Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika resocjalizacyjna - Norma społeczna- Mirosław Hanulewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika resocjalizacyjna - Norma społeczna- Mirosław Hanulewicz."— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika resocjalizacyjna - Norma społeczna- Mirosław Hanulewicz

2 Pedagogika resocjalizacyjna ?

3 jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się projektowaniem czynności wychowawczych w stosunku do osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji tj. tej kategorii osób, które z rozmaitych powodów wykazują objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, przestępczości i paraprzestępczości.

4 Norma społeczna Norma ?

5 Norma społeczna Norma grupowa podzielana przez wszystkich, lub prawie wszystkich członków grupy ocena zachowania, które jest właściwe dla tej grupy. /H. Sęk, Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1998r., s / Norma zasady postępowania, standardy, które określają właściwe zachowanie w grupie.

6 Norma społeczna Po co nam normy ?

7 Norma społeczna Normy: 1.Pomagają zrealizować cele grupy 2.Pomagają umocnić grupę 3.Pomagają członkom grupy rozwinąć przekonanie o słuszności czy prawdziwości ich opinii.

8 Norma społeczna Co to jest nieprzystosowanie ?

9 Norma społeczna Nieprzystosowanie społeczne to: odmiana rozwoju społecznego dziecka powodująca złe skutki dla samego dziecka i jego otoczenia społecznego (Wójcik 1984, s ); brak podatności dzieci i młodzieży na normalne (stosowane powszechnie) metody wychowawcze, co skłania rodziców oraz instytucje wychowawcze do poszukiwania specjalnych metod wychowawczych, medyczno-psychologicznych i medycznych; rodzaj zaburzeń w zachowaniu, spowodowany negatywnymi warunkami środowiskowymi" bądź zaburzeniami równowagi procesów ośrodkowego układu nerwowego; zaburzenie emocjonalne, wyrażające się trudnościami lub niemożliwością współżycia jednostki z innymi ludźmi;

10 Norma społeczna Człowiek jest tym bardziej przystosowany społecznie, im bardziej jest zdolny (może i umie) oraz im bardziej jest skłonny (chce) postępować zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Jak widać konieczne jest tutaj posiadanie zdolności wykonawczych oraz nastawienie do tych działań

11 Norma społeczna Zatem osoby niedostosowane to te, które: 1.Nie są zdolne (nie mogą) do pełnienia ról społecznych (np. głusi, niewidomi) 2.Nie są skłonne (nie chcą) do pełnienia ról społecznych WYKOLEJENIE SPOŁECZNE

12 Norma społeczna Charakterystyka osobowości antyspołecznej (wg ICD-10) 1.Nieliczenie się (bezwzględne) z uczuciami innych 2.Silna, utrwalona postawa nieodpowiedzialności, lekceważenie norm, reguł i zobowiązań społecznych 3.Bardzo niska tolerancja frustracji, niski próg wyzwalania agresji, gwałtowność reakcji 4.Niezdolność do przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń (zwłaszcza z kar, nieumiejętność uczenia się instrumentalnego) 5.Wyraźna skłonność do obwiniania innych, do racjonalizowania zachowań będących źródłem konfliktów z otoczeniem

13 Norma społeczna Cechy nienormalności (nie są to warunki konieczne i nie są wystarczające): 1.Cierpienie (nieadekwatne do sytuacji) 2.Trudności w przystosowaniu (nawiązywanie i utrzymywanie interakcji) 3.Nieracjonalność i dziwaczność (urywane wątki myślowe) 4.Nieprzewidywalność i utrata kontroli 5.Wyrazistość i niekonwencjonalność 6.Dyskomfort obserwatora 7.Naruszanie ideałów i norm moralnych


Pobierz ppt "Pedagogika resocjalizacyjna - Norma społeczna- Mirosław Hanulewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google