Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów. Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów. Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie."— Zapis prezentacji:

1 dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia.

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU 1. Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki i jej aspekty 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej oraz współczesne tendencje w kształceniu ogólnym 3. Osobowość i kompetencje nowoczesnego nauczyciela 4. Konwencjonalne i problemowe/aktywizujące metody kształcenia oraz ich rola w realizacji celów współczesnej dydaktyki 5. Formy, zasady i środki kształcenia 6. Ewaluacja, pomiar dydaktyczny i refleksja w procesie kształcenia

4 Zakładane efekty kształcenia Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: 1.rozumiał rolę nauczyciela, trenera lub instruktora w nowoczesnej szkole lub na zajęciach szkoleniowych w różnorodnych placówkach edukacyjnych i medycznych 2.potrafił poprowadzić proces kształcenia w różnych instytucjach w świetle współczesnych trendów i tendencji w edukacji 3.poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych w różnych aspektach i perspektywach

5 4. rozumiał rolę, oczekiwania i potrzeby ucznia w współczesnej szkole lub na kursach z zakresu pierwszej pomocy 5. poprawnie organizował zajęcia szkolne oraz kursowe, posługiwał się różnorodnymi metodami kształcenia i stosownie dobierając do ich przeprowadzenia właściwe środki dydaktyczne 6. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy oraz pracy swoich uczniów 7. rozwijał w sobie oraz w swoich uczniach potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa: Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków 2011. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Kraków 2012. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002.

8 Cykl zajęć w postaci wykładów kończy się zaliczeniem Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność studenta na co najmniej dwóch z trzech spotkań wykładowych. Drugą i trzecią nieobecność należy zaliczyć w formie kolokwium na koniec cyklu zajęć. Ilość pytań na kolokwium będzie uzależniona od liczby nieobecności – za jedną nieobecność ponad dopuszczalną: test z 20 pytaniami (zaliczenie student otrzymuje za minimum 11 punktów), za dwie nieobecności ponad dopuszczalną: test z 40 pytaniami (zaliczenie student otrzymuje za minimum 21 punktów).

9 Przebieg i data zaliczenia: Wpis ocen zaliczeniowych odbędzie na ostatnim wykładzie (tylko dla tych, którzy będą spełniać warunki, czyli z maksymalnie jedną nieobecnością). Kolokwium dla studentów z dwoma i trzema nieobecnościami odbędzie się w zjeździe pod koniec maja 2014, a wpis zaliczeń na kolejnym zjeździe.

10 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b lub mail: ania@kozuh.netania@kozuh.net ania.kozuh.net


Pobierz ppt "Dydaktyka WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów. Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google