Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie."— Zapis prezentacji:

1 pedagogika porównawcza wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie przez studenta potrzeby analizowania i modernizowania systemów edukacyjnych na świecie, 3. wdrożenie studenta do refleksyjnej ewaluacji zmian w systemach edukacyjnych.  

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa. Miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych subdyscyplin pedagogiki i jej związki z naukami pedagogicznymi. 2. Geneza, koncepcje i główni przedstawiciele pedagogiki porównawczej. 3. Główne nurty pedagogiki porównawczej. Metody badań w pedagogice porównawczej.

4 4. Współczesne przemiany systemów edukacyjnych w świecie
4. Współczesne przemiany systemów edukacyjnych w świecie. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty Systemy oświatowe wybranych krajów świata Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w Europie i na świecie.   

5 Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych oraz sens reform i przemian w oświacie, 2. porównywał, analizował i interpretował rozwiązania edukacyjne występujące w różnych systemach oświatowych, 3. posługiwał się wybranymi metodami badań w pedagogice porównawczej, 4. rozumiał konieczność modernizowania systemów edukacyjnych. 

6 Literatura literatura podstawowa:
1. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007. 2. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2006. 3. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

7 literatura uzupełniająca: 1. Dąbrowa-Szefler M. , Jabłecka J
literatura uzupełniająca: 1. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD. Warszawa Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty. Warszawa Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2001.

8 konsultacje piątki 11.30-12.15 KA budynek C, pokój 334b ania@kozuh.net

9 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem
warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

10 Warunki oceny z zaliczeń:
Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem z oceną. O ocenie końcowej z zaliczeń decydują dwa elementy umożliwiające zdobycie maksymalnie 40 punktów: Prezentacja studenta omawiająca wybrany system edukacyjny poza Europą (prezentacja do maksymalnie 10 minut z wykorzystaniem literatury, zdjęć, map, fragmentów filmów i wszystkich innych dostępnych źródeł) MAX 20 punktów Udział w zajęciach ćwiczeniowych (5x4) MAX 20 punktów Oceny: 3, 4, Ocena 5.0 z ćwiczeń NIE ZWALNIA z egzaminu.

11 Przebieg i daty egzaminu:
W pierwszym terminie (4 lipiec 2015, godz. 8.30, sala 008 B) egzamin będzie przebiegał w postaci pisemnej (test zadań zamkniętych), natomiast w drugim terminie (około 25 września 2015) godz b C, egzamin odbędzie się w postaci ustnej (odpowiedź na 3 wylosowane pytania). Dodatkowy pierwszy termin egzaminu dla osób, które nie mogą przybyć na egzamin w dniu 4 lipca 2015 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 o godz w 334b bud C. Będzie on przebiegał w postaci egzaminu ustnego.

12 Zagadnienia egzaminacyjne
1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa i jej główni przedstawiciele w Polsce. 2. Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk. 3. Główne zadania i funkcje pedagogiki porównawczej. 4. Fazy rozwoju pedagogiki porównawczej. 5. Koncepcje prowadzenia badań w komparatystyce pedagogicznej i ich przedstawiciele. 6. Koncepcje badawcze Kinga. 7. Koncepcje badawcze Holmesa. 8. Koncepcje badawcze Beredaya. 9. Koncepcje badawcze Kandela. 10. Koncepcje badawcze Noaha i Ecksteina. 11. Metody badawcze wykorzystywane w współczesnej komparatystyce pedagogicznej. 12. Główne tendencje w międzynarodowych badaniach systemów edukacyjnych. 13. Rodzaje badań w pedagogice porównawczej (przybliżone i właściwe). 14. Najważniejsze problemy w badaniach porównawczych edukacji. 15. Charakterystyka systemów edukacyjnych omówionych na wykładzie.


Pobierz ppt "Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google