Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

teoretyczne podstawy kształcenia 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "teoretyczne podstawy kształcenia 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 teoretyczne podstawy kształcenia 2013/2014

2 prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh

3 WYMIAR GODZIN: 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

4 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

5 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU

6 1. Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki
2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej i najważniejszych idei kształcenia 3. Tendencje w kształceniu ogólnym i współczesne rozwiązania dydaktyczne 4. Osobowość i zawód nauczyciela. Kompetencje nowoczesnego nauczyciela 5. Style, strategie i metody kształcenia 6. Formy, zasady i środki kształcenia 7. Ewaluacja i refleksja w procesie kształcenia      

7 Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie:
Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał rolę oraz przebieg procesu kształcenia w życiu ucznia w każdym wieku, poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia,     

8 3. interpretował podstawowe nurty myślenia
o szkole i edukacji 4. posługiwał sie wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.

9 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

10 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002. Phillips D., Soltis J., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.

11 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem ustnym
warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

12 Na ocenę zaliczeniową składa się aktywność i udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych czyli:
punkty za obecność na ćwiczeniach (3 punkty za każdą obecność x 12 spotkań ćwiczeniowych = maksymalnie 36 punktów za obecności) punkty za aktywność indywidualną (w 1 części każdych ćwiczeń - od 1 do 5 punktów) i aktywność grupową (w 2 części każdych ćwiczeń – maksymalnie dwa punkty). Punktacja ocen z ćwiczeń: ocena 2.0 od 0 do 29 punktów ocena 3.0 od 30 do 36 punktów ocena 3.5 od 37 do 40 punktów ocena 4.0 od 41 do 44 punktów ocena 4.5 od 45 do 47 punktów ocena 5.0 od 48 punktów Osoby, który zgromadza 63 punkty i więcej będą zwolnione z egzaminu z dydaktyki

13 Przebieg i data egzaminu: Egzamin będzie przebiegał w postaci ustnej – osoby z oceną 5.0 losują zestaw dwóch pytań, pozostałe osoby zestaw trzech pytań. Termin egzaminu to 11 czerwca 2014 godz sala A243. Zestaw pytań egzaminacyjnych jest opublikowany na stronie internetowej wykładowcy od początku marca 2014.

14 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "teoretyczne podstawy kształcenia 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google