Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIE J „Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIE J „Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIE J „Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała”

2 Spis treści Cel projektu Cel badania Kryteria ewaluacji Próba badania Techniki badawcze Wynik ewaluacji Trafność i użyteczność Efektywność i skuteczność Trwałość i oddziaływanie

3 Cel projektu Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Wisznia Mała było: Otworcie dwóch punktów przedszkolnych: ◦ „Pluszowy Kącik” przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej ◦ „Klub Przedszkolaka” przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszowie Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała.

4 Cel badania Celem podstawowym procesu badawczego jest ewaluacja projektu: „Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała” realizowanego przez Gminę Wisznia Mała

5 Kryteria ewaluacji zgodność przyjętych celów z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami beneficjentów TRAFNOŚĆ ocena stopnia, w jakim projekt odpowiedział na potrzeby grupy docelowej oraz korzyści jakie uzyskali główni beneficjenci projektu UŻYTECZNOŚĆ ocena ekonomiczności projektu, koszty a korzyści EFEKTYWNOŚĆ ocena osiągniętych rezultatów w stosunku do założonych celów SKUTECZNOŚĆ ocena rezultatów osiągniętych w ramach projektu pod kątem trwania ich po zakooczeniu projektu TRWAŁOŚĆ I ODDZIAŁYWANIE

6 Próba badawcza I etap – badania ilościowe Rodzice dzieci uczęszczających do otwartych w ramach projektu punktów przedszkolnych Pluszowy Kącik oraz Klub Przedszkolaka N=48 II etap – badanie ilościowe Liderzy społeczni N=10 III etap – badanie jakościowe Nauczyciele mający bezpośredni kontakt z dziedmi uczęszczającymi do powstałych w ramach projektu punktów przedszkolnych N=9

7 Techniki badawcze Badania ilościowe Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistości w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia i zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają generalizować statystyczne wyniki owych badań na całą populację. Badania jakościowe Badanie realizowane metodą jakościową odpowiada na pytania: co? jak? dlaczego? Swobodny sposób prowadzenia rozmowy gwarantuje uzyskanie informacji pogłębionych. Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizuje się na populację. Metoda interpretacji jest więc bardziej swobodna, subiektywna, ale za to odpowiada na pytania, które w przypadku badań ilościowych w ogóle nie są poruszane. Metoda (IDI) ma służyć zrozumieniu rzeczywistości, a nie jej pomiarowi.

8 WYNIK EWALUACJI

9 TRAFNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ WYNIKI BADAŃ POKAZAŁY:  Idea funkcjonowania punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wisznia Mała jest przedsięwzięciem istotnym dla wszystkich uczestników projektu, uważają je za słuszne i potrzebne w ich Gminie  Projekt w całkowitym stopniu spełnił, a nawet przerósł oczekiwania wszystkich jego beneficjentów, ponadto na podstawie przeprowadzonych badań z całą pewnością również dzieci  Zastosowane w ramach projektu zajęcia specjalistyczne oraz cała formuła prowadzenia punktów przedszkolnych spowodowały rozwój dzieci w wielu kierunkach  Zaproponowane rozwiązania kierowane do dzieci z różnych środowisk trafiły w ich potrzeby oraz często były odpowiedzią na ich problemy. Upowszechnienie tych rozwiązań zależeć będzie od dalszych działań Gminy.

10 EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ WYNIKI BADAŃ POKAZAŁY:  Projekt, według badanych grup został zrealizowany w sposób optymalny  Badani uważają, iż za poświęcony czas oraz inne nakłady nie można było osiągną lepszych rezultatów  Według badanych skład i kompetencje zespołu zarządzającego projektem, jak również poszczególnych realizatorów projektu zapewniły efektywną i skuteczną realizację zadań  Społeczność lokalna została zintegrowana wokół punktów przedszkolnych, a świadomość dotycząca edukacji przedszkolnej wzrosła  Dzięki realizacji Projektu w opinii beneficjentów udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele

11 TRWAŁOŚĆ I ODDZIAŁYWANIE WYNIKI BADAŃ POKAZAŁY:  Zastosowane w projekcie programy i metody nauczania w niektórych aspektach przyniosły trwałe rezultaty w postaci wyższych umiejętności dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Część z umiejętności, aby utrzymała się wśród dzieci wymaga ich kontynuowania  Rezultaty osiągnięte podczas realizacji Projektu mogą trwać również po zakończeniu finansowania zewnętrznego  Wszyscy uczestnicy projektu są przekonani o konieczności kontynuowania dalszego funkcjonowania punktów przedszkolnych. Przyniesie to rezultaty w postaci długoterminowych zmian w rozwoju dzieci oraz Gminy


Pobierz ppt "EWALUACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIE J „Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google