Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia Zarządzania
Przedmiot badań Psychologii Zarządzania Współczesne podejście do psychologii zarządzania Główne zagadnienia psychologii zarządzania Mechanizm uczestnictwa organizacyjnego

2 Celem psychologii jest pogłębianie wiedzy o czynnościach psychicznych, poprzez które człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem, poznaje je i przekształca zgodnie ze swoimi potrzebami. Przedmiotem zainteresowania w Psychologii Zarządzania są relacje między ludźmi a ich pracą. Psychologia zarządzania obejmuje mi. in. komunikację między pracownikami, uczestnictwo w kulturze danej organizacji, postawy wobec pracy, zaangażowanie oraz satysfakcję z wykonywanej pracy, jaki i stres, zniechęcenie oraz szkolenia pracowników.

3 Przedmiot badań Psychologii Zarządzania
Nauka koncentruje się na zagadnieniach zarządzania w grupach, których uczestnicy są jednocześnie członkami określonych organizacji. Psychologia zarządzania jest gałęzią psychologii stosowanej, obszernym fragmentem nauki o zarządzaniu i organizacji. Wiedzę swoja czerpie z dziedzin takich jak psychologia pracy, socjologia organizacji jaki i z psychologii społecznej.

4 Współczesne podejście do psychologii zarządzania
Niegdyś rozpatrywano jednostronne przystosowanie człowieka do stanowiska pracy i stanowiska pracy do człowieka. Umożliwiało to rozpatrywanie zachowań człowieka w sytuacjach zmiennych, brano pod uwagę wyłącznie cechy sprawnościowe (zdolności). Z czasem powiększono zakres zainteresowań o analizę zachowań człowieka w organizacji, przez co pojęcie pracownika zastąpiono pojęciem członka organizacji.

5 Główne zagadnienia psychologii zarządzania
Przygotowanie do pracy – w którego skład wchodzi orientacja zawodowa oraz kształcenie zawodowe. Problem doboru zawodowego- obejmuje selekcję oraz klasyfikację kadr. Założeniem jest maksymalne wykorzystanie uzdolnień ludzkich oraz zapewnienie pracownikom jak największego zadowolenia z pracy. Adaptacja do środowiska pracy-przystosowanie do społecznego środowiska pracy, wymagań zawodowych oraz warunków pracy. Stosunki międzyludzkie- dążenie do stworzenia warunków powodujących zadowolenie z pracy.

6 Psychologiczne zarządzanie- ochrona zdrowia psychicznego pracowników i kadr kierowniczych. Prezentuje również możliwości skutecznego likwidowania konfliktów w pracy. Poznanie swoich mocnych stron- wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego.

7 Mechanizm uczestnictwa organizacyjnego określa procesy i zjawiska, które warunkują wystąpienie pewnego systemu zachowań związanego ze wstąpieniem jednostki do organizacji i trwaniem w niej aż do momentu odejścia.

8 Podstawowe mechanizmy motywujące uczestnictwo to:
Lęk Kalkulacja Lojalność Typy pobudzania organizacyjnego : Przymus Bodźce ekonomiczne Pochwały, wyróżnienia- gratyfikatory moralne

9 Modele zachowania organizacyjnego
INDYWIDUALNA (psychologia)- uczenie się, motywowanie, spostrzeganie , analiza zdolności, poziom zadowolenia z pracy, zdolności podejmowania indywidualnych decyzji, stres organizacyjny. GRUPOWA (socjologia, psychologia społeczna)- sprawowanie władzy, komunikowanie się między grupami, konflikty, na ile grupa wpływa na jednostkę, jaka jest komunikacja interpersonalna. SYSTEMOWA (antropologia kulturowa)-porównanie postaw, analiza porównawcza systemów wartości organizacji.

10 Trzy najważniejsze style kierowania: Atokratyczny- najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Styl ten wiąże się często z określonymi cechami osobowości lidera grupy, czyli tzw. osobowość autorytarną. Liberalny- zakład, ze najważniejsi są zwolennicy lidera. Charakteryzuje się zupełną biernością lidera w stosunku do poczynań grupy, jest w ten sposób zaprzeczeniem kierowania. Demokratyczny- zakałda, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy.


Pobierz ppt "Psychologia Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google