Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów"— Zapis prezentacji:

1 dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Teoria kształcenia – dydaktyka jako dyscyplina pedagogiki 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej oraz współczesne tendencje w kształceniu ogólnym 3. Osobowość i kompetencje nowoczesnego nauczyciela. Organizacja procesu kształcenia. Formy, zasady i środki kształcenia 4. Metody kształcenia i ich rola w realizacji celów. 5. Ewaluacja, pomiar dydaktyczny i refleksja w procesie kształcenia. Przegląd innowacji dydaktycznych w szkołach na innych kontynentach.       

4 Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie:
Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał rolę nauczyciela w nowoczesnej szkole oraz proces kształcenia w świetle współczesnych trendów i tendencji w edukacji, poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych w różnych placówkach edukacyjnych,     

5 3. rozumiał rolę, oczekiwania i potrzeby ucznia w współczesnej szkole
4. posługiwał się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy oraz pracy swoich uczniów, 6. rozwijał w sobie oraz w swoich uczniach potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002. Phillips D., Soltis J., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.

8 Cykl zajęć w postaci wykładów kończy się zaliczeniem z oceną na którą składa się:
udział studenta w zajęciach wykładowych, który jest bardzo ściśle związany z aktywnością z uwagi na metody problemowe, warsztaty dydaktyczne i testy, które są podstawowymi metodami pracy na wykładach 2. kolokwium w postaci testu pisemnego

9 Na ocenę zaliczeniową składa się:
1. udział studenta w zajęciach wykładowych – możliwość otrzymania 33 punktów (po 6 punków za każdą z pięciu obecności i 3 punkty na ostatnim, szóstym spotkaniu wykładowym, które będzie rozdzielone pomiędzy wykład i kolokwium zaliczeniowe) 2. Kolokwium w postaci testu pisemnego na ostatnim wykładzie ( ) z którego maksymalnie można otrzymać 33 punkty (czyli 50% z maksymalnej ilości 66 punktów)

10 Punktacja ocen zaliczeniowych z przedmiotu dydaktyka: 33 punkty udział w wykładach 33 punkty kolokwium czyli 66 punktów, które stanowią o ocenach 0 – 32 ocena – 39 ocena – 45 ocena – 50 ocena – 55 ocena – 66 ocena 5.0

11 bardzo proszę o wcześniejszy
konsultacje piątki pokój 334 b w budynku C bardzo proszę o wcześniejszy mail na adres:


Pobierz ppt "dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google