Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Strategia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Strategia."— Zapis prezentacji:

1 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy)

2 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 2 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Kluczowe elementy regulacji w dziedzinie częstotliwości radiowych (1) Plan wykorzystania częstotliwości zawartość planu wykorzystania częstotliwości procedura przygotowywania planu wykorzystania częstotliwości Przydzielanie częstotliwości regulacje administracyjne dotyczące przydzielania częstotliwości elastyczność w przydzielaniu częstotliwości zastosowania radiowe dla celów bezpieczeństwa

3 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 3 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Kluczowe elementy regulacji w dziedzinie częstotliwości radiowych (2) Postęp technologiczny konwergewncja i ucyfrowienie służb radiowych neutralność technologiczna w przydzielaniu częstotliwości nowe rodzaje modulacji, rodzaje transmisji oraz metody dostępu Software Defined Radio (SDR)

4 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 4 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Kluczowe elementy regulacji w dziedzinie częstotliwości radiowych (3) Wpływ nowych ram regulacyjnych UE oraz Decyzji KE o widmie radiowym utrzymanie zasady subsydiarności praca w gremiach międzynarodowych podstawy prawne dla prac w gremiach międzynarodowych utrzymanie obowiązującej procedury przydzielania częstotliwości działania w kierunku refarmingu

5 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 5 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (1) Służby satelitarne stworzenie podstaw prawnych dla krajowej procedury notyfikacji międzynarodowej systemów satelitarnych ustalenie zasady, że w uzasadnionych przypadkach wykorzystywanie częstotliwości przez zagraniczne systemy satelitarne wymaga uzyskania w Niemczech przydziału częstotliwości, szczególnie gdy system ten pokrywa swoim zasięgiem terytorium Niemiec przeniesienie kompetencji w zakresie rejestrowania niemieckich systemów satelitarnych do Bundesnetzagentur (dawne RegTP)

6 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 6 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (2) Cyfryzacja służby radiodyfuzyjnej Niemieckie podejście planistyczne oraz propozycje zostaną zaprezentowane podczas przygotowań przedkonferencyjnych. Preferowane jest podejście związane z planowaniem obszarów rezerwacji w celu zapewnienia najwyższego możliwego stopnia elastyczności przy realizacji sieci zgodnie z wymaganiami. Zasada planowania obszarów rezerwacji została wcześniej uzgodniona z większością krajów sąsiednich aby już teraz osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa w planowaniu.

7 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 7 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (3) Identyfikacja i ochrona zakresów rozszerzonych dla systemów UMTS/IMT-2000 zakresy częstotliwości dla UMTS/IMT-2000i dalszy rozwój tych systemów wyłącznie w zakresach zidentyfikowanych przez WRC (harmonizacja ogólnoświatowa) priorytet dla zastosowań naziemnych w zakresie częstotliwości 2500 - 2690 MHz możliwości wykorzystywania częstotliwości w zakresie 2500 2690 MHz i dalszy rozwój nie będą ograniczane przez satelitarne systemy rozsiewcze niezbędne jest porozumienie międzynarodowe dotyczące dwóch bloków TDD przewidzianych dla Self Provided Applications

8 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 8 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (4) Warunki wykorzystywania częstotliwości dla GALILEO udostępnienie zasobów częstotliwości dla GALILEO równy status GPS, GLONASS i GALILEO stała ochrona istniejących systemów radiowych

9 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 9 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (5) Implementacja systemów wykorzystujących urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) oraz systemów ultraszerokopasmowych (UWB) udostępnianie nowych zakresów częstotliwości dla urządzeń bliskiego zasięgu wdrażanie istniejących regulacji krajowych na szczeblu międzynarodowym udostępnienie pasm 24 GHz i 79 GHz dla ultraszerokopasmowych samochodowych radarów bliskiego zasięgu

10 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 10 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (6) Systemy trankingowe oraz systemy PMR zasada neutralności technologicznej w przydzielaniu częstotliwości wspólne zakresy częstotliwości dla publicznych i niepublicznych systemów trankingowych wdrożenie kilku różnych systemów w tych samych zakresach częstotliwości elastyczne granice zakresów częstotliwości w zależności od sytuacji rynkowej nowa procedura koordynacji międzyoperatorskiej i koordynacji międzynarodowej zakresy częstotliwości dla przyszłościowych systemów trankingowych zastosowania simpleksowe w przyszłości głównie w zakresie 440 – 450 MHz

11 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 11 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (7) Rozwój systemów w służbie stałej udostępnienie bloków częstotliwości w paśmie 28 GHz oraz przygotowania do udostępnienia bloków w zakresie 31,8 – 33,4 GHz dla operatorów UMTS na cele sieci transportowej opracowanie zasad przydziału częstotliwości w zakresie 40,5 – 43,5 GHz dla zastosowań MWS udostępnienie pasm 52, 55 i 58 GHz dla krótkich łączy radiowych o dużej przepustowości

12 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 12 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (8) Systemy radiowe dla potrzeb bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stała współpraca z użytkownikami wojskowymi w celu wolnego od zakłóceń, efektywnego i zbalansowanego wykorzystywania widma identyfikacja zakresów częstotliwości do zharmonizowanego wykorzystywania przez szerokopasmowe systemy bezpieczeństwa publicznego identyfikacja zakresów częstotliwości dla krótkoterminowych działań ratunkowych

13 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 13 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (9) Refarming (1) Zmiana sposobu wykorzystywania zakresów 450 – 455,74/460 – 465,74 MHz: licencja dla T-Mobile na wykorzystywanie analogowej sieci komórkowej wygasła 31.12.2000 r. zakres został zarezerwowany dla cyfrowych systemów szerokopasmowych (<=200 kHz oraz 1,25 MHz) uruchomiona została publiczna konsultacja dotycząca określenia sposobu przydzielenia częstotliwości dla tych systemów

14 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 14 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (10) Refarming (2) Zmiana sposobu wykorzystywania „dawnych” częstotliwości dla TFTS: system nie został nigdy uruchomiony jedyny licencjobiorca zwrócił w 1998 na wniosek RegTP licencję na TFTS pełne poparcie dla Decyzji ECC wycofującej przeznaczenie zakresów 1670 – 1675 MHz oraz 1800 – 1805 MHz dla TFTS poparcie dla utrzymania tych zakresów zharmonizowanymi w skali europejskiej

15 UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. 15 Strategia krajowej gospodarki częstotliwościowej (Niemcy) Wybrane działania strategiczne (11) Refarming (3) Zmiana sposobu wykorzystywania „dawnych” częstotliwości dla ERMES: trzej licencjobiorcy na wniosek RegTP zwrócili przyznane im licencje na ERMES poparcie dla utrzymania tych zakresów zharmonizowanymi w skali europejskiej przeprowadzenie konsultacji dotyczących przyszłego zagospodarowania zakresu 169,4 – 169,8 i przekazanie ich wyników do CEPT


Pobierz ppt "UKE URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJDEBATA O CZĘSTOTLIWOŚCIACH, 4 lipca 2006 r. DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GODPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Strategia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google