Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika porównawcza wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika porównawcza wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń."— Zapis prezentacji:

1 pedagogika porównawcza wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie przez studenta potrzeby analizowania i modernizowania systemów edukacyjnych na świecie, 3. wdrożenie studenta do refleksyjnej ewaluacji zmian w systemach edukacyjnych.

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU 1.Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa. 2.Fazy rozwoju pedagogiki porównawczej. 3.Tendencje w systemach edukacyjnych. 4.Obszary edukacyjne na świecie. 5.Kształcenie nauczycieli w świecie. 6.Koncepcje badawcze i główni przedstawiciele pedagogiki porównawczej.

4 Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: 1.rozumiał funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych oraz sens reform i przemian w oświacie, 2. porównywał, analizował i interpretował rozwiązania edukacyjne występujące w różnych systemach oświatowych, 3. posługiwał się wybranymi metodami badań w pedagogice porównawczej, 4. rozumiał konieczność modernizowania systemów edukacyjnych.

5 Literatura 1. Nowakowska - Siuta R., Pedagogika porównawcza. Kraków 2014. 2. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2006. 3. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

6 Konsultacje soboty 17.15-18.00 p 334b bud C lub mail: ania@kozuh.net strona: ania.kozuh.net serdecznie proszę o mail w sprawie planowanej wizyty na konsultacjach (przynajmniej dwa dni wcześniej:-)ania@kozuh.net

7 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

8 Warunki oceny z zaliczeń: O ocenie końcowej z zaliczeń decydują dwa elementy umożliwiające zdobycie maksymalnie 40 punktów: 1.Prezentacja studenta omawiająca wybrany system edukacyjny poza Europą (prezentacja do maksymalnie 8 minut z wykorzystaniem literatury, zdjęć, map, fragmentów filmów i wszystkich innych dostępnych źródeł) MAX 20 punktów 2.Udział w zajęciach ćwiczeniowych (4 zajęciax5 punktów) MAX 20 punktów (ostatnie zajęcia w każdej z grup nie są punktowane) Oceny: 2.0 0-20 3. 0 21-24 3,5 25-28 4.0 29-31 4,5 32-35 5.0 36-40 Ocena 5.0 z ćwiczeń NIE ZWALNIA z egzaminu.

9 Przebieg i daty egzaminu: W pierwszym terminie dnia 5 czerwca o godz. 17.15 w sali B 008 egzamin będzie przebiegał w postaci pisemnej (test zadań zamkniętych i otwartych), natomiast w drugim terminie (około 24 września 2016) godz. 15.00 w sali 334b C, egzamin odbędzie się w postaci ustnej (odpowiedź na 3 wylosowane pytania). Dodatkowy pierwszy termin egzaminu dla osób, które nie mogą przybyć na I termin egzaminu i chcą zdawać wcześniej odbędzie się 21 maja o godz. 18.00-20.00 w 107 w b bud B. Będzie on przebiegał w postaci egzaminu ustnego.

10 Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa. 2. Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk. 3. Główne zadania i funkcje pedagogiki porównawczej. 4. Fazy rozwoju pedagogiki porównawczej. 5. Tendencje w systemach edukacyjnych na świecie. 6. Obszary edukacyjne na świecie. 7. System kształcenia nauczycieli na świecie. 8. Koncepcje badawcze w pedagogice porównawczej 9. Rodzaje badań w pedagogice porównawczej 10. Najważniejsze problemy w badaniach porównawczych.


Pobierz ppt "Pedagogika porównawcza wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google