Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA REGULACYJNA w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB www.sgb.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA REGULACYJNA w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB www.sgb.pl."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA REGULACYJNA w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB

2 ILOŚĆ PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Do 2008 i nadalOd 2008 Zarządzanie ryzykiem kredytowymStrategia zarządzania ryzykiem Zarządzanie ryzykiem koncentracjiStrategia zarządzania funduszami Zarządzanie ryzykiem rezydualnymZarządzanie ryzykiem braku zgodności Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Wyznaczanie wymogu kapitałowego na poszczególne rodzaje ryzyka - Filar 1 Zarządzanie ryzykiem płynności Wyznaczanie wewnętrznego wymogu kapitałowego – Filar 2 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału – Filar 3 Zarządzanie ryzykiem walutowymPlan utrzymania ciągłości działania

3 ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Małe i mniej zaawansowane instytucje finansowe oferujące proste produkty wdrażają procedury zarządzania ryzykiem o zakresie i częstotliwości uzależnionym od skali działalności Podstawę zabezpieczenia kapitałowego stanowi Filar 1, w praktyce wymóg kapitału wewnętrznego w Filarze 2 występuje w sytuacjach wyjątkowych

4 ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Zasada proporcjonalności a proces badania i oceny nadzorczej (BION): obowiązek dokonania szczegółowego przeglądu regulacji – przeniesienie części pracy nadzoru na banki, BION dla banków komercyjnych – 256 pytań, BION dla banków spółdzielczych – 236 pytań.

5 NOWE WYMAGANIA NADZORCZE Wzrost wymagań nadzorczych wobec pogorszonej sytuacji rynkowej: Obserwowane zaostrzenie kryteriów oceny w stosunku do oficjalnej metodologii, Zapowiedź zmiany wymaganej wysokości współczynnika wypłacalności, Zmiana formuły procesu kontrolnego – BION.

6 PODEJŚCIE AUDYTORÓW Nadal ukierunkowanie na audyt zgodności – porównanie do przyjętych wzorców Oczekiwany audyt ryzyka – badanie istotności narażenia na ryzyko przez badanie realizowanych procesów

7 OCZEKIWANE ZMIANY Ujednolicenie podejścia różnych jednostek organizacyjnych nadzoru i audytorów Umożliwienie efektywnych konsultacji pomiędzy nadzorem a bankiem zrzeszającym Udostępnienie metodologii oceny poziomu ryzyka stosowanej przez nadzór Wyłączenie lub złagodzenie niektórych wymogów nadzorczych wobec sektora bankowości spółdzielczej

8 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ INSTUTUCJI SPRAWUJĄCYCH KONTROLĘ I NADZÓR W BS Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Banki Zrzeszające Bankowy Fundusz Gwarancyjny Związki Rewizyjne Inne instytucje

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Telefon: Fax:


Pobierz ppt "POLITYKA REGULACYJNA w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB www.sgb.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google