Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC."— Zapis prezentacji:

1 W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC

2 SCHEMAT PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ SHARON I WEAVER KODOWANIE ----PRZEKAZYWANIE ----ODKODOWANIE NADAWANIE --------------------ODBIERANIE W MODELU SHARONA I WEAVERA ISTOTNYMI ELEMENTAMI SĄ INTENCJA I INTERPRETACJA BY WYWOŁANA ZOSTAŁA POŻĄDANA REAKCJA U ODBIORCY

3 PRACA W GRUPACH ZABAWA KIJ I BUDOWA MOSTU

4

5 GR. A NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ W RELACJACH UCZEŃ - NAUCZYCIEL 1.NIEJASNO SFORMUŁOWANY KOMUNIKAT 2.NIEZGODNOŚĆ KOMUNIKACJI WERBALNYCH 3.PRZEŚWIADCZENIE O SWOJEJ RACJI 4.WERBALNA I NIEWERBALNA DEMOTYWACJA 5.BRAK AKTYWNEGO SŁUCHANIA 6.ZŁY DOBÓR MIEJSCA 7.OKOLICZNOŚCI FORMUŁOWANIA KOMUNIKATU 8.OŚMIESZANIE POGŁĄDÓW INNEJ OSOBY

6 GR. A 9. NEGATYWNE NASTAWIENIE ODBIORCY NA NADAWCĘ 10. NIEODPOWIEDNI DOBÓR TONU GŁOSU W WYPOWIEDZI 11. NIETRAKTOWANIE ROZMÓWCY INDYWIDUALNIE I PODMIOTOWO

7 GR. B NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKATACH WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH - NAUCZYCIEL –RODZICW 1.BRAK KLAROWNOŚCI WYPOWIEDZI 2.SŁOWOTOK 3. BRAK CZASU I MIEJSCA ODPOWIEDNIEGO DO ROZMOWY 4. ZBYT CZĘSTE POWTARZANIE NEGATYWÓW 5.STRACH PRZED OCENĄ 6. BRAK PROFESJONALIZMU 7. BRAK ASERTYWNOŚCI 8. UNIKANIE SYTUACJI TRUDNYCH

8 Gr. C ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI I KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE 1. SPÓJNOŚĆ 2. KOMUNIKAT JA 3. PRZEKAZ ZROZUMIAŁY DLA ODBIORCY 4.ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE WARUNKI DO ROZMOWY 5. SCHEMAT ROZMOWY CEL ROZMOWY I PRZYGOTOWANIE 6. GESTY WYRAŻAJĄCE SZACUNEK 7. OTWARTA POSTAWA CIAŁA 8. SPOSÓB MÓWIENIA

9 9. TON GŁOSU 10. KONTAKT WZROKOWY 11. GESTYKULACJA 12. UBIÓR

10 PODSUMOWANIE ROLA NAUCZYCIELA W RELACJACH Z RODZICEM I UCZNIEM 1.NAUCZYCIEL JEST Z UCZNIEM I RODZICEM 2.RODZIC JEST NAJLEPSZYM SPECJALISTĄ W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA

11 KOMPETENCJE NAUCZYCIELA 1.SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 2. AKTYWNE SŁUCHANIE 3. UMIEJĘTNOŚĆ DIALOGU 4. ROZWIJANIE EMPATII 5. UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI 6. ASERTYWNOŚĆ 7. UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA I TWORZENIA ODPOWIEDNIEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO KLASY SZKOLNEJ 8. OTWARTOŚĆ

12 WNIOSKI BY ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATU WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO NALEŻY PAMIĘTAĆ 1.KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – MOWA CIAŁA JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW W RELACJACH 2.BYWA, ŻE RELACJE POMIĘDZY STRONAMI SĄ WAŻNIEJSZE OD TREŚCI

13 3. USTALONE ZASADY DOTYCZĄ WSZYSTKICH 4. ŚWIADOMA NAUKA POPRAWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ POPRZEZ JASNE FORMUŁOWANIE MYŚLI, PRECYZJĘ SĄDÓW I OBRONĘ WŁASNEGO STANOWISKA. 5. DZIĘKI SWOIM KOMPETENCJOM NAUCZYCIEL MOŻE WPŁYWAĆ NA PRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH

14 6. STWARZAMY WARUNKI DO SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH 7. PAMIĘTAMY O TOLERANCJI I UWZGLĘDNIAMY STANOWISKO INNEJ OSOBY

15 Dziękujemy za uwagę Miłego dnia !!


Pobierz ppt "W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google