Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dydaktyka ogólna WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dydaktyka ogólna WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 dydaktyka ogólna WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej oraz współczesne tendencje w kształceniu ogólnym 3. Osobowość i kompetencje nowoczesnego nauczyciela 4. Style, strategie i metody kształcenia 5. Formy, zasady i środki kształcenia 6. Ewaluacja i refleksja w procesie kształcenia      

4 Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie:
Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał rolę oraz przebieg procesu kształcenia w życiu ucznia w każdym wieku, poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia,     

5 3. interpretował podstawowe nurty myślenia
o szkole i edukacji 4. posługiwał sie wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002. Phillips D., Soltis J., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.

8 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem – egzamin odbywa się w postaci samodzielnie przygotowanego konspektu z zaprojektowanej przez siebie lekcji oraz zaprezentowania przebiegu lekcji na forum grupy warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

9 Na ocenę zaliczeniową składa się udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych, który jest bardzo ściśle związany z aktywnością z uwagi na metody problemowe, warsztaty dydaktyczne i testy, które są podstawowymi metodami pracy na ćwiczeniach. Oceny z ćwiczeń: 100% obecności – ocena 5.0 1 nieobecność – 4.0 2 nieobecności – 3.0 3 nieobecności – konieczność ustnego kolokwium z problematyki ćwiczeń.

10 Przebieg i data egzaminu: Egzamin będzie przebiegał w postaci ustnej – prezentacja samodzielnie przygotowanego konspektu z zaprojektowanej przez siebie lekcji oraz zaprezentowanie przebiegu lekcji na forum grupy. Termin egzaminu to: godz pierwsza część i godz druga część

11 konsultacje piątki 16.00-16.45 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "dydaktyka ogólna WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google