWALIZACJAWSPÓŁPRACA K O O P E R A T Y W N O Ś Ć ASERTYWNOŚĆASERTYWNOŚĆ otwarta konfrontacja manipulacja STYLE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW silnie asertywny słabo asertywny słabo kooperatywny silnie kooperatywny

9 9 WYBRANE KOMPETENCJE SPOŁECZNE LIDERA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO skuteczne i konstruktywne komunikowanie się trafne odczytywanie intencji i postaw innych ludzi skuteczne reagowanie w sytuacji oporu wobec zmiany konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych i zarządzanie konfliktem negocjowanie, mediacje konstruktywne wywieranie wpływu i różnicowanie technik wywierania wpływu współpraca zarządzanie emocjami własnymi i innych motywowanie, budowanie zaangażowania i kształtowanie pożądanych postaw dyscyplinowanie organizowanie i moderowanie pracy grupowej sztuka prezentacji budowanie autorytetu uczenie innych ….......

10 10 ABY SPRAWNIE REALIZOWAĆ CELE W RELACJACH Z INNYMI, NALEŻY WZAJEMNE STOSUNKI OPRZEĆ NA: PRECYZYJNEJ PERCEPCJI SPRAWNEJ KOMUNIKACJI ODPOWIEDNICH EMOCJACH PATRZENIU W PRZYSZŁOŚĆ CELOWOŚCIOWEJ PERSPEKTYWIE

11 11 PRECYZYJNA PERCEPCJA czyli trafne spostrzeganie innych ludzi - umiejętność przypisywania innym ludziom takich cech, jakie naprawdę posiadają lub taki postaw jakie naprawdę mają SPRAWNA KOMUNIKACJA czyli taka wymiana informacji, aby odbiorca rozumiał przekazy zgodnie z intencją nadawcy ODPOWIEDNIE EMOCJE czyli umiejętność takiego komunikowania i kontroli emocji, aby utrzymywały się na poziomie sprzyjającym realizacji zadań PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ czyli umiejętność analizowania wpływu, jaki nasze działanie będzie miało na przyszłe relacje z innymi ludźmi i umiejętność kształtowania tych relacji zgodnie z własnymi celami CELOWOŚCIOWA PERSPEKTYWA czyli umiejętność skupiania się na realizacji własnych celów przy zachowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz na wywieraniu wpływu zawsze w kierunku realizacji założonych celów

12 12 WZAJEMNOŚCI NIEDOSTĘPNOŚCI AUTORYTETU ZAANGAŻOWANIA (KONSEKWENCJI) LUBIENIA I SYMPATII SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI REGUŁY WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO

13 13 ROLE W EFEKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM ZESPOLE KOORDYNATOR (planowanie, organizowania i nadzorowanie pracy innych, zapewnianie zasobów, kontrola) PRAKTYCZNY ORGANIZATOR (realizacja zadań, skupienie na pracy wykonawczej, samodzielność) LIDER (przewodzenie, budowanie zespołu, angażowanie, motywowanie, dominacja, wywieranie wpływu) POMYSŁODAWCA (wiedza fachowa, rozwiązywanie problemów merytorycznych, niskie preferencje pracy z ludźmi) BADACZ ZASOBÓW (kontakty zewnętrzne, kontakty nieformalne, nastawienie na zewnątrz) SĘDZIA (ocena realności i poprawności merytorycznej pracy, wiedza fachowa, realizm, krytycyzm) PRACOWNIK ZESPOŁU (nastawienie na relacje, budowanie atmosfery, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie) KONTROLER (nastawienie na poprawność formalną, drobiazgowość, dokładność, odpowiedzialność, niskie preferencje pracy z ludźmi)

14 14 Dziękuję za uwagę. Maria Łukasiewcz Grupa Trenerska IN VIVO


Pobierz ppt "1 KOMPETENCJA SPOŁECZNA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. 2 KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE TECHNICZNE (FACHOWE, MERYTORYCZNE) - zdolność posługiwania się narzędziami,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google