Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my, Warszawa 1996, str. 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my, Warszawa 1996, str. 30."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my, Warszawa 1996, str. 30

4 l Nadawca l Odbiorca l Kontakt – relacja między nadawcą a odbiorcą l Kod – system znaków (język), którym posługuje się nadawca i odbiorca l Komunikat – przekaz, tekst skierowany przez nadawcę do odbiorcy l Kontekst – elementy rzeczywistości pozajęzykowej, do której odnosi się komunikat

5 Funkcje tekstów l Komunikatywna [Język jako narzędzie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą] l Stanowiąca l Magiczna [Język oddziałujący na rzeczywistość]

6 Funkcja komunikatywna l Informatywna l Ekspresywna l Impresywna l Poetycka l Fatyczna

7 Funkcja informatywna l Polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej rzeczywistości l Pada deszcz l To jest moja młodsza siostra

8 Dla tekstów o funkcji informatywnej charakterystyczne są: l wypowiedzenia oznajmujące, często złożone l brak wykrzyknień, wypowiedzi eliptycznych, czy rozkaźników l brak słownictwa nacechowanego emocjonalnie l jednoznaczność, spójność, prawdziwość tekst

9 Funkcja ekspresywna l Polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastrojach, emocjach, poglądach np. l Denerwuje mnie to, że cały czas pada l Nie lubię poniedziałku

10 Dla tekstów o funkcji ekspresywnej charakterystyczne są: l zdania wykrzyknikowe, często urwane l zdania eliptyczne l apostrofy l brak spójności tekstu l liczne równoważniki zdania

11 Funkcja impresywna l Związana jest z oddziaływaniem komunikatu na zachowanie odbiorcy. Nadawca za pomocą języka nakłania odbiorcę do pewnych zachowań np. l Weź parasol l zaufaj mi. Wiem, co mówię

12 Dla tekstów o funkcji impresywnej charakterystyczne są: l zdania oznajmujące z orzeczeniami o znaczeniu normatywnym np. powinien, należy wolno, wskazane jest itp. l zdania oznajmujące z oceną np. dobry, podły itp. l zdania rozkazujące l teksty te są najczęściej niezwykle spójne, posiadają tezę, wyraźną argumentację l slogany są jasne, dobitne, odnoszące się do wartości

13 Funkcja poetycka l Polega na zwróceniu uwagi na formę tekstu, na to, jak jest on zbudowany, jakie środki językowe zostały w nim użyte np. l Gdy się miało szczęście, które się trafia czyjeś ciało i ziemię całą…

14 Dla tekstów o funkcji poetyckiej charakterystyczne są: l poetyzacja tekstu l różnorodność stylistyczna i gatunkowa l uczuciowość tekstu l zróżnicowanie budowy

15 Funkcja fatyczna l Wynika ze skierowania komunikatu na nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z odbiorcą np. l Aha! l Rozumiesz co do ciebie mówię

16 Dla tekstów o funkcji fatycznej charakterystyczne są: l wszelkie pozdrowienia l elementy zbędne dla tekstu, typu: aha, tak tak, ech, uf itp. l brak spójności tekstu

17 Funkcja metajęzykowa l Wynika ze zorientowania komunikatu na kod, czyli język jako system znaków. Występuje ona na przykład wtedy, gdy pytamy o znaczenie jakiegoś wyrazu, obecna jest w słownikach, podręcznikach do gramatyki np. l komunikat – krótka informacja przekazywana w procesie komunikacji z druga osobą

18 Jaka to funkcja? l By znaleźć jakąś realną paralelę sytuacji człowieka, musimy zwrócić się ku członkom innej gromady, mianowicie ku owadom. Linton R., Kulturowe podstawy osobowości

19 Jaka to funkcja? l Ach to wspaniale! l Niebywały facet! l O roku ów! Kto Ciebie widział w naszym kraju! Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju! [...]

20 Funkcja............. l Wyraża dążność nadawcy do kształtowania postaw i zachowań odbiorców l Uprzejmie proszę o zwolnienie z pracy... l W lewo patrz! l A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co, służą ojczyźnie

21 Funkcja....................... l Zwraca uwagę odbiorcy na same znaki językowe, ich niezwykłość pod jakimś względem l Nadawca chce zachwycić, zaskoczyć lub rozśmieszyć odbiorcę

22 Fatyczna l Funkcja nawiązywania, podtrzymywania kontaktów lub sygnalizowania jego zakończenia l Tak, aha...

23 Stanowiąca i Magiczna l Mianuję Pana..... l Czary, zaklęcia


Pobierz ppt "Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my, Warszawa 1996, str. 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google